Změna velikosti stránky, velikosti papíru nebo orientace stránky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 se velikost stránky vztahuje k oblasti publikování. Velikost papíru nebo listu určuje formát papíru použitého při tisku.

Termín orientace se vztahuje k rozložení na výšku (svisle) nebo na šířku (vodorovně). Další informace o změně orientace naleznete v části Změna orientace stránky.

Poznámka : Ve vícestránkové publikaci nelze změnit velikost stránky, formát papíru ani orientaci individuálních stránek. Chcete-li vytvořit vícestránkovou publikaci obsahující odlišné individuální stránky, je třeba vytvořit samostatné publikace pro každý odlišný formát papíru, velikost stránky nebo orientaci, a poté vytištěnou publikaci ručně sestavit.

V tomto článku:

O velikosti stránky, velikosti papíru a orientaci

Změna velikosti stránky

Změna velikosti papíru

Změna orientace stránky

Změna orientace papíru

O velikosti stránky, velikosti papíru a orientaci

Součástí libovolného rozložení publikace vybraného v aplikaci Office Publisher 2007 je nejpoužívanější velikost a orientace stránky pro daný konkrétní typ publikace. V dialogovém okně Vzhled stránky můžete snadno měnit velikost stránky a orientaci a také zobrazit náhled provedených změn. V dialogovém okně Nastavení tisku můžete změnit velikost a orientaci papíru a zobrazit náhled změn a vztah mezi velikostí stránky a velikostí papíru.

Samostatným nastavením velikosti nebo orientace stránky můžete ovládat umístění stránky na papíře a zabránit nezarovnaným výtiskům. Můžete také vytvořit přesahy okrajů stránky tiskem na papír, který je větší než daná publikace s následným oříznutím na konečnou velikost, a můžete tisknout více stránek na jeden list.

Začátek stránky

Změna velikosti stránky

Pomocí tohoto postupu můžete nastavit velikost publikace. Tuto metodu můžete například použít k výběru velikosti tištěné publikace pro tisk plakátu, který bude mít po vytištění rozměry 55,88 x 86,36 cm – bez ohledu na to, zda tiskárna umožňuje tisknout na jeden velký list papíru nebo zda bude plakát vytištěn jako posloupnost velkého počtu překrývajících se listů papíru (jsou označovány termínem dlaždice).

Poznámka : V aplikaci Office Publisher 2007 lze tisknout publikace až do rozměru 610 x 610 cm.

Volba velikosti stránky

 1. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte na položku Změnit velikost stránky.

 2. V dialogovém okně Vzhled stránky klepněte na ikonu s požadovanou velikostí stránky. Klepněte například na velikost Letter 21,59 cm x 27,94 cm.

  Pokud není požadovaná velikost k dispozici, můžete se přesunout níže a zvolit velikost z jiného typu publikace. Pokud chcete například vytisknout jídelní lístek jako plakát k umístění na zeď, přejděte do části Plakáty a potom klepněte na ikonu s požadovanou velikostí stránky.

Vytvoření vlastní velikosti stránky

V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte na položku Změnit velikost stránky a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • V dialogovém okně Vzhled stránky zadejte v části Stránka požadovanou šířku a výšku.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky zadejte požadovaný typ publikace, například Plakáty, klepněte na možnost Vytvořit vlastní velikost stránky a potom v části Stránka zadejte požadovanou šířku a výšku.

  Tlačítko Vytvořit vlastní velikost stránky

  V dialogovém okně Vlastní velikost stránky můžete zadat požadovaný název vlastní velikosti stránky, typ rozložení, a okraje.

Po vytvoření můžete vlastní velikost stránky použít při vytváření nových publikací.

Poznámky : 

 • Oblast listu papíru, kterou lze pomocí tiskárny potisknout, je omezena. Různé tiskárny mají různé nastavení netisknutelných oblastí na okrajích papíru. Tyto netisknutelné oblasti nelze potisknout bez ohledu na nastavení okrajů.

 • Změníte-li okraje publikace, bude pravděpodobně nutné přesunout objekty v publikaci tak, aby se vešly do tisknutelné oblasti. Pokud například zmenšíte okraje publikace, může se stát, že budete chtít tuto novou tisknutelnou oblast využít k přidání nebo přesunutí textu nebo obrázků.

Začátek stránky

Změna velikosti papíru

Velikosti papíru, na které můžete tisknout, jsou určeny použitou tiskárnou. Chcete-li ověřit rozsah velikostí papíru, na které lze pomocí dané tiskárny tisknout, přečtěte si příručku k tiskárně nebo zobrazte velikosti papíru aktuálně nastavené pro tiskárnu v dialogovém okně Nastavení tisku.

Chcete-li danou publikaci vytisknout na listech papírů odpovídajících velikosti stránky publikace, přesvědčte se, zda je velikost stránky shodná s velikostí papíru. Chcete-li publikaci tisknout na jiné velikosti papíru – například za účelem vytvoření přesahu nebo tisku více stránek na jeden papír – změňte pouze velikost papíru.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nastavení tisku.

 2. V dialogovém okně Nastavení tisku vyberte v části Papír požadovanou velikost papíru z rozevíracícho seznamu Velikost.

  Poznámka : Postup zadání nové velikosti papíru se liší podle výrobce a modelu tiskárny. Pokud tiskárna podporuje vlastní velikosti papíru, můžete je zadat klepnutím na tlačítko Vlastnosti.

Začátek stránky

Změna orientace stránky

 1. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte na položku Změnit velikost stránky.

 2. V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte velikost stránky s požadovanou orientací.

Začátek stránky

Změna orientace papíru

 1. V nabídce Soubor klikněte na Nastavení tisku a potom na kartu Nastavení papíru a publikace.

 2. V části Orientace klepněte na přepínač Na výšku, pokud chcete použít svislé rozložení stránky, nebo na přepínač Na šířku, chcete-li použít vodorovné rozložení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×