Změna vlastností sloupců zobrazení v SharePointu Workspace 2010

Postup změny vlastností sloupců zobrazení:

 1. Otevřete Návrháře.

 2. Klikněte na zobrazení seznamu, které chcete upravit.

 3. Klikněte na kartu Sloupce.

 4. Zaškrtněte pole, která mají být zahrnutá v zobrazení.

 5. Klikněte na pole sloupce, který chcete upravit.

 6. Nastavte vlastnosti podle níže uvedených pokynů.

V tomto článku

Změna popisků v záhlaví sloupců

Nastavení šířky sloupců

Sečtení hodnot v číselných sloupcích

Nastavení sloupce pro zobrazení mezisoučtů

Zobrazení značky ve sloupci, když se dají rozbalit řádky

Změna pozice sloupců v zobrazení

Přidání nebo odebrání sloupců polí

Nastavení možností stylu

Změna popisků v záhlaví sloupců

V záhlaví sloupců se zpočátku zobrazují názvy příslušných polí formuláře. Pokud je název pole příliš dlouhý, můžete zadat kratší popisek sloupce.

 1. Klikněte na pole, pro které chcete upravit popisek sloupce.

 2. Do textového pole Popisek záhlaví zadejte nový název.

Začátek stránky

Nastavení šířky sloupců

Nástroj Seznamy může nastavit standardní, automatickou šířku. Můžete ale taky sami ručně nastavit vlastní šířky sloupců – buď jako procento celkové šířky zobrazení, nebo v pixelech, případně v bodech.

Pokud jsou všechny sloupce nastavené na možnost Automatická, bude se šířka každého sloupce rovnat podílu celkové šířky zobrazení a počtu sloupců. Pokud jsou některé sloupce nastavené na určitou šířku, bude se šířka sloupců nastavených na možnost Automatická rovnat podílu zbývající šířky zobrazení (po odečtení součtu šířek sloupců s ručně nastavenou šířkou) a počtu sloupců s automatickou šířkou.

 1. Klikněte na pole, pro které chcete nastavit šířku sloupce.

 2. Klikněte na rozevírací nabídku Šířka sloupce a pak klikněte na požadované nastavení.

 3. Pokud vyberete Pevná, vyberte v rozevírací nabídce vlastní typ míry a pak zadejte odpovídající vlastní hodnotu míry.

Začátek stránky

Sečtení hodnot v číselných sloupcích

Pro libovolný typ pole, který používá číselné hodnoty, třeba Číslo nebo Celé číslo, můžete povolit vlastnost sloupce, která zajistí sečtení hodnot ve sloupci a zobrazení celkové hodnoty v zobrazení dat.

 1. Klikněte na pole, pro které požadujete součet hodnot.

 2. Zaškrtněte políčko Celkový součet hodnot v tomto sloupci (pouze číselné sloupce).

  Sloupec se součtem hodnot ukazuje tento příklad:

  Sloupec zobrazení se součtem hodnot

Nastavení sloupce pro zobrazení mezisoučtů

Pomocí skupinového řazení můžete nastavit sloupec zobrazení tak, aby ukazoval mezisoučty a celkový součet. Následující příklad ukazuje zobrazení, které seskupí všechny položky podle pole „Food Group“, sečte hodnoty pro každou jednotlivou skupinu a spočítá celkový součet všech skupin.

Zobrazení skupinového řazení se součty hodnot

Začátek stránky

Zobrazení značky ve sloupci, když se dají rozbalit řádky

Toto nastavení platí pro zobrazení, která obsahují hierarchie odpovědí. Zobrazení musí obsahovat aspoň jeden formulář, který je nastavený na vytváření odpovědí na vybranou položku.

 1. Klikněte na pole, pro které se má zobrazit značka, když se dají rozbalit řádky.

 2. Zaškrtněte políčko Zobrazit v tomto sloupci značku, pokud lze rozbalit řádek.

Začátek stránky

Změna pozice sloupců v zobrazení

Klikáním na navigační tlačítka v okně návrhu zobrazení můžete měnit pořadí, ve kterém jsou sloupce polí uvedené v zobrazení.

 • Pokud chcete sloupec pole přesunout na první pozici (nejvíc vlevo), klikněte na Přesune pole sloupce na první pozici (nejvíc vlevo) .

 • Pokud chcete sloupec pole přesunout na poslední pozici (nejvíc vpravo), klikněte na Přesune pole sloupce na poslední pozici (nejvíc vpravo) .

 • Pokud chcete sloupec pole přesunout nahoru (doleva), klikněte na Přesune sloupec pole nahoru (doleva) .

 • Pokud chcete sloupec pole přesunout dolů (doprava), klikněte na Přesune sloupec pole dolů (doprava) .

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání sloupců polí

Sloupce polí můžete do seznamu přidat nebo je z něj odebrat tím, že je v seznamu polí zaškrtnete nebo zrušíte jejich zaškrtnutí.

 • Pokud chcete zaškrtnout všechna pole v seznamu, klikněte na Zaškrtnout všechna pole .

 • Pokud chcete zrušit zaškrtnutí všech polí v seznamu, klikněte na Zrušit zaškrtnutí všech polí .

Poznámka :  Pole příloh se v tomto seznamu nezobrazují. Na kartě Vlastnosti ale můžete zaškrtnout políčko Zobrazit sloupec příloh – do zobrazení seznamu se tak přidá sloupec, ve kterém se v případě, že položka obsahuje soubor přílohy, zobrazí ikona souboru přílohy.

Začátek stránky

Nastavení možností stylu

Možnosti stylu můžete nastavit pro text, který se zobrazuje v určitém sloupci zobrazení nebo ve všech sloupcích zobrazení.

 1. Klikněte na pole, pro které chcete nastavit možnosti stylu.

 2. Vedle pole Písmo klikněte na Vybrat....

 3. V dialogovém okně Písmo nastavte požadované možnosti stylu a klikněte na OK.

  V poli Písmo se zobrazuje ukázka vámi vybraných možností stylu a v seznamu polí jsou vybrané možnosti stylu vidět ve sloupci Písmo.

  Poznámka :  Nástroj Seznamy nepodporuje nastavení efektu Přeškrtnutí u sloupců.

 4. Pokud chcete, aby tyto možnosti stylu platily pro všechny sloupce zobrazení, klikněte na Použít pro všechny sloupce.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×