Změna základního vývojového diagramu na vývojový diagram křížového procesu

Vývojové diagramy křížových procesů (označované také jako diagramy plavecké dráhy) vysvětlují vztah mezi kroky v procesu a funkčními jednotkami (například odděleními) odpovědnými za tyto kroky.

Chcete-li přidat funkční jednotky do existujícího vývojového diagramu procesu, přetáhněte obrazce plavecké dráhy na stránku a umístěte kroky procesu do drah.

Přidávání obrazců plaveckých drah do vývojového diagramu procesu

  1. V okně Obrazce ve vzorníku Obrazce vývojového diagramu křížového procesu klikněte na obrazec plavecké dráhy (svislé nebo vodorovné) a přetáhněte jej do prázdné oblasti diagramu.

    Po přetažení první plavecké dráhy dojde k vytvoření vývojového diagramu křížového procesu s pruhem Záhlaví a Fáze kolem plavecké dráhy. Do tohoto vývojového diagramu lze přidávat další plavecké dráhy.

  2. Přidejte více obrazců plaveckých drah, aby dostatečně reprezentovaly všechny funkční jednotky v procesu. Můžete podržet ukazatel myši na levém či pravém dolním rohu, dokud se nezobrazí modrá šipka. Kliknutím na tuto šipku přidáte další obrazec plavecké dráhy.

    Dále můžete přetáhnout více obrazců plaveckých drah z okna Obrazce a umístit je, jakmile se zobrazí oranžový indikátor spojení.

  3. Vyberte všechny obrazce vývojového diagramu, které mají být obsaženy ve vývojovém diagramu křížového procesu.

  4. Přetáhněte vybrané obrazce na plavecké dráhy.

  5. Přesuňte obrazce procesu do správné plavecké dráhy. Jakmile je obrazec obsažen v plavecké dráze, zvýrazní se dráha světle oranžovou barvou.

Obrazce plavecké dráhy můžete přesunout přímo na obrazce procesu, avšak poté nebudou obrazce procesu rozpoznány jako součást plavecké dráhy – budou pouze existovat ve stejném prostoru, aniž by byly obsaženy v plavecké dráze. Nejsou-li obrazce obsaženy v plavecké dráze, nebudou se s drahou přesouvat.

Plavecké dráhy můžete nastavit tak, aby rozpoznaly obrazce procesu. Pokud umísťujete obrazce plavecké dráhy do horní části obrazců procesu, jednotlivé obrazce mírně posuňte. Dráha se pak bude chovat, jako by byl na ní umístěn obrazec.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×