Zmenšení velikosti obrázků a příloh

Zmenšení velikosti obrázků a příloh

Když pošlete zprávu, která přesahuje limit velikosti zprávy na vašem poštovním serveru nebo na serveru příjemce, zpráva se vám vrátí a nedoručí se. Taková zpráva bývá označovaná jako vrácená. Pokud se chcete vyhnout překročení limitů maximální velikosti zprávy spojených s většinou e-mailových účtů, pomůže vám optimalizace velikosti obrázků a příloh v e-mailech.

Kromě limitu pro maximální velikost přijaté zprávy má hodně e-mailových účtů také limit pro úložiště poštovní schránky nebo účtu. Velké přílohy můžou nejenom zaplnit poštovní schránku příjemce, ale můžou také zvětšit velikost vašeho vlastního datového souboru a poštovní schránky v Outlooku. Standardně se kopie každé zprávy, kterou pošlete, uloží ve složce Odeslaná pošta v Outlooku.

Co chcete udělat?

Existují dva způsoby, jak zmenšit velikost obrázků, které připojíte k e-mailovým zprávám v Outlooku:

 1. Zmenšení velikosti obrázku   : Mobilní telefony a digitální fotoaparáty dokážou vytvářet opravdu velké obrázky. Pokud obrázek zkomprimujete na menší šířku a výšku, může se tak významně zmenšit velikost souboru. Tato možnost je dostupná pro obrázky, které jsou připojené, ale nezobrazují se v textu zprávy.

 2. Komprese rozlišení obrázku   : Pokud zmenšíte počet bodů na palec (DPI), zmenší se velikost souboru, ale bude to mít vliv také na kvalitu obrázku. K zobrazení obrázků na monitoru počítače je potřeba menší rozlišení DPI než u obrázků, které se tisknou. Pokud příjemce nepotřebuje vyšší kvalitu rozlišení, použijte nastavení s menším rozlišením. Tato možnost je dostupná pro obrázky, které se zobrazí v textu zprávy.

V žádném z těchto případů se nezmění původní soubor obrázku uložený na pevném disku vašeho počítače nebo na paměťovém zařízení. Zmenší se jenom velikost odesílané kopie obrázku.

Začátek stránky

Když přidáváte přílohy v Outlooku, můžete obrázkové přílohy zmenšit u jednotlivých zpráv zvlášť. Pokud se rozhodnete změnit velikost velkých obrázků, zmenší se velikost jakéhokoliv připojeného obrázku maximálně na 1024x768 pixelů.

Poznámka :  Pokud obrázek vložíte do textové části zprávy (obrázek se zobrazí ve zprávě) pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace, nebude funkce pro změnu velikosti obrázkové přílohy k dispozici.

 1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu v Outlooku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Zahrnout na Připojit soubor a vyberte soubor obrázku, který chcete připojit.

  Tip :  Obrázek také můžete přetáhnout z Průzkumníka Windows. Soubor s obrázkem se připojí k e-mailové zprávě.

 3. V okně zprávy klikněte na kartu Soubor.

 4. V části Obrázkové přílohy klikněte na Při odesílání této zprávy změnit velikost velkých obrázků.

  Možnosti změny velikosti připojených obrázků v zobrazení Backstage

 5. Ke své zprávě se vrátíte kliknutím na kartu Zpráva.

 6. Až budete mít zprávu napsanou, klikněte na Odeslat.

Začátek stránky

Pokud k výběru souboru s obrázkem a vytvoření e-mailové zprávy použijete Průzkumníka Windows, máte několik možností.

 1. Otevřete Průzkumníka Windows, a to tak, že kliknete na Start a poklikáte na Počítač.

  Klávesová zkratka   : Průzkumníka Windows otevřete tak, že současně stisknete klávesu s logem Windows a klávesu E.

 2. Přejděte do složky obsahující obrázky, které chcete poslat.

 3. Vyberte obrázek. Pokud chcete vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor, přejděte na Odeslat a klikněte na Příjemce e-mailu.

  Zobrazí se dialogové okno Připojit soubory.

 5. V seznamu Velikost obrázku klikněte na požadovanou velikost obrázku.

  Možnosti pro změnu velikosti připojeného obrázku

  Zobrazí se odhad nové velikosti souboru.

  Otevře se okno zprávy v aplikaci Outlook s připojeným obrázkem.

Začátek stránky

Poznámka :  Tato možnost je dostupná jenom pro obrázky, které se zobrazí v textu zprávy.

Pokud v obrázku nepotřebujete každý pixel, aby příjemce obdržel přijatelnou verzi, můžete zmenšit nebo změnit rozlišení. Zmenšení nebo změna rozlišení může být účinná u obrázků, u kterých jste zmenšili měřítko, protože v takovém případě se ve skutečnosti vlastně zvýší počet bodů na palec (dpi). Změna rozlišení může ovlivnit kvalitu obrázku.

 1. Klikněte na jeden nebo více obrázků, u kterých chcete změnit rozlišení.

 2. V části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Upravit na možnost Komprese obrázků.

  Skupina Upravit na pásu karet

  Pokud nejsou karty Nástroje obrázku a Formát zobrazeny, zkontrolujte, zda je vybrán obrázek. Je možné, že kvůli výběru obrázku a otevření karty Formát bude nutné na obrázek poklikat.

 3. Pokud chcete změnit rozlišení pouze vybraných obrázků, nikoli všech obrázků v dokumentu, zaškrtněte políčko Použít pouze pro tento obrázek.

 4. V části Cílový výstup klikněte na požadované rozlišení.

Důležité :  Komprese obrázku, při které se zmenší velikost souboru, změní množství detailů, které se zachovají ve zdrojovém obrázku. Znamená to, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než před ní. To je důvod, proč byste měli obrázek komprimovat před tím, než použijete nějaký grafický efekt.

Začátek stránky

Velikost možného zmenšení závisí na typu formátu souboru a obsahu. Soubor .txt v poznámkovém bloku se například zkomprimuje hodně. Dokument aplikace Microsoft Word ve formátu .docx je už komprimovaný, další komprese bude mít na velikost souboru malý vliv.

Poznámka :  Další informace specifické pro zmenšení obrázkových souborů najdete v tématu Zmenšení velikosti obrázkových příloh.

 1. Otevřete Průzkumníka Windows, a to tak, že kliknete na Start a poklikáte na Počítač.

  Poznámka :  Ve Windows XP poklikejte na Tento počítač.

  Klávesová zkratka   : Průzkumníka Windows otevřete tak, že současně stisknete klávesu s logem Windows a klávesu E.

 2. Přejděte do složky, která obsahuje soubor, který chcete poslat.

 3. Vyberte soubor. Pokud chcete vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 4. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši, přejděte na Odeslat a pak klikněte na Komprimovaná složka (metoda ZIP).

 5. Vyberte nově vytvořený komprimovaný soubor.

  Název souboru se bude shodovat s názvem původního souboru, ale bude mít jinou ikonu. Pokud máte ve Windows nakonfigurované zobrazování přípon souborů, bude název souboru končit příponou .zip.

 6. Přejděte na Odeslat a klikněte na Příjemce e-mailu.

  Zobrazí se nové okno nové zprávy aplikace Outlook.

Začátek stránky

Seznam doporučených postupů při posílání obrázků a příloh:

 • Velké přílohy publikujte   : Pokud posíláte přílohy nebo obrázky někomu, s kým jste ochotní sdílet umístění, kde jsou soubory uložené v cloudu nebo v síti vaší organizace, můžete do e-mailové zprávy přidat odkaz na toto místo.

 • Nastavte limit velikosti příloh   : Toto doporučení platí obecně. U pomalejších připojení (například na mobilních zařízeních) byste měli používat mnohem menší velikosti, jako třeba 250 kilobajtů (kB). Pokud musíte poslat větší přílohy, ověřte si, jaká je maximální velikost zprávy, kterou můžete poslat. Tyto informace vám poskytne správce vašeho poštovního serveru nebo organizace, která vám poskytuje e-mailové služby. Na maximální limit se zeptejte i příjemce. Nakonec vezměte v úvahu také rychlost připojení k internetu na straně příjemce. Stažení velké přílohy může u mobilního připojení k internetu trvat dlouho.

 • Pokud máte více příloh, pošlete je v několika e-mailových zprávách   : Když pošlete několik menších zpráv, doručí se s větší pravděpodobností než jedna velká. Je to způsob, kterým se můžete vyhnout limitům pro jednotlivé zprávy, ale i tak můžete překročit limit poštovní schránky příjemce. Veškeré zprávy, které přijdou po dosažení limitu úložiště u poštovní schránky uživatele, můžou být odmítnuty.

 • Používejte komprimované formáty grafických souborů   : Formátů grafických souborů je mnoho, takže je neuvádíme všechny, ale z těch, které se používají nejčastěji, jsou pro e-maily nejlepší formáty grafických souborů .jpg, .png a .gif. Největší formáty grafických souborů jsou ty, které nejsou uložené v komprimovaném formátu, například .tif a .bmp (výchozí formát souboru aplikace Malování ve Windows).

 • Používejte menší původní soubory   : Velikost fotky pořízené mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem je obvykle větší, i když je uložená v komprimovaném formátu souboru, jako je .jpg. Není neobvyklé, když má jeden obrázek několik megabajtů. Nezapomínejte na to, že se velikost e-mailové zprávy během přenosu na internetu zvětší přibližně o třetinu. Při pořizování digitálních fotek používejte u fotoaparátu nižší rozlišení. Používejte komprimované formáty souborů, jako je třeba .jpg. Fotky ořízněte v grafickém programu a ponechejte na nich jenom to nejdůležitější.

 • Používejte nástroje pro kompresi souborů   : Vedle nástrojů od jiných výrobců je ve Windows k dispozici nástroj pro kompresi souborů, který používá komprimovaný formát souborů .zip. Velikost řady formátů přiložených souborů je možné zmenšit s použitím nástroje pro kompresi souborů. U některých formátů souborů, které jsou už uložené v komprimovaném formátu, bude velikost zmenšení minimální. Například textový soubor poznámkového bloku .txt se zmenší významně, ale soubor .jpg nikoliv. Formát .jpg už je komprimovaný formát souboru.

 • Podívejte se do složky Odeslaná pošta   : Ve výchozím nastavení se kopie každé zprávy, kterou pošlete, uloží ve složce Odeslaná pošta. Díky tomu se zvětšuje velikost vašeho datového souboru aplikace Outlook (.pst), která se může u některých účtů odečítat z limitu velikosti vaší poštovní schránky, protože odeslané položky se ukládají na vašem poštovním serveru.

Důležité :  Komprese obrázku, při které se zmenší velikost souboru, změní množství detailů, které se zachovají ve zdrojovém obrázku. Znamená to, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než před ní. To je důvod, proč byste měli obrázek komprimovat před tím, než použijete nějaký grafický efekt.

Začátek stránky

Co chcete udělat?

Existují dva způsoby, jak vybrat obrázky, u kterých se automaticky zmenší velikost, a přidat je jako přílohu e-mailové zprávy – v aplikaci Microsoft Office Outlook nebo pomocí Průzkumníka Windows.

Poznámka : Původní obrázek se nezmění. Zmenší se jenom velikost odesílané kopie obrázku.

 1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu v Outlooku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Zahrnout na Připojit soubor.

  Tip : Obrázek také můžete přetáhnout z Průzkumníka Windows. Soubor s obrázkem se připojí k e-mailové zprávě.

 3. Na kartě Vložení klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Zahrnout Obrázek tlačítka .

 4. V podokně Možnosti přílohy klikněte v části Možnosti obrázků v rozevíracím seznamu Vybrat velikost obrázku na velikost obrázku, který chcete zahrnout.

  Podokno Možnosti přílohy

  Poznámka : Pokud obrázek vložíte do textové části zprávy pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace, nebude funkce automatické změny velikosti obrázku k dispozici.

 5. Až budete mít zprávu napsanou, klikněte na Odeslat.

Začátek stránky

 1. Otevřete Průzkumníka Windows, a to tak, že kliknete na Start a poklikáte na Počítač.

  Klávesová zkratka: Průzkumníka Windows otevřete tak, že současně stisknete klávesu s logem Windows a klávesu E.

 2. Přejděte do složky obsahující obrázky, které chcete poslat.

 3. Vyberte obrázek. Pokud chcete vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor, přejděte na Odeslat a klikněte na Příjemce e-mailu.

  Zobrazí se dialogové okno Odeslat obrázky e-mailem.

 5. Klikněte na Zmenšit všechny obrázky a potom na OK.

  Dialogové okno Odeslat obrázky e-mailem

  Poznámka : Pokud chcete zadat přesnou velikost obrázku, klikněte na Zobrazit další možnosti a pak klikněte na požadovanou velikost.

  Otevře se okno zprávy v aplikaci Outlook s připojeným obrázkem.

 6. Použijte textová pole Komu, Kopie a Skrytá a zadejte informace o příjemcích.

 7. Pokud chcete, změňte předmět v poli Předmět.

 8. Pokud chcete, zadejte nebo změňte v textu zprávy potřebné informace.

 9. Klikněte na Odeslat.

Začátek stránky

Seznam doporučených postupů při posílání obrázků a příloh:

 • Velké přílohy publikujte   : Pokud posíláte přílohy nebo obrázky někomu, s kým jste ochotní sdílet umístění, kde jsou soubory uložené v cloudu nebo v síti vaší organizace, můžete do e-mailové zprávy přidat odkaz na toto místo.

 • Nastavte limit velikosti příloh   : Toto doporučení platí obecně. U pomalejších připojení (například na mobilních zařízeních) byste měli používat mnohem menší velikosti, jako třeba 250 kilobajtů (kB). Pokud musíte poslat větší přílohy, ověřte si, jaká je maximální velikost zprávy, kterou můžete poslat. Tyto informace vám poskytne správce vašeho poštovního serveru nebo organizace, která vám poskytuje e-mailové služby. Na maximální limit se zeptejte i příjemce. Nakonec vezměte v úvahu také rychlost připojení k internetu na straně příjemce. Stažení velké přílohy může u mobilního připojení k internetu trvat dlouho.

 • Pokud máte více příloh, pošlete je v několika e-mailových zprávách   : Když pošlete několik menších zpráv, doručí se s větší pravděpodobností než jedna velká. Je to způsob, kterým se můžete vyhnout limitům pro jednotlivé zprávy, ale i tak můžete překročit limit poštovní schránky příjemce. Veškeré zprávy, které přijdou po dosažení limitu úložiště u poštovní schránky uživatele, můžou být odmítnuty.

 • Používejte komprimované formáty grafických souborů   : Formátů grafických souborů je mnoho, takže je neuvádíme všechny, ale z těch, které se používají nejčastěji, jsou pro e-maily nejlepší formáty grafických souborů .jpg, .png a .gif. Největší formáty grafických souborů jsou ty, které nejsou uložené v komprimovaném formátu, například .tif a .bmp (výchozí formát souboru aplikace Malování ve Windows).

 • Používejte menší původní soubory   : Velikost fotky pořízené mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem je obvykle větší, i když je uložená v komprimovaném formátu souboru, jako je .jpg. Není neobvyklé, když má jeden obrázek několik megabajtů. Nezapomínejte na to, že se velikost e-mailové zprávy během přenosu na internetu zvětší přibližně o třetinu. Při pořizování digitálních fotek používejte u fotoaparátu nižší rozlišení. Používejte komprimované formáty souborů, jako je třeba .jpg. Fotky ořízněte v grafickém programu a ponechejte na nich jenom to nejdůležitější.

 • Používejte nástroje pro kompresi souborů   : Vedle nástrojů od jiných výrobců je ve Windows k dispozici nástroj pro kompresi souborů, který používá komprimovaný formát souborů .zip. Velikost řady formátů přiložených souborů je možné zmenšit s použitím nástroje pro kompresi souborů. U některých formátů souborů, které jsou už uložené v komprimovaném formátu, bude velikost zmenšení minimální. Například textový soubor poznámkového bloku .txt se zmenší významně, ale soubor .jpg nikoliv. Formát .jpg už je komprimovaný formát souboru.

 • Podívejte se do složky Odeslaná pošta   : Ve výchozím nastavení se kopie každé zprávy, kterou pošlete, uloží ve složce Odeslaná pošta. Díky tomu se zvětšuje velikost vašeho datového souboru aplikace Outlook (.pst), která se může u některých účtů odečítat z limitu velikosti vaší poštovní schránky, protože odeslané položky se ukládají na vašem poštovním serveru.

Důležité :  Komprese obrázku, při které se zmenší velikost souboru, změní množství detailů, které se zachovají ve zdrojovém obrázku. Znamená to, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než před ní. To je důvod, proč byste měli obrázek komprimovat před tím, než použijete nějaký grafický efekt.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×