Změny kódů produktů

Poznámka : Tato funkce vyžaduje používání rozšíření Microsoft Office Access 2007 Developer Extensions. Další informace o tom, jak získat rozšíření Access Developer Extensions, najdete v tématu Úvod k rozšířením Access 2007 Developer Extensions a Runtime.

Kód produktu je identifikátor GUID, který představuje základní identifikaci aplikace nebo produktu.

 • Aktualizace může strom funkcí a součástí zvětšit nebo zmenšit, ale nesmí změnit uspořádání stávající hierarchie funkcí a součástí, které popisují tabulky funkcí a součástí. Může do stávajícího stromu funkcí a součástí přidat novou funkci. Pokud odebere nadřazenou funkci, musí taky odebrat všechny podřízené funkce odebrané funkce.

 • Aktualizace může přidat novou součást nebo novou nebo existující funkci.

 • Aktualizace nesmí u žádné součásti změnit kód součásti. V důsledku toho nesmí menší aktualizace nebo dílčí upgrade nikdy změnit název souboru klíče součásti, protože to by vyžadovalo změnu kódu součásti.

 • Aktualizace nesmí změnit název souboru .msi instalačního balíčku. Místo toho (protože to změní balíček) by měla změnit kód balíčku. Všimněte si, že to znamená, že aktualizace může změnit tabulky, vlastní akce a dialogová okna v souboru .msi, aniž by změnila název souboru.

 • Aktualizace může přidat, odebrat nebo změnit soubory, klíče registru nebo zástupce součástí, které nesdílí dvě nebo víc funkcí. Pokud aktualizace změní soubor označený verzí, je nutné verzi daného souboru v tabulce souborů zvýšit. Pokud tato aktualizace odebere zdroje, měla by taky aktualizovat tabulky RemoveFile a RemoveRegistry a odebrat z nich všechny nepoužívané soubory, klíče registru a zástupce, které už jsou nainstalované.

 • Aktualizace součásti, kterou sdílí dvě nebo víc funkcí, musí být zpětně kompatibilní se všemi aplikacemi a funkcemi, které danou součást používají. Aktualizace může změnit zdroj sdílené součásti, třeba soubory, položky registru a zástupce, za předpokladu, že změny jsou zpětně kompatibilní. Nedoporučuje se, aby aktualizace přidávala nebo odebírala soubory, položky registru nebo zástupce ze sdílené součásti.

 • Menší aktualizace se dodává jako balíček Instalační služby systému Windows. (CD-ROM s plnou verzí produktu se v případě malé aktualizace obvykle nedodává.)

Kód produktu je nutné změnit, pokud pro danou aktualizaci platí některé z následujících tvrzení:

 • Musí být možné, aby ve stejném systému společně existovaly instalace původního i aktualizovaného produktu.

 • Název souboru .msi se změnil.

 • Kód součásti u existující součásti se změnil.

 • Součást je odebraná z existující funkce.

 • Existující funkce se převedla na podřízenou funkci existující funkce.

 • Existující podřízená funkce byla odebraná ze své nadřazené funkce.

 • Součást lze přidat do existující funkce bez nutnosti změny kódu produktu.

Poznámka : Přidání nové podřízené funkce, která se celá skládá z nových součástí, do existující funkce nevyžaduje změnu kódu produktu.

Nové podřízené funkce lze vytvořit zahrnutím msidbFeatureAttributesFollowParent a msidbFeatureAttributesUIDisallowAbsent do pole atributů v tabulce funkcí. Pokud dílčí upgrade přidává jenom nové podřízené funkce, k vynucení instalace nových podřízených funkcí stačí nastavit REINSTALL=ALL.

Nová podřízená funkce může být před uživatelem skrytá. Chcete-li stav instalace nové podřízené funkce synchronizovat s její nadřazenou funkcí, nastavte bity msidbFeatureAttributesFollowParent a msidbFeatureAttributesUIDisallowAbsent pro podřízenou funkci.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×