Změnit okrajů stránky

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna okrajů stránky pro celý dokument

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte v části Okraje na položku Okraje.

  Karta Rozložení, skupina Okraje

 3. V místní nabídce Okraje vyberte požadované okraje nebo klikněte na položku Vlastní okraje a určete vlastní nastavení okrajů.

  Tipy : 

  • Chcete-li změnit okraje pomocí Vodorovné pravítko nebo Svislé pravítko, přejděte na hranici okraje a když se ukazatel změní na Kurzor okraje – vodorovné pravítko nebo Kurzor okraje (svislý) , přetáhněte mez okraje.

  • Chcete-li určit přesné rozměry okrajů, podržte tlačítko OPTION a přetáhněte mez okraje. Na pravítku se zobrazují rozměry okrajů.

Změna okrajů stránky pro část dokumentu

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Vyberte text nebo část dokumentu, pro kterou chcete změnit okraje.

 3. Na kartě Rozložení klikněte v části Okraje na položku Okraje a pak klikněte na Vlastní okraje.

  Karta Rozložení, skupina Okraje

 4. Nastavte požadované okraje.

 5. V místní nabídce Použít na vyberte možnost Vybraný text.

  Word automaticky vloží Konec oddílu před a za text s novým nastavením okrajů.

  Tip : Pokud se dokument vytiskne na obou stranách každé stránky, zaškrtněte políčko Zrcadlové okraje a upravte okraje pro pravé i levé stránky ve stejnou dobu.

Odsazení odstavce pro změna jeho okrajů

Změnou odsazení vlevo a vpravo můžete změnit okraje pro jednotlivé odstavce.

 1. Vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. V nabídce Formát klikněte na Odstavec.

 3. Na kartě Odsazení a mezery v části Odsazení zadejte požadovanou velikost místa, o které chcete odsadit odstavec v polích Vlevo a Vpravo.

Nastavit výchozí okraje pro všechny nové dokumenty

Když vytvoříte nový dokument, Word použije výchozí nastavení okrajů, které je uložené v šabloně (normal.dotm). Pokud často používáte nastavení okrajů, které se liší od výchozího, můžete nastavit nové výchozí nastavení, které Word použije při vytvoření nového dokumentu.

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte v části Okraje na položku Okraje a pak klikněte na Vlastní okraje.

  Karta Rozložení, skupina Okraje

 3. V polích Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo nastavte požadované okraje a klikněte na položku Výchozí.

 4. Až vás systém vyzve, klikněte na tlačítko Ano a změňte výchozí nastavení pro rozložení dokumentu.

Rozšíření okraje tak, aby zahrnoval vazbu

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte v části Okraje na položku Okraje a pak klikněte na Vlastní okraje.

  Karta Rozložení, skupina Okraje

 3. Do pole Hřbet zadejte hodnotu pro Okraje pro vazbu.

  K okraji na stranu vazby každé stránky se přidá další místo.

  Tipy : 

  • Chcete-li nastavit okraje hřbetu pro část dokumentu, vyberte text a pak změňte okraje hřbetu jako výše. V místní nabídce Použít na vyberte možnost Vybraný text. Word automaticky vloží Konec oddílu před a za text s novým nastavením okrajů.

  • Pokud se dokument vytiskne na obou stranách každé stránky, zaškrtněte políčko Zrcadlové okraje a upravte okraje pro pravé i levé stránky ve stejnou dobu.

Viz taky

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Změna měrné jednotky

Odsazení odstavce

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×