Změna způsobu zobrazení kontaktů

V aplikaci Office Communicator 2007 lze v Seznamu kontaktů přepínat mezi čtyřmi různými zobrazeními. Také můžete skrýt a zobrazit seznam svých naposledy použitých kontaktů a seřadit kontakty podle dostupnosti.

V tomto tématu

Jaká zobrazení jsou v okně aplikace Office Communicator k dispozici?

Výběr zobrazení

Vlastní nastavení zobrazení

Řazení kontaktů v Seznamu kontaktů

Jaká zobrazení jsou v okně aplikace Office Communicator k dispozici?

Aplikace Communicator 2007 poskytuje následující zobrazení:

Zobrazení

Účel

Seznam kontaktů

Toto je výchozí zobrazení, které se zobrazí při spuštění aplikace Office Communicator.

Úrovně přístupu

V tomto zobrazení jsou kontakty uspořádány do skupin podle úrovní přístupu. Úrovně přístupu jsou úrovně oprávnění, jejichž přiřazením určíte kontaktům přístup k informacím o vašem stavu.

Správa úrovní přístupu

Toto zobrazení umožňuje provádět hromadné změny úrovně přístupu kontaktů uvnitř i vně vaší společnosti.

Označené kontakty

V tomto zobrazení jsou seskupeny označené kontakty. Označením kontaktu vyjádříte, že chcete, aby vás aplikace Communicator upozornila v případě změny stavu kontaktu.

Začátek stránky

Výběr zobrazení

  • V okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Změnit způsob zobrazení kontaktů a pak vyberte možnost zobrazení.

Výběr zobrazení Správa úrovní přístupu

  • V záhlaví aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, na nabídku Zobrazit a pak klepněte na příkaz Správa úrovní přístupu.

    Poznámka : Zobrazení Správa úrovní přístupu není přístupné pomocí tlačítka Změnit způsob zobrazení kontaktů.

Začátek stránky

Vlastní nastavení zobrazení

Zobrazení Seznamu kontaktů můžete upravit následovně:

  • Zobrazit popisné jméno.     V záhlaví aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, klepněte na nabídku Zobrazit a pak vyberte příkaz Zobrazit popisné jméno.

  • Seskupit kontakty podle dostupnosti.     V okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Změnit způsob zobrazení kontaktů, zkontrolujte, zda je vybraná možnost Seznam kontaktů a pak klepněte na položku Seřadit kontakty podle dostupností.

  • Skupina naposledy použitých kontaktů.     V okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Změnit způsob zobrazení kontaktů, zkontrolujte, zda je vybrané zobrazení Seznam kontaktů, a pak klepnutím na položku Zobrazit naposledy použité kontakty skryjte nebo zobrazte naposledy použité kontakty.

Začátek stránky

Řazení kontaktů v Seznamu kontaktů

Ve výchozím nastavení řadí aplikace Communicator kontakty do skupin v Seznamu kontaktů podle dostupnosti a potom podle abecedy. Dostupné kontakty (ty, které lze kontaktovat) mají stav buď Dostupný nebo Zaneprázdněn. Výjimkou je skupina Naposledy použité kontakty, ve které se kontakty řadí shora dolů podle toho, se kterým z těchto kontaktů jste komunikovali naposledy. Chcete-li změnit způsob řazení kontaktů v Seznamu kontaktů, klepněte v okně aplikace Communicator na tlačítko Změnit zobrazení a vyberte možnost Seřadit kontakty podle dostupnosti. Tato možnost přesune kontakty se stavy Pryč, Nedostupný a Neznámý do skupin, ponechá kontakty se stavem Zaneprázdněn nebo Dostupný v původních skupinách a potom seřadí kontakty podle abecedy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×