Změna velikosti písmen (psaní velkých písmen) v textu

Velikost písmen (psaní velkých písmen) vybraného textu v dokumentu můžete změnit kliknutím na tlačítko Velká písmena, které najdete na kartě Domů.

Poznámka : Informace o pravidlech automatických oprav pro velká písmena najdete v článku Volba možností Automatických oprav pro velká písmena, pravopis a symboly.

Změna psaní velkých písmen

Pokud chcete změnit psaní velkých písmen vybraného textu v dokumentu, postupujte takto:

 1. Vyberte text, u kterého chcete psaní velkých písmen změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na tlačítko Velká písmena (Aa).

  Tlačítko Velká písmena zvýrazněné na kartě Domů

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete jako velké napsat jenom první písmeno ve větě a ostatní písmena ponechat malá, klikněte na Velká na začátku věty.

  • Vyloučit velká písmena z textu můžete kliknutím na malá písmena.

  • Chcete-li, aby byla všechna písmena velká, klikněte na možnost VŠECHNA VELKÁ.

  • Pokud chcete, aby bylo první písmeno každého slova velké a ostatní písmena malá, klikněte na možnost Velké písmeno na začátku každého slova.

  • Jestliže chcete přepnout mezi dvěma zobrazeními psaní velkých písmen (například mezi Velké Písmeno Na Začátku Každého Slova a vELKÉ pÍSMENO nA zAČÁTKU kAŽDÉHO sLOVA), klikněte na možnost zAMĚNIT mALÁ a vELKÁ.

  Tipy : 

  • Pokud chcete písmena v textu formátovat jako kapitálky, vyberte text a potom na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na šipku v pravém dolním rohu. V dialogovém okně Písmo zaškrtněte v části Efekty políčko Kapitálky.

  • Pokud chcete změnu velikosti písmen vrátit zpět, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z (ve Wordu 2016 pro Mac stiskněte COMMAND + Z).

  • Pokud chcete velikost písmen (všechna malá, VŠECHNA VELKÁ a Velké Písmeno Na Začátku Každého Slova) měnit pomocí klávesové zkratky, vyberte text a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F3 nastavte požadovanou velikost písmen. Ve Wordu 2016 pro Mac vyberte text a pak požadovaný styl nastavte pomocí kombinace kláves fn+SHIFT+F3.

  • Ve Wordu 2016 pro Mac můžete taky formátovat text jako kapitálky: Vyberte text a stiskněte kombinaci kláves COMMAND +SHIFT+K.

Viz také

Volba možností Automatických oprav pro velká písmena

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×