Změna způsobu zobrazení dat

V grafu můžete změnit umístění a orientaci datového listu Datová řada. Pořadí, ve kterém jsou v aplikaci Microsoft Graph znázorňovány datové řady, je určeno jejich pořadím na datovém listu.

Co chcete udělat?

Vytvořit datovou řadu z řádků datového listu místo sloupců a naopak

Zobrazit datovou řadu na vedlejší ose hodnot v dvojrozměrném grafu

Obrátit pořadí zobrazování kategorií, hodnot a řad

Určit způsob zobrazování prázdných buněk

Určit, který řádek nebo sloupec bude obsahovat hodnoty osy X XY bodového grafu

?

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×