Změny kompatibility v různých verzích

Kontrola kompatibility vypíše prvky dokumentu, které nejsou podporované nebo se budou chovat odlišně ve formátu aplikace Word 2007 nebo Word 97-2003. Některé funkce budou trvale změněny a nebudou převedeny na prvky aplikace Microsoft Word 2010, a to ani v případě, že později převedete dokument na formát aplikace Word 2010.

V okně nástroje Kontrola kompatibility si lze prohlédnout shrnutí prvků, které se v dřívějších verzích aplikace Word chovají odlišně, a potom můžete buď kliknout na tlačítko Pokračovat a uložit dokument ve formátu aplikací Word 97-2003 nebo kliknout na tlačítko Storno.

Poznámka : Pokud používáte aplikaci Microsoft Word Starter 2010, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedené pro aplikaci Word 2010 jsou podporovány i v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcích dostupných v aplikaci Word Starter naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Word Starter.

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Funkce

97-2003

2007

2010

Nové formáty číslování

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové obrazce a textová pole

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Textové efekty

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Alternativní text u tabulek

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Funkce písem OpenType

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Blokování autorů

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové efekty WordArt

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové ovládací prvky obsahu

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Ovládací prvky obsahu v aplikaci Word 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Motivy

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Větší a menší písma

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Sledované přesunuté položky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Karty Okraje

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Obrázky SmartArt

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Grafy v systému Office 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Vložené objekty Open XML

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Stavební bloky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Bibliografie a citace

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Rovnice

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Relativní textová pole

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Objekt WordArt z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Diagramy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Grafy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Změny v chování funkcí

Stavební bloky

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Šablony poskytují obsah, který je v aplikaci Word 2007 zobrazen v galeriích stavebních bloků. Při uložení šablony ve formátu aplikace Word 97-2003 bude obsah z galerií stavebních bloků trvale převeden na statické položky automatického textu. Automatický text už nebude možné převést na stavební bloky, ani kdybyste později převedli dokument na formát aplikace Word 2010.

Obsah z následujících galerií stavebních bloků bude převeden na automatický text:

 • Tabulky

 • Záhlaví

 • Zápatí

 • Čísla stránek

 • Textová pole

 • Rovnice

 • Obsahy

 • Bibliografie

 • Vodoznaky

 • Vlastní galerie

Citace a bibliografie

Citace a bibliografie budou převedeny na statický text a nebudou nadále automaticky aktualizovány.

V aplikaci Word 2010 jsou citace a bibliografie automaticky aktualizovány při úpravách příslušného zdroje nebo použití nového stylu dokumentu.

Uložíte-li dokument aplikace Word 2010 ve formátu aplikace Word 97–2003, budou citace a bibliografie převedeny na statický text, který nebude automaticky aktualizován a jehož zdroje nebudou k dispozici.

Převedete-li později dokument do formátu aplikace Word 2010, citace a bibliografie nebudou automaticky aktualizovány. Jestliže chcete, aby byly citace a bibliografie automaticky aktualizovaly, je třeba v dokumentu znovu vytvořit zdroje nebo je zkopírovat do pole Aktuální seznam v dialogovém okně Správce pramenů a potom nahradit statické citace a bibliografie nově vytvořenými údaji.

Další informace o citacích a bibliografiích naleznete v tématu Vytvoření bibliografie.

Ovládací prvky obsahu

Ovládací prvky obsahu budou převedeny na statický obsah.

Uložíte-li dokument ve formátu aplikace Word 97-2003, všechny ovládací prvky obsahu budou převedeny na prostý text. Přidružené vlastnosti budou navždy ztraceny, a to i v případě, že později dokument převedete na formát souboru aplikace Word 2010.

V aplikacích Word 97-2003 například uživatelé nebudou moci zobrazit položky rozevíracího seznamu. Kromě toho nebude možné vynutit vlastnosti uzamčení (tzn. oblasti, které nelze upravit ani odstranit), takže uživatelé budou moci obsah ovládacích prvků odstranit nebo změnit.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumentu byl vytvořen v novější verzi systému Office. Ve starší verzi aplikace Word jej nelze upravit.

Vložené objekty Open XML lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí aplikace Word jejich úpravy.

Poznámka : Aplikace Word Starter nepodporuje převod objektů. Další informace o funkcích dostupných v aplikaci Word Starter naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Word Starter.

Převedení vložených objektů aplikace Excel 2010

 1. Pravým tlačítkem myši dvakrát klikněte na vložený objekt.

 2. Klikněte na objekt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Objekt List a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku List aplikace Microsoft Excel 97-2003.

Převedení vloženého objektu snímku aplikace PowerPoint 2010

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Snímek a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Snímek aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vloženého objektu prezentace aplikace PowerPoint 2010

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Prezentace a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vloženého objektu aplikace Word 2010

Vložené objekty lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí aplikace Word jejich úpravy.

 1. Pravým tlačítkem myši dvakrát klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Dokument a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést kliknutím vyberte přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice budou převedeny na obrázky. Tyto rovnice nebude možné upravit, dokud nebude dokument převeden do nového formátu souboru. Při uložení rovnic dojde k trvalé ztrátě všech poznámek, vysvětlivek a poznámek pod čarou, které jsou v rovnicích uvedeny.

Jestliže uložíte dokument ve formátu aplikace Word 97-2003, budou rovnice převedeny na obrázky, které nebude možné upravit. Převedete-li však později dokument na formát souboru aplikace Word 2010, změní se rovnice na text, který bude možné upravit.

Obrázky SmartArt

Obrázky SmartArt budou převedeny na jeden objektu, který nebude možné upravit v předchozích verzích aplikace Word.

Když uložíte dokument obsahující obrázek SmartArt ve formátu aplikace Word 97-2003, budou tyto obrázky převedeny na statické obrázky. Pak už nebude možné upravit text uvnitř grafiky, změnit rozložení nebo její celkový vzhled.

Převedete-li později dokument na formát aplikace Word 2010 a nedošlo ke změně obrázků v předchozí verzi, změní se grafika zpět na objekt SmartArt.

Karty Okraj

Zarovnávací tabulátory budou převedeny na tradiční tabulátory.

Zarovnávací tabulátory slouží v aplikaci Office Word 2007 k umístění textu podle okrajů dokumentu nebo oblasti dokumentu. Při změně okrajů je pozice tabulátorů upravena.

Jestliže uložíte dokument ve formátu aplikace Word 97-2003, zarovnávací tabulátory budou trvale nahrazeny tradičními tabulátory. To znamená, že pozice tabulátorů se při změně okrajů automaticky nezmění. Jestliže jste použili zarovnávací tabulátory k vytvoření složitějšího rozložení, může dojít ke změně pozic tabulátorů a ke změně vzhledu dokumentu.

Textová pole

Některá textová pole se změní.

Text v textových polích, který je svisle zarovnán na střed nebo dolů, bude trvale zarovnán nahoru a to i v případě, že dokument později převedete na formát aplikace Word 2010.

Sledované přesunuté položky

Sledované přesunuté položky budou převedeny na odstraněné nebo vložené položky.

Jestliže uložíte dokument ve formátu aplikace Word 97-2003, sledované přesunuté položky budou převedeny na sledovaná odstraněné nebo vložené položky. Převedete-li později dokument na formát aplikace Word 2010, nebudou sledované vložené a odstraněné položky převedeny zpět na sledované přesunuté položky.

Nové formáty číslování

Nové formáty číslování budou převedeny na arabské číslice (1, 2, 3, 4...).

Seznamy, které jsou formátovány pomocí nových formátů číslování (0001, 0002, 0003, 0004...), budou převedeny na standardní formáty s arabskými číslicemi (1, 2, 3, 4...).

Nové obrazce a textová pole

Obrazce a textová pole budou převedeny na efekty dostupné v tomto formátu.

Obrazce a textová pole vytvořené v aplikaci Word 2010 lze naformátovat pomocí celé řady nových efektů, například zkosení nebo otočení v prostoru, které nejsou v předchozích verzích aplikace Word k dispozici. V předchozích verzích aplikace Word budou tyto efekty převedeny na efekty, které jsou v těchto verzích dostupné.

Textové efekty

Textové efekty budou odebrány.

Textové efekty budou trvale odebrány v případě, že nejsou použity prostřednictvím vlastního stylu.

Pokud jsou textové efekty přidány pomocí vlastního stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu v aplikaci Word 2010.

Alternativní text u tabulek

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Alternativní text se zobrazuje, pokud se dokument nachází na webu. Ve formátu aplikace Word 97-2003 je alternativní text u tabulek trvale odebrán.

Blokování autorů

Všechny informace o oblastech, které upravují jiní autoři v tomto dokumentu, budou trvale odebrány.

Blokování autorů je odebráno ze všech oblastí, kde je tato funkce použita, a celý dokument je k dispozici pro úpravy.

Objekty WordArt

Textové efekty budou odebrány.

WordArt je převeden na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nebudou uložena.

Některé grafy a diagramy budou převedeny na obrázky, které nelze změnit. Pokud je graf nebo diagram založen na datech, která se nacházejí mimo řádky a sloupce podporované aplikací Word 97-2003, dojde ke ztrátě těchto dat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×