Změna velikosti mezer mezi řádky nebo odstavci

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Word

Svislý prostor mezi řádky textu v dokumentu můžete ovládat nastavením řádkování, například dvojitým řádkováním. Popřípadě můžete měnit svislý prostor mezi odstavci v dokumentu nastavením mezery před nebo za odstavcem.

Řádkování a mezery mezi odstavci

Obrázek tlačítka Řádkování

Obrázek tlačítka Mezery mezi odstavci

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna velikosti mezer mezi řádky

 1. Vyberte text, ve kterém chcete změnit velikost mezer mezi řádky.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na Line Spacing (Řádkování)  Tlačítko Řádkování a potom na požadované řádkování.

Změna velikosti mezer mezi odstavci

 1. Vyberte odstavce, mezi kterými chcete změnit velikost mezer.

  Poznámka : Vyberte seznam s odrážkami, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na Line Spacing (Řádkování)  Tlačítko Řádkování a potom na Line Spacing Options (Možnosti řádkování).

 3. V části Spacing (Mezery) zadejte do pole Before (Před) nebo After (Za) požadované mezery mezi odstavci.

Změna velikosti mezer mezi řádky nebo odstavci pro všechny nové dokumenty

Když vytvoříte nový dokument, Word použije šablonu Normal.dot k určení nastavení, například určení velikosti mezer mezi řádky a mezi odstavci. Pokud nastavení této šablony změníte, všechny nově vytvořené dokumenty budou používat toto nové nastavení.

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Open (Otevřít) a pak poklikejte na /Users/ uživatelské_jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/Normal.dotm.

  Tip : V systému Mac OS X 10.7 (Lion) je složka Library ve výchozím nastavení skrytá. Do složky Library přejdete z dialogového okna Open (Otevřít) tak, že stisknete klávesy COMMAND+SHIFT+G a do pole Go to folder (Přejít do složky) zadáte text ~/Library.

 2. Poklikejte na soubor Normal.dotm.

  Šablona Normal.dot se otevře.

 3. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na Line Spacing (Řádkování)  Tlačítko Řádkování a potom udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Změnit velikosti mezer mezi řádky

Klikněte na požadované řádkování.

Změnit velikosti mezer mezi odstavci

Klikněte na Line Spacing Options (Možnosti řádkování) a potom v části Spacing (Mezery) zadejte do pole Before (Před) nebo After (Za) požadované mezery mezi odstavci.

 1. Uložte a zavřete šablonu Normal.dotm.

Viz taky

Formátování seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

PowerPoint

Svislý prostor mezi řádky textu v dokumentu můžete ovládat nastavením řádkování, například dvojitým řádkováním. Popřípadě můžete měnit svislý prostor mezi odstavci v dokumentu nastavením mezery před nebo za odstavcem.

Řádkování a mezery mezi odstavci

Obrázek tlačítka Řádkování

Obrázek tlačítka Mezery mezi odstavci

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna velikosti mezer mezi řádky

 1. Vyberte text, ve kterém chcete změnit velikost mezer mezi řádky.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na Line Spacing (Řádkování)  Tlačítko Řádkování a potom na požadované řádkování.

Změna velikosti mezer mezi odstavci

 1. Vyberte odstavce, mezi kterými chcete změnit velikost mezer.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Paragraph (Odstavec) na Line Spacing (Řádkování)  Tlačítko Řádkování a potom na Line Spacing Options (Možnosti řádkování).

 3. V části Spacing (Mezery) zadejte do pole Before (Před) nebo After (Za) požadované mezery mezi odstavci.

Viz taky

Formátování seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Vypnutí automatických mezer mezi slovy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×