Změny zobrazení ve vlastním nástroji Formuláře 2007

Vlastní nástroj Formuláře 2007 může obsahovat dva typy zobrazení: zobrazení umožňující uživateli různými způsoby zobrazit aktuální kolekci položek a zobrazení, která umožňují různými způsoby zobrazit obsah jednotlivých položek. První typ zobrazení se nazývá zobrazení dat, druhý typ se nazývá formulářové zobrazení.

Změna zobrazení dat

Zobrazení dat se ve většině vlastních nástrojů zobrazí jako tabulky řádků a sloupců, v nichž každý řádek představuje jednu položku a každý sloupec odkazuje na datová pole v každé položce. Je také možné, že v zobrazení dat se zobrazí obsah jen jediné vybrané položky.

Na kartě Domů klikněte na tlačítko Uspořádat a poté na požadované zobrazení (nebo položku). Lze také kliknout na rozevírací seznam Aktuální zobrazení na stavovém řádku a poté na požadované zobrazení (nebo položku).

Změna formulářového zobrazení

Pokud změníte formulářové zobrazení ve vlastním nástroji, všechny položky, které následně vyberete, se zobrazí pomocí aktuálně vybraného formulářového zobrazení. Chcete-li změnit formulářové zobrazení, postupujte takto:

  1. Vyberte některou položku v zobrazení dat.

  2. Na kartě Zobrazení klikněte na rozevírací nabídku v části Formulářové zobrazení a klikněte na požadované formulářové zobrazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×