Zmenšení velikosti datových souborů aplikace Outlook

Poštovní schránka aplikace Microsoft Outlook vytvářením a příjmem položek narůstá. I když položky odstraňujete, velikost datového souboru se nemusí zmenšovat úměrně množství odstraněných dat. Existuje několik způsobů, jak spravovat poštovní schránku a snižovat velikost datového souboru.

Co chcete udělat?

Řízení velikosti poštovní schránky

Snížení velikosti souboru Osobní složky (PST)

Snížení velikosti souboru offline složek (OST)

Řízení velikosti poštovní schránky

Pomocí nástroje Vyčištění poštovní schránky si můžete zobrazit velikost poštovní schránky a jednotlivých složek. Můžete také archivovat starší položky do archivního souboru osobních složek (PST) a vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vyčištění poštovní schránky.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit celkovou velikost poštovní schránky a jednotlivých složek, klepněte na tlačítko Zobrazit velikost schránky.

  • Chcete-li najít starší položky, klepněte na přepínač Najít položky starší než n dnů, zadejte číslo mezi 1 a 999 a klepněte na tlačítko Najít.

  • Chcete-li najít velké položky, klepněte na přepínač Najít položky větší než n kilobajtů, zadejte číslo mezi 1 a 9999 a klepněte na tlačítko Najít.

  • Chcete-li starší položky přesunout do archivního souboru Osobní složky (PST), klepněte na tlačítko Automaticky archivovat. Výchozí složka pro archivní soubory PST je c:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Local Settings\ Data aplikací\Microsoft\Outlook.

  • Chcete-li zobrazit velikost složky Odstraněná pošta, klepněte na tlačítko Zobrazit velikost odstraněných položek.

  • Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněná pošta, klepněte na tlačítko Vyprázdnit.

  • Chcete-li zobrazit velikost složky Konflikty, klepněte na tlačítko Zobrazit velikost kolidujících položek.

  • Chcete-li odstranit obsah složky Konflikty, klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Snížení velikosti souboru Osobní složky (PST)

Odstraníte-li položky ze souboru Osobní složky (PST), soubor se automaticky zkomprimuje na pozadí, když nepoužíváte počítač a je spuštěna aplikace Outlook. Chcete-li snížit velikost souboru okamžitě, můžete si kompresi vyžádat. Komprese dat může trvat několik minut.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Správa datových souborů.

 2. Klepněte na datový soubor, který chcete komprimovat, a potom na tlačítko Nastavení.

 3. Klepněte na tlačítko Komprimovat.

Poznámka :  Po kompresi souboru PST není nutné aplikaci Outlook ukončit.

Začátek stránky

Snížení velikosti souboru offline složek (OST)

Snížením velikosti Soubor offline složky se může zlepšit výkonnost, jestliže jste odstranili velké množství Položka. Tato procedura neodstraní žádné položky uložené na serveru.

 1. Odstraňte všechny položky, které nechcete uchovat, a pak vyprázdněte složku Odstraněná pošta.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

  Příkaz Nastavení účtu není k dispozici.

  Příkaz Nastavení účtu je v nabídce Nástroje aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Používáte-li starší verzi aplikace Outlook, následující pokyny neplatí. Použijte nápovědu pro příslušný produkt. Je-li v záhlaví programu, který používáte, zobrazen text Microsoft Outlook Express, používáte aplikaci, která není stejná jako aplikace Outlook. Vyhledejte pomoc v nápovědě k aplikaci Outlook Express.

 3. V seznamu klepněte na položku Microsoft Exchange Server a potom na tlačítko Změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 5. Klepněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Soubor složek offline.

 6. Klepněte na tlačítko Komprimovat.

Poznámka : 

 • Chcete-li odstranit položku z online i offline složek, vyberte položku a stiskněte klávesu DELETE.

 • Používáte-li účet na serveru Exchange v režimu serveru Exchange s mezipamětí, vymaže se z místního souboru OST pouze vybraná složka. Je-li složka vybrána ve skupinovém rámečku Možnosti složky v dialogovém okně Nastavení odesílání a příjímání pro e-mailový účet serveru Exchange, budou položky na serveru při následující synchronizaci znovu staženy do souboru OST.

 • Používáte-li režim Server Exchange s mezipamětí, ve výchozím nastavení nejsou synchronizovány oblíbené položky veřejných složek. Pokud zvolíte možnost synchronizace veřejných složek, může se soubor složek offline (OST) výrazně zvětšit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×