Zmenšení velikosti datových souborů aplikace Outlook (PST a OST)

Zmenšení velikosti datových souborů aplikace Outlook (PST a OST)

Poštovní schránka aplikace Microsoft Outlook vytvářením a příjmem položek narůstá. I když položky odstraňujete, velikost datového souboru se nemusí zmenšovat úměrně množství odstraněných dat. Existuje několik způsobů, jak spravovat poštovní schránku a snižovat velikost datového souboru.

Co chcete udělat?

Správa poštovní schránky

Zmenšení velikosti datového souboru aplikace Outlook (PST)

Zmenšení velikosti offline datového souboru aplikace Outlook (OST)

Správa poštovní schránky

Pomocí nástroje Vyčištění poštovní schránky můžete zobrazit velikost poštovní schránky a jednotlivých složek. Můžete také archivovat starší položky do archivního Datový soubor Outlooku (PST) a vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 1. Klikněte na kartu Soubor.Co je tlačítko Microsoft Backstage a kde se nachází?

 2. Na kartě Informace klikněte na položku Nástroje pro čištění.

 3. Klikněte na možnost Vyčištění poštovní schránky.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit celkovou velikost poštovní schránky a jednotlivých složek, klikněte na tlačítko Zobrazit velikost schránky.

  • Chcete-li najít starší položky, klepněte na přepínač Najít položky starší než n dnů, zadejte číslo mezi 1 a 999 a klepněte na tlačítko Najít.

  • Chcete-li najít velké položky, klepněte na přepínač Najít položky větší než n kilobajtů, zadejte číslo mezi 1 a 9999 a klepněte na tlačítko Najít.

  • Chcete-li starší položky přesunout do archivního datového souboru aplikace Outlook (PST), klikněte na tlačítko Automaticky archivovat.

   Datové soubory aplikace Outlook (PST) se v počítači ukládají do složky Dokumenty\Soubory aplikace Outlook. Používáte-li systém Windows XP, vytvářejí se tyto soubory rovněž ve složce Dokumenty\Soubory aplikace Outlook.

  • Chcete-li zobrazit velikost složky Odstraněná pošta, klepněte na tlačítko Zobrazit velikost odstraněných položek.

  • Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněná pošta, klepněte na tlačítko Vyprázdnit.

  • Chcete-li zobrazit velikost složky Konflikty, klepněte na tlačítko Zobrazit velikost kolidujících položek.

  • Chcete-li odstranit obsah složky Konflikty, klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Zmenšení velikosti datového souboru aplikace Outlook (PST)

Odstraníte-li položky z datového souboru aplikace Outlook (PST), soubor se automaticky zkomprimuje na pozadí, když nepoužíváte počítač a je spuštěna aplikace Outlook. Příkaz ke kompresi můžete také okamžitě spustit ručně. Komprese datového souboru aplikace Outlook (PST) může trvat několik minut.

 1. Odstraňte veškeré položky, které nechcete nadále archivovat.

 2. Otevřete zobrazení Seznam složek. V dolní části Navigační podokno klikněte na ikonu Seznam složek nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+6.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na složku Odstraněná pošta a v místní nabídce klikněte na příkaz Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 4. Klikněte na kartu Soubor.Co je tlačítko Microsoft Backstage a kde se nachází?

 5. Na kartě Informace klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

 6. Na kartě Datové soubory klikněte na datový soubor, který chcete komprimovat, a potom na tlačítko Nastavení.

 7. Klepněte na tlačítko Komprimovat.

Poznámka :  Po kompresi datového souboru aplikace Outlook (PST) není nutné aplikaci Outlook ukončit.

Začátek stránky

Zmenšení velikosti offline datového souboru aplikace Outlook (OST)

Snížením velikosti offline datového souboru aplikace Outlook (OST) se může zlepšit výkon, jestliže jste odstranili velké množství Položka. Tento postup neodstraní žádné položky uložené na serveru Exchange.

 1. Odstraňte všechny položky, které nechcete uchovat.

 2. Otevřete zobrazení Seznam složek. V dolní části Navigační podokno klikněte na ikonu Seznam složek nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+6.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na složku Odstraněná pošta a v místní nabídce klikněte na příkaz Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 4. Klikněte na kartu Soubor.Co je tlačítko Microsoft Backstage a kde se nachází?

 5. Na kartě Informace klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

 6. Na kartě Datové soubory klikněte na datový soubor, který chcete komprimovat, a poté na tlačítko Nastavení.

 7. Klepněte na tlačítko Komprimovat.

Poznámka : 

 • Chcete-li odstranit položku z online i offline složek, vyberte položku a stiskněte klávesu DELETE.

 • Používáte-li účet na serveru Exchange v režimu Cached Exchange, vymaže se z offline datového souboru aplikace Outlook (OST) pouze vybraná složka. Je-li složka vybrána ve skupinovém rámečku Možnosti složky v dialogovém okně Nastavení odesílání a příjímání pro e-mailový účet serveru Exchange, budou položky na serveru při následující synchronizaci znovu staženy do souboru OST.

 • Používáte-li režim Cached Exchange, ve výchozím nastavení nejsou synchronizovány oblíbené položky veřejných složek. Pokud zvolíte možnost synchronizace veřejných složek, může se offline datový soubor aplikace Outlook (OST) výrazně zvětšit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×