Změna velikosti stránky výkresu a formátu papíru tiskárny

V mnoha šablonách diagramů se velikost stránky výkresu v případě, že diagram roztáhnete mimo aktuální okraj stránky, změní automaticky. Jestliže chcete, můžete zadat konkrétní velikost stránky. Formát papíru tiskárny se nastavuje odděleně. Chcete-li nastavení provést ručně, můžete nastavit velikost stránky výkresu, která bude stejná, větší nebo menší, případně bude mít jinou orientaci než papír tiskárny.

Co chcete udělat?

Změna velikosti stránky výkresu

Rychlá změna velikosti stránky výkresu přetažením okrajů stránky

Automatické přizpůsobení velikosti stránky výkresu velikosti obrazců na stránce

Změna formátu papíru tiskárny

Změna velikosti stránky výkresu

 1. Klikněte na kartu stránky popředí nebo pozadí, jejíž velikost chcete změnit.

 2. Na kartě Návrh klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky .

  Ikona pro otevření dialogového okna Vzhled stránky

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na kartu stránky a potom kliknout v místní nabídce na příkaz Vzhled stránky.

 3. Klikněte na kartu Velikost stránky a ve skupinovém rámečku Velikost stránky nastavte požadovanou velikost stránky výkresu.

  Velikost stránky výkresu bude nastavena pro stránku, která je aktuálně zobrazená. Jestliže jsou ke stránce přiřazeny nějaké stránky pozadí, je nutné nastavit velikost stránky pozadí samostatně.

  Tip : V náhledu zkontrolujte, jakou část výkresu papír tiskárny pojme. Pokud je velikost stránky výkresu větší než formát papíru tiskárny, vytiskne se výkres na více stránek. Chcete-li, aby velikost výkresu odpovídala menšímu formátu papíru tiskárny, klikněte na kartu Nastavení tisku a u přepínače Přizpůsobit na zadejte hodnotu 1 do obou polí.

Začátek stránky

Rychlá změna velikosti stránky výkresu přetažením okrajů stránky

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka .

 2. Umístěte ukazatel na okraj stránky a stiskněte klávesu CTRL.

  Ukazatel se změní na obousměrnou šipku Horizontal double-headed arrow cursor image .

 3. Přetáhněte okraj stránky na požadovanou pozici.

Začátek stránky

Automatické přizpůsobení velikosti stránky výkresu velikosti obrazců na stránce

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na tlačítko Velikost.

 2. Klikněte na položku Přizpůsobit výkresu.

  Velikost stránky výkresu se změní podle výkresu.

Začátek stránky

Změna formátu papíru tiskárny

 1. Na kartě Návrh klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky.

  Ikona pro otevření dialogového okna Vzhled stránky

 2. Na kartě Nastavení tisku klikněte ve skupinovém rámečku Papír tiskárny na požadovaný formát papíru.

  Formát papíru tiskárny bude nastaven pro aktuální stránku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×