Změna vzhledu kalendáře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co chcete udělat?

Změnit časové měřítko

Změna zobrazeného rozsahu času

Změna barvy pozadí

Změna písma

Zapnutí nebo vypnutí tučného písma u kalendářních dat

Nastavení možností pracovních dnů

Přidat nebo odebrat další časové pásmo

Změna časového měřítka

Ve výchozím nastavení zobrazuje mřížka kalendáře časový interval 30 minut. Tento interval můžete zmenšit nebo zvětšit.

Example of 30- and 15-minute calendar time grid

 • Ve složce Kalendář klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Uspořádání na tlačítko Časové měřítko a potom na požadovaný interval mřížky kalendáře.

Začátek stránky

Změna zobrazeného časového rozsahu

 • V kalendáři klikněte na kartě Domů ve skupině Uspořádání na některou z možností Den, Pracovní týden, Měsíc nebo Zobrazení časového plánu.

  Chcete-li změnit množství informací viditelných v měsíčním zobrazení, klikněte na dolní polovinu tlačítka Měsíc a poté na požadovanou úroveň podrobností.

  Změna úrovně podrobností v měsíčním zobrazení kalendáře

  • Zobrazit bez podrobností     Na prázdný kalendář se zobrazí pouze svátky a celopodnikové dovolené.

  • Zobrazit střední podrobností     Svátků a pruhy barev se zobrazí, které označují dny, na kterých ho máte položek kalendáře.

  • Zobrazit vysokou úroveň podrobností     Zobrazí čas a záhlaví informací, včetně barvy kategorie pro položky kalendáře.

Začátek stránky

Změna barvy pozadí

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva na Barva.

 2. Klepněte na požadovanou barvu.

Změna výchozí barvy pozadí všech kalendářů:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kalendář.

 4. V části Možnosti zobrazení klikněte na položku Barva výchozího kalendáře, klikněte na požadovanou barvu a zaškrtněte políčko Použít tuto barvu u všech kalendářů.

Začátek stránky

Změna písma

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení a potom na položku Další nastavení.

 2. Pomocí tlačítek vyberte požadovaná písma a velikosti.

Chcete-li změnit písmo v Tabulka dat v Navigační podokno, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kalendář.

 4. V části Možnosti zobrazení klikněte v části Písmo tabulky dat na tlačítko Písmo a potom klikněte na požadovanou velikost a typ písma.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí tučného písma u kalendářních dat

 1. Ve složce Kalendář klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení a potom na tlačítko Další nastavení.

 2. V části Obecné nastavení zaškrtněte políčko Tučné datum v tabulce dat znamená den obsahující položky nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Začátek stránky

Nastavení možností pracovního týdne

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kalendář.

 4. V části Pracovní doba proveďte některou z následujících akcí:

  • Pracovní dny nastavíte zaškrtnutím políček požadovaných dnů v týdnu.

  • Chcete-li nastavit první den v týdnu, klepněte na požadovaný den v rozevíracím seznamu První den týdne.

  • Pokud chcete nastavit první týden v roce, klepněte na příslušnou možnost v rozevíracím seznamu První týden roku.

  • Jestliže chcete nastavit začátek a konec pracovního dne, vyberte požadovaný čas v rozevíracích seznamech ZačátekKonec.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání dalšího časového pásma

V kalendáři je zobrazeno více časových pásem

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kalendář.

 4. V části Časová pásma zaškrtněte políčko Zobrazit druhé časové pásmo.

 5. V poli Časové pásmo klikněte na časové pásmo, které chcete přidat. V případě potřeby můžete zadat do pole Popisek název druhého časového pásma.

  Jestliže chcete, aby byl při přechodu na letní čas automaticky upraven čas v počítači, zaškrtněte políčko Upravit při přechodu na letní čas. Tato možnost je k dispozici pouze v časových pásmech, v nichž se používá letní čas.

Poznámka : Druhé časové pásmo se používá pouze k zobrazení druhého panelu s časovými údaji v zobrazení Kalendář a neovlivní způsob uložení a zobrazení položek kalendáře.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×