Změny vlastností portálu a nastavení pro vytváření webů

Správci webu mohou změnit název portálu, přidat nebo změnit jeho popis a změnit obrázek, který se zobrazuje v levém horním rohu domovské stránky portálu.

 1. V nabídce Obrázek tlačítka klepněte na možnost Nastavení webu a potom na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. V oblasti Vzhled klepněte na možnost Název, popis a ikona.

 3. Zadejte název a popis portálu do odpovídajících polí. Obě položky budou zobrazeny na domovské stránce portálu.

  Omezte délku názvu portálu na 80 alfanumerických znaků Unicode. V názvu nepoužívejte následující znaky: | ? : * > " < > |. Popis portálu však může obsahovat libovolné alfanumerické znaky.

 4. Do pole Adresa URL zadejte umístění grafického souboru s požadovaným logem.

  Soubor loga může mít některý z následujících formátů souboru: GIF, BMP, JPG a PNG. Soubory TIFF nejsou podporovány.

  Adresa URL loga portálu může být tvořena libovolnými alfanumerickými znaky s výjimkou následujících znaků: # % * + | ? " ? < > $ @ { } [ ].

  Poznámka : Jestliže je umístění souboru vyjádřeno pomocí místní relativní cesty (například /_layouts/1033/logo.gif), zkontrolujte, zda je grafický soubor zkopírován do daného umístění na všech webových serverech front-end.

 5. Chcete-li pro obrázek přidat alternativní text (alt), zadejte jej do pole pro popis pod adresou URL a klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×