Zmenšení velikosti obrázků a příloh

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když pošlete zprávu, která překračuje limit velikosti zprávy buď vaší nebo příjemce poštovního serveru, zprávy se budou vráceny pro vás a ne Doručená. Toto je někdy označovány jako "vrácené" zprávy.

Optimalizaci velikosti obrázků a příloh e-mailu pomáhá zabránit dokonce překračují limity velikosti maximální zprávy přidružený k většině e-mailové účty.

Poznámka : Velikost zpráv narůstá během přenosu prostřednictvím sítě Internet nad rámec prostého součtu velikosti textu, grafiky, obrázků a příloh. Kódování zpráv pro přenos v síti Internet vede ke zvýšení velikosti o přibližně jednu třetinu. Jestliže například poskytovatel služeb Internetu (ISP) umožňuje odesílat zprávy o velikosti až 5 megabajtů (MB) a vy připojíte přílohu o velikosti 4 MB, dojde pravděpodobně k překročení maximální velikosti zprávy.

Kromě omezení velikosti platí jednotlivé zprávy použít mnoho e-mailových účtů limit úložiště poštovní schránky nebo účtu. Velké přílohy můžete nejen vyplnění zamýšleného cíle ale zvětšit vlastní velikost datového souboru aplikace Outlook nebo poštovní schránky. Ve výchozím nastavení se uloží kopie každé zprávy odeslané do složky Odeslaná pošta v Outlooku.

V tomto článku

Automatické zmenšení velikosti obrázků zahrnutých do e-mailové zprávy

Zmenšení souboru přílohy

Přehled doporučených postupů pro správu velikosti při odesílání obrázků a příloh

Automatické zmenšení velikosti obrázků zahrnutých do e-mailové zprávy

Existují dva způsoby, jak vybrat obrázky, které se mají automaticky zmenšit a zahrnout jako příloha e-mailové zprávy: v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 nebo z Průzkumníka Windows.

Poznámka : Původní obrázek nebude změněn. Pouze se zmenší velikost kopie odesílaného obrázku.

V aplikaci Outlook

 1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu v aplikaci Outlook.

 2. Na kartě Vložit klepněte ve skupině Zahrnout na položku Připojit soubor.

  Tip : Můžete také přetáhnout obrázek z programu Průzkumník Windows. Soubor obrázku bude být připojen k e-mailové zprávě.

 3. Na kartě Vložení klikněte na spouštěč dialogového okna Zahrnout Obrázek tlačítka .

 4. V podokně Možnosti příloh v části Možnosti obrázků, v rozevíracím seznamu Vyberte velikost obrázku, klikněte na tlačítko velikost obrázku, který chcete zahrnout.

  Podokno Možnosti přílohy

  Poznámka : Pokud vložíte obrázek do textu zprávy pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace, funkce automatické změny velikosti obrázků nebude k dispozici.

 5. Jakmile dokončíte vytváření e-mailové zprávy, klepněte na položku Odeslat.

V programu Průzkumník Windows

 1. Spusťte Průzkumníka Windows klepnutím na tlačítko Start a potom poklepáním na ikonu Počítač.

  Poznámka : V systému Windows XP poklepejte na položku Tento počítač.

  Klávesová zkratka: Otevřete Průzkumníka Windows a stisknutím klávesy s logem systému Windows klíčové + E.

 2. Přejděte do složky obsahující obrázky, které chcete odeslat.

 3. Vyberte obrázek. Více souborů můžete vybrat podržením klávesy CTRL a klepnutím na jednotlivé soubory.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor, přejděte na příkaz Odeslat a klepněte na příkaz Příjemce pošty.

  Zobrazí se dialogové okno Odeslat obrázky e-mailem.

 5. Klepněte na přepínač Zmenšit všechny obrázky a potom na tlačítko OK.

  Dialogové okno Odeslat obrázky e-mailem

  Poznámka : Chcete-li zadat přesnou velikost obrázku, klepněte na položku Zobrazit další možnosti a na požadovanou velikost.

  Zobrazí se nové okno zprávy aplikace Outlook s připojeným obrázkem.

 6. Do polí Textová pole Komu, Kopie a Skrytá zadejte informace o příjemcích.

 7. Chcete-li, změňte text v poli Předmět.

 8. Pokud chcete, změňte nebo zadejte všechny informace, které mají být v textu zprávy.

 9. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Zmenšení souboru přílohy

Rozsah zmenšení velikosti závisí na typu formátu a obsahu souboru. Například soubor TXT Poznámkového bloku lze zkomprimovat výrazně. Dokument aplikace Microsoft Office Word 2007 ve formátu DOCX je již zkomprimován a další komprese bude mít na velikost souboru malý vliv.

 1. Spusťte Průzkumníka Windows klepnutím na tlačítko Start a potom poklepáním na ikonu Počítač.

  Poznámka : V systému Windows XP poklepejte na položku Tento počítač.

  Klávesová zkratka: Otevřete Průzkumníka Windows a stisknutím klávesy s logem systému Windows klíčové + E.

 2. Přejděte do složky obsahující soubor, který chcete odeslat.

 3. Vyberte soubor. Více souborů můžete vybrat podržením klávesy CTRL a klepnutím na jednotlivé soubory.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Odeslat a klepněte na příkaz Komprimovaná složka (metoda ZIP).

 5. Vyberte nově vytvořený komprimovaný soubor ZIP.

  Název souboru bude odpovídat názvu původního souboru, ale bude mít jinou ikonu. Pokud jste v systému Windows nakonfigurovali zobrazování přípon souborů, název souboru bude končit příponou ZIP.

 6. Přejděte na příkaz Odeslat a potom klepněte na příkaz Příjemce pošty.

  Zobrazí se nové okno zprávy aplikace Outlook.

 7. Do polí Textová pole Komu, Kopie a Skrytá zadejte informace o příjemcích.

 8. Chcete-li, změňte text v poli Předmět.

 9. Pokud chcete, změňte nebo zadejte všechny informace, které mají být v textu zprávy.

 10. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Přehled doporučených postupů pro správu velikosti při odesílání obrázků a příloh

Zde je seznam doporučených postupů pro použití při odesílání obrázků a příloh:

 • Zpřístupnění nebo publikování velkých příloh     Pokud přílohy nebo obrázky odesíláte jinému uživateli v rámci organizace, použijte sdílenou složku ve svém počítači nebo sdílený síťový prostředek. Odkaz na toto umístění můžete zahrnout do e-mailové zprávy. Nebo pokud vaše organizace používá službu Windows SharePoint Services 3.0, zpřístupněte přílohy v pracovním prostoru dokumentů nebo v knihovně SharePoint a uživatelům poskytněte odkaz. V obou případech používá každý uživatel pouze kopii souborů.

 • Omezení příloh na méně než 2 megabajty (MB)     To je obecné vodítko: pro pomalejší, telefonické připojení by se měla použít mnohem menší velikost, například 250 kilobajtů (kB). Pokud je nutné odeslat větší přílohy, zkontrolujte maximální velikost zprávy, kterou lze odeslat. Sdělí vám ji správce poštovního serveru nebo poskytovatel služeb Internetu. Podobně je třeba se zeptat příjemce, jaký je maximální limit u něj. Nakonec vezměte v úvahu rychlost připojení k Internetu příjemce. Stahování velké přílohy přes telefonické připojení k Internetu může trvat dlouho.

 • Odeslání více příloh pomocí několika e-mailových zpráv     Několik menších zpráv má větší pravděpodobnost doručení v porovnání s jednou velkou zprávou. Tímto způsobem se můžete vyhnout omezení pro jednotlivé zprávy, avšak můžete nadále překročit limit poštovní schránky příjemce. Všechny zprávy přijaté poté, co poštovní schránka dosáhne svého limitu úložiště, jsou obvykle odmítnuty.

 • Použití komprimovaných formátů grafických souborů     Je příliš mnoho formátů grafických souborů, než abychom je zde mohli vypsat, ale z nejběžněji používaných jsou nejlepšími formáty obrázků pro e-mail JPG, GIF a PNG. Největší formáty souborů grafiky jsou ty, které se neukládají ve formátu komprimovaných souborů, například TIF nebo BMP (výchozí formát souboru v programu Malování systému Windows).

 • Použití menších původních souborů     Velikost fotografie pořízené digitálním fotoaparátem je obvykle velká i při uložení v komprimovaném formátu souboru, jako je JPG. Není neobvyklé, že jediný obrázek má několik megabajtů. Nezapomeňte, že velikost e-mailové zprávy se při přenosu v síti Internet zvětší přibližně o jednu třetinu. Při pořizování digitální fotografie použijte ve fotoaparátu nižší nastavení rozlišení. Použijte komprimované formáty souborů, například JPG. V grafickém programu ořízněte fotografie tak, aby zahrnovaly jen důležitý obsah. Použijte funkci automatického zmenšení obrázků v systému Windows a v aplikaci Microsoft Outlook.

 • Použití nástroje pro kompresi souborů     Vedle nástrojů jiných výrobců zahrnují systémy Windows XP a systém Windows Vista nástroj pro kompresi souborů, který využívá komprimovaný formát souborů ZIP. Pomocí nástroje pro kompresi lze zmenšit mnoho formátů příloh. Rozsah zmenšení bude minimální u některých souborů, které jsou již uloženy v komprimovaném formátu souboru. Například textový soubor TXT Poznámkového bloku se zmenší dramaticky, obrázek JPG nikoli. Formát souboru JPG je již komprimovaný. Další informace o použití komprese souborů najdete v nápovědě systému Windows.

 • Kontrola složky Odeslaná pošta     Ve výchozím nastavení se kopie všech odesílaných zpráv uchovávají ve složce Odeslaná pošta. To zvětšuje velikost datového souboru aplikace Outlook, což se může u některých účtů započítávat do omezení velikosti poštovní schránky, protože odeslané položky se ukládají na poštovním serveru.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×