Změny sady rychlých stylů

Ačkoli sada rychlých stylů pravděpodobně obsahuje všechny styly, které potřebujete k vytvoření dokumentu, budete možná chtít přidat nový styl nebo některé ze stylů v sadě rychlých stylů upravit tak, aby odpovídaly vaším představám o stylu dokumentu. Po přidání nebo změně stylů můžete novou kombinaci stylů uložit jako vlastní sadu rychlých stylů s odlišným názvem.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového rychlého stylu

Změna stylu v sadě rychlých stylů

Uložení vlastní sady rychlých stylů

Vytvoření nového rychlého stylu

 1. Vyberte text, který chcete vytvořit jako nový styl.

  Můžete například chtít, aby text, který obsahuje odkazy na některé aspekty vašeho podnikání, byl vždy v dokumentu zobrazen tučným červeným písmem.

 2. Na minipanelu nástrojů, který se zobrazí nad výběrem, proveďte formátování textu klepnutím na tlačítka Tučné a Červená.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text, přejděte v místní nabídce na položku Styly a klepněte na příkaz Uložit výběr jako nový rychlý styl.

 4. Zadejte název stylu – například Podnik – a klepněte na tlačítko OK.

  Vytvořený styl Podnik se zobrazí v galerii rychlých stylů pod zadaným názvem. Můžete jej použít vždy, když chcete, aby byl text zobrazen tučně a červeně.

Začátek stránky

Změna stylu v sadě rychlých stylů

V některých případech chcete pouze upravit jeden ze stylů ze sady rychlých stylů a takto nově vytvořený rychlý styl uložit.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly pravým tlačítkem myši na styl, který chcete v galerii rychlých stylů změnit.

  Klepněte například pravým tlačítkem myši na styl Nadpis 1 a změňte barvu písma ve stylu. Chcete-li najít a změnit více stylů v sadě, klepněte na šipku nahoru nebo dolů vedle galerie rychlých stylů.

 2. Klepněte v místní nabídce na příkaz Změnit.

 3. V dialogovém okně Úprava stylu změňte styl požadovaným způsobem a klepněte na tlačítko OK.

  Klepněte například v rámečku Formátování na šipku vedle pole Barva písma a poté klepněte na novou barvu písma. Všechny výskyty daného stylu v dokumentu budou automaticky aktualizovány.

Začátek stránky

Uložení vlastní sady rychlých stylů

Po provedení změn sady rychlých stylů můžete novou sadu rychlých stylů uložit do seznamu sad stylů, ze kterého můžete styly vybírat.

 1. Vytvořte nové styly nebo upravte styly v sadě rychlých stylů.

  Poznámka : Barvy písem používaných v sadě rychlých stylů můžete změnit také klepnutím na tlačítko Změnit styly ve skupině Styly a výběrem příkazu Barvy nebo Písma.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na tlačítko Změnit styly a přejděte na položku Sada stylů.

 3. Klepněte na příkaz Uložit jako sadu rychlých stylů.

 4. V dialogovém okně Uložit sadu rychlých stylů zadejte název nové sady rychlých stylů a klepněte na tlačítko Uložit.

  Chcete-li novou sadu rychlých stylů zobrazit, klepněte na tlačítko Změnit styly ve skupině Styly a přejděte na nabídku Sada stylů. Nová sady stylů bude zobrazena v seznamu, takže ji můžete v dokumentu kdykoli použít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×