Změna uspořádání seznamu zpráv

Výchozí Uspořádání používané k zobrazení zpráv v aplikaci Microsoft Outlook 2010 je uspořádání podle data. Pro každou složku lze použít jiné uspořádání.

Tip :  V aplikaci Outlook 2010 je k dispozici vylepšená verze uspořádání Datum (konverzace) , které kombinuje uspořádání podle data a podle konverzace.

Na jiné uspořádání můžete přepnout některým z následujících způsobů:

  • Na kartě Zobrazení ve skupině Uspořádání klikněte v galerii na požadované uspořádání.

  • Klikněte na záhlaví v horní části seznamu zpráv a potom klikněte na požadované uspořádání.

    Nabídka uspořádání v horní části seznamu zpráv

    Poznámka :  Chcete-li použít zobrazení Datum (konverzace), je nutné zapnout konverzace. Na kartě Zobrazení ve skupině Konverzace zaškrtněte políčko Zobrazit jako konverzace. Můžete také kliknout do horní části seznamu zpráv a potom kliknout na možnost Zobrazit jako konverzace.

Chcete-li přizpůsobit uspořádání, postupujte takto:

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení.

Tlačítko Nastavení zobrazení na pásu karet

  1. Vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×