Změna vzhledu kalendáře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kalendář aplikace Microsoft Office Outlook 2007 lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

V tomto článku

Změna časového měřítka

Změna barvy pozadí

Změna písma

Zobrazení čísel týdnů

Zapnutí a vypnutí tučného zobrazení dat

Nastavení možností pracovních dnů

Změna zobrazeného rozsahu času

Přidání nebo odebrání dalšího časového pásma

Změna časového měřítka

Ve výchozím nastavení zobrazuje mřížka kalendáře časový interval 30 minut. Tento interval můžete zmenšit nebo zvětšit.

Obrázek časové mřížky kalendáře

 1. Ve složce Kalendář klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast mřížky kalendáře.

 2. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Den vyberte v rozevíracím seznamu Časové měřítko požadovaný interval mřížky kalendáře.

Začátek stránky

Změna barvy pozadí

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak na tlačítko Možnosti kalendáře.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti kalendáře klepněte v rozevíracím seznamu Barva pozadí na požadovanou barvu.

Poznámka : 

 • Zvolená barva bude použita v zobrazeních Den a  Pracovní dny. V zobrazeních Týden a  Měsíc jsou použity systémové barvy pozadí. Ve výchozím nastavení to jsou šedá a bílá.

 • Zvolená barva bude označovat hodiny pracovních dní. Pro noční hodiny a volné dny bude použit tmavší odstín této barvy.

Začátek stránky

Změna písma

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartu.

 2. Klikněte na Upřesnit možnosti.

 3. V části Vzhled možnosti klikněte na písmo.

 4. Vyberte písmo a jakékoli další požadované možnosti.

Začátek stránky

Zobrazení čísel týdnů

Čísla týdnů je možné zobrazit pouze v zobrazení Měsíc.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Klikněte na Možnosti kalendáře.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit čísla týdnů v tabulce dat.

  Obrázek týdnů v kalendáři

  1. Zobrazuje se týden 38.

  2. Zobrazuje se týden 39.

Začátek stránky

Zapnutí a vypnutí tučného zobrazení dat

 1. V podokně Kalendář přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Obecné nastavení zaškrtněte políčko Tučné datum v tabulce dat znamená den obsahující položky nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Začátek stránky

Nastavení možností pracovních dnů

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Klikněte na Možnosti kalendáře.

  Obrázek možností pracovních dnů v kalendáři

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pracovní dny vyberete zaškrtnutím políček požadovaných dnů v týdnu.

  • Chcete-li nastavit první den v týdnu, klepněte na požadovaný den v rozevíracím seznamu První den týdne.

  • Pokud chcete nastavit první týden v roce, klepněte na příslušnou možnost v rozevíracím seznamu První týden roku.

  • Jestliže chcete nastavit začátek a konec pracovního dne, vyberte požadovaný čas v rozevíracích seznamech ZačátekKonec.

Začátek stránky

Změna zobrazeného rozsahu času

 • V zobrazení Kalendář klikněte na některou z následujících akcí:

  • Den Obrázek tlačítka

  • Týden Obrázek tlačítka

  • Měsíc Obrázek tlačítka

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání dalšího časového pásma

V aplikaci Microsoft Outlook lze v zobrazení Kalendář nastavit zobrazení druhého časového pásma zaškrtnutím políčka Zobrazit další časové pásmo v dialogovém okně Časové pásmo. Druhé časové pásmo se používá pouze k zobrazení druhého panelu s časovými údaji v zobrazení Kalendář a neovlivní způsob uložení a zobrazení položek kalendáře.

Poznámka : Další časové pásmo není ovlivněno nastavením aktuálního časového pásma, je od něj zcela oddělené.

Obrázek dvojího časového pásma

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Klikněte na Možnosti kalendáře.

 3. Klepněte na tlačítko Časové pásmo.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání dalšího časového pásma   

   1. Zaškrtněte políčko Zobrazit další časové pásmo.

   2. Do rozevíracího pole Nadpis zadejte název dalšího časového pásma.

   3. V rozevíracím seznamu Časové pásmo klepněte na časové pásmo, které chcete přidat.

   4. Jestliže chcete, aby byl při přechodu na letní čas automaticky upraven čas v počítači, zaškrtněte políčko Upravit při přechodu na letní čas.

    Tato možnost je k dispozici pouze u časových pásem, která používají letní čas.

  • Odebrání dalšího časového pásma   

   1. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit další časové pásmo.

Tip : Mezi aktuálním a druhým časovým pásmem lze rychle přepínat klepnutím na tlačítko Zaměnit časová pásma. Změna ovlivní všechny časy zobrazované v aplikaci Outlook i časy zobrazované v ostatních aplikacích pro systém Microsoft Windows.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×