Změna výchozí stránky předlohy

Stránky předlohy poskytují požadovaný vzhled a atmosféru pro všechny stránky webu. Změnou stylů a obsahu stránky předlohy lze rychle přizpůsobit vzhled celého webu.

Tento článek popisuje vytvoření kopie souboru default.master, úpravu stylů webu, úpravu zástupných symbolů obsahu a nakonec použití nové stránky předlohy na všechny stránky webu, které jsou propojeny se stránkou default.master.

V tomto článku:

Než začnete

Vyhledání a kopírování souboru default.master

Určení a úprava stylů

Určení a úprava zástupných symbolů obsahu

Přidání nové oblasti obsahu

Použití nové stránky předlohy

Než začnete

Po prvním otevření webu aplikace Windows SharePoint Services 3.0 bude na všechny stránky webu použita jediná výchozí stránka předlohy s názvem default.master. Tuto výchozí stránku předlohy je možné změnit pro celý web pomocí nástrojů návrhu aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Úprava stránky default.master je nejlepší možností tehdy, jestliže tato stránka předlohy již splňuje většinu vašich požadavků a je třeba v ní provést jen drobné úpravy. Další informace o vytváření nových stránek předlohy se zcela jiným vzhledem a atmosférou, včetně jiného rozložení, naleznete v článku Vytvoření stránky předlohy.

Začátek stránky

Vyhledání a kopírování souboru default.master

Výchozí stránka předlohy je umístěna v Galerii stránek předlohy. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 je Galerie stránek předlohy složka masterpage, která je v seznamu složek umístěna ve složce _catalogs.

Soubor default.master v seznamu složek

Tip : Název a umístění stránky předlohy, ke které je stránka obsahu připojena, je možné rozpoznat pomocí zobrazení indikátoru stránky předlohy v pravém horním rohu dané stránky obsahu.

Rozpoznání umístění a názvu stránky předlohy pomocí navigace s popisem cesty

Dobrý nápad je uložit všechny nové stránky předlohy do stejné složky. Usnadní se tak jejich vyhledávání a správa, protože všechny stránky předlohy daného webu budou v jednom umístění.

Je rovněž vhodné vytvořit kopii souboru default.master a neprovádět změny přímo do původního souboru. I v případě provedení nežádoucích změn do původního souboru jej lze obnovit na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Chcete-li vytvořit kopii souboru default.master, postupujte takto:

 1. V seznamu složek klepněte pravým tlačítkem myši na soubor default.master a poté vyberte příkaz Kopírovat.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku masterpage a klepněte na příkaz Vložit.

Kopie výchozí stránky předlohy v podokně Seznam složek

Zobrazí se nová stránka předlohy s názvem default_kopie(1).master. Tuto stránku je nyní možné upravit a poté přejmenovat. Při kopírování stránky předlohy budou všechny stránky obsahu připojené k původní stránce předlohy (default.master) budou připojeny pouze k původní stránce předlohy a nikoli ke kopii. Po zkopírování a přizpůsobení stránky default.master ji lze použít na všechny stránky obsahu webu. Další informace o použití nové předlohy naleznete v článku Použití nové stránky předlohy.

Začátek stránky

Určení a úprava stylů

K určení stylů použitých v stránce předlohy a k jejich úpravě lze v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 použít nástroje šablon stylů CSS. Chcete-li například změnit barvu pozadí stránky, nejprve musíte určit styly, ve kterých je barva pozadí definována, a poté tyto styly za účelem použití požadované barvy pozadí změnit.

 1. Klepněte na soubor default_kopie(1).master, ve kterém chcete upravit styl.

  Poznámka : Některé oblasti obsahu, které se zobrazují v návrhovém zobrazení, nepoužívají styly, a proto se u nich nezobrazí žádný odpovídající styl v podokně úkol Použít styl. Příklad: Jestliže vyberete zástupný symbol obsahu, nezobrazí se v podokně úloh Použít styl žádný styl. Zástupné symboly obsahu se však zobrazí v prvcích HTML, například ve značce <td>.

 2. Jestliže podokno úloh Použít styl není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Použít styl.

 3. V podokně úloh Použít styl klepněte na položku Možnosti a poté vyberte položku Zobrazit styly použité ve výběru.

  Každý styl použitý v oblasti, kde se nachází kurzor, je ohraničen modře a uvnitř tohoto ohraničení se zobrazí náhled daného stylu.

  V následující ukázce je v návrhovém zobrazení vybrána položka div.ms-titleareaframe. V podokně úloh Použít styl se zobrazí dva ze tří stylů použitých na tuto položku. První z nich, styl Div.ms-titleareaframe, definuje barvu pozadí.

  Poznámka : Vzhledem k tomu, že v názvech stylů se rozlišují malá a velká písmena, není styl Div.ms-titleareaframe shodný se stylem div.ms-titleareaframe.

  Vybraná položka Div.ms-titleareaframe v návrhovém zobrazení s odpovídajícím stylem v podokně úloh Použít styl

  1. V návrhovém zobrazení je vybrán styl Div.ms-titleareaframe.

  2. V podokně úloh Použít styl se zobrazí všechny tři styly použité na oblast div.ms-titleareaframe.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na styl, který chcete upravit, a klepněte na možnost Vybrat všechny instance (X), kde X je počet instancí použití tohoto stylu na stránku.

  V tomto příkladu klepněte pravým tlačítkem myši na první styl, tedy Div.ms-titleareaframe.

 5. Po vybrání všech instancí tohoto stylu opět klepněte na styl pravým tlačítkem a vyberte možnost Změnit styl.

 6. V dialogovém okně Změnit styl proveďte požadované změny a poté klepněte na tlačítko OK.

  Jako příklad můžete v dialogovém okně Upravit styl v oddílu Kategorie vybrat položku Pozadí. Ze seznamu pozadí – barva vyberte položku Červená Červená a klepněte na tlačítko OK.

Nový styl bude použit na stránku.

Upravený styl v návrhovém zobrazení

Pokračujte v úpravě stylů a proveďte všechny požadované změny v stránce předlohy tak, aby odpovídala vašim požadavkům.

Poznámka : Jestliže zjistíte, že provedené změny ve stránce předlohy neodpovídají požadavkům, můžete stránku předlohy obnovit na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Po změně stylu webu SharePoint se otevře místní kopie souboru Core.css a provedené změny do ní budou zaneseny. Další informace naleznete v článku Použití vlastní šablony stylů na webu SharePoint.

Začátek stránky

Určení a úprava zástupných symbolů obsahu

Ve výchozím nastavení není většina obsahu stránky default.master, což je výchozí stránka předlohy webu aplikace Windows SharePoint Services 3.0, kódována v této stránce. Většina jejího obsahu pochází z webových ovládacích prvků SharePoint ASP.NET, jejichž obsah je stahován ze serveru. Při vyžádání stránky obsahu prohlížečem je tento obsah stažen ze serveru a zobrazen na stránce. Příklad: Text Týmový web, který se zobrazuje v levé oblasti výchozí domovské stránky (default.aspx) pochází ze zástupného symbolu obsahu ASP.NET, který tento obsah stahuje ze serveru. Text Týmový web se v zobrazení kódu nezobrazuje se značkami HTML. Tento text lze nahradit vlastním obsahem pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007.

Většina výchozích zástupných symbolů obsahu v stránce default.master je vyžadována funkcemi spolupráce aplikace Windows SharePoint Services 3.0 (například seznamy a knihovny SharePoint), a není proto vhodné je odstraňovat. Je však možné použít aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a upravit výchozí zástupné symboly obsahu tak, aby odpovídaly vašim požadavkům. Je například možné nahradit text Týmový web jiným textem.

 1. Otevřete soubor default.master.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na položku Panely nástrojů a vyberte možnost Stránka předlohy, čímž zobrazíte panel nástrojů Stránka předlohy.

 3. Panel nástrojů Stránka předlohy použijte k vyhledání zástupného symbolu obsahu, který chcete změnit.

  Na panelu nástrojů Stránka předlohy klepněte na šipku vpravo od pole Oblast a poté klepněte na položku PlaceHolderSiteName.

 4. Chcete-li vybrat vlastnost projektu, klepněte na text Týmový web.

  Vlastnosti projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení

  Vlastnost projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení

 5. Zadejte nový název webu a poté klepnutím na položku Uložit v nabídce Soubor změny uložte.

  Zobrazí se zpráva o tom, že uložení změn přizpůsobí stránku pomocí definice webu. Klepněte na tlačítko Ano.

  Poznámka : Jestliže zjistíte, že provedené změny ve stránce předlohy neodpovídají požadavkům, můžete stránku předlohy obnovit na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Další informace o vyhledání a upravení výchozích zástupných symbolů obsahu naleznete v článku Upravení výchozích zástupných symbolů obsahu služby SharePoint.

Začátek stránky

Přidání nové oblasti obsahu

Novou oblast obsahu je možné do stránky předlohy přidat také přidáním zástupného symbolu obsahu.

Poznámka : Zástupné symboly obsahu nelze vložit do jiných zástupných symbolů obsahu.

 1. V návrhovém zobrazení klepněte pravým tlačítkem na stránku a poté v místní nabídce vyberte možnost Spravovat oblasti obsahu Microsoft ASP.NET.

 2. V dialogovém okně Spravovat oblasti obsahu do pole Název oblasti zadejte název pro novou oblast obsahu a poté klepněte na tlačítko Přidat.

  Do pole Název oblasti například zadejte text ContentPlaceHolder1.

 3. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Zobrazí se nový zástupný symbol obsahu s názvem ContentPlaceHolder1.

  Zástupný symbol obsahu v návrhovém zobrazení

Poznámka : Jestliže zjistíte, že provedené změny ve stránce předlohy neodpovídají požadavkům, můžete stránku předlohy obnovit na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Začátek stránky

Použití nové stránky předlohy

Po vytvoření nové stránky předlohy je možné ji používat jako výchozí stránku předlohy pro celý web.

Po nastavení nové stránky předlohy jako výchozí stránky předlohy budou všechny stránky připojené ke stávající verzi stránky default.master, včetně stránek existujících ve webu a nových stránek, připojeny k nové stránce předlohy.

 • Ve složce masterpage klepněte pravým tlačítkem na stránku, kterou chcete nastavit jako novou výchozí stránku předlohy a v místní nabídce vyberte položku Nastavit jako výchozí stránku předlohy.

  Zobrazí se zpráva s varováním, která uvádí, že všechny stránky obsahující oblasti obsahu, které se nenacházejí v nové výchozí stránce předlohy, budou zobrazeny nesouvisle. Jestliže oblasti obsahu v nové výchozí stránce předlohy odpovídají oblastem obsahu ve stránkách obsahu webu, klepněte na tlačítko Ano. Další informace o oblastech obsahu a zástupných symbolech obsahu naleznete v článku Upravení výchozích zástupných symbolů obsahu služby SharePoint.

Poznámka : Jestliže je vybraná stránka předlohy výchozí stránkou předlohy pro daný web, nebude příkaz Nastavit jako výchozí stránku předlohy dostupný.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×