Změna zobrazení kalendáře v SharePointu Workspace 2010

Na kartě Domů klikněte na možnost v části Uspořádat.

Kromě zobrazení Den, Týden a Měsíc můžete vybírat z možností v rozevírací nabídce Pracovní týden. Charakteristiky jednotlivých zobrazení jsou popsané v následující tabulce.

Zobrazení

Charakteristika

Den

Detailní zobrazení schůzek vybraného dne, včetně podrobností.

Několikadenní celodenní schůzky se zobrazí v horní části.

Události trvající jeden nebo víc dní

1. Schůzka s trváním delším než jeden den

2. Schůzka jenom na tento den

Schůzky připadající na vybraný den se zobrazí dole podle naplánovaných časů.

Týden

Souhrnné zobrazení schůzek ve standardním kalendářním týdnu.

Zobrazení Týden obvykle zobrazuje celý název jednotlivých schůzek a vedle toho počáteční a koncové časy.

Stejně jako u zobrazení Měsíc platí, že pokud na určité datum připadá víc schůzek, než se vejde do příslušného pole, zobrazí se tlačítko Více.

Měsíc

Souhrnné zobrazení schůzek ve standardním kalendářním měsíci.

Toto zobrazení je užitečné pro dlouhodobé plánování, kdy potřebujete vidět schůzky trvající několik dní. Pokud ale chcete zobrazit podrobnosti o jednotlivých schůzkách, musíte je otevřít.

Pokud na určité datum připadá víc schůzek, než se vejde do příslušného pole, zobrazí se tlačítko Více.

Po najetí na tlačítko se zobrazí okno s těmito schůzkami.

Překryvné okno zobrazující všechny události

Pracovní týden

Je stejné jako zobrazení Týden s tím rozdílem, že nabízí víc místa pro pracovní dny.

Pracovní měsíc

Je stejné jako zobrazení Měsíc s tím rozdílem, že v každém týdnu nabízí víc místa pro pracovní dny.

Vše

Seřaditelný seznam všech schůzek, uspořádaný podle způsobu opakování. Ve výchozím nastavení jsou schůzky v jednotlivých kategoriích uvedené podle počátečního času. Kliknutím na záhlaví sloupců změníte pořadí řazení. Třeba kliknutím na záhlaví sloupce Předmět získáte abecední řazení podle názvů, a to vzestupně nebo sestupně.

Aktivní

Seřaditelný seznam všech schůzek, u kterých zatím nenastal jejich čas ukončení, takže jsou považované za aktivní.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×