Změna typu obsahu webu

Co chcete udělat?

Přidružení šablony dokumentů k typu obsahu webu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Změna pořadí sloupců u typu obsahu webu

Změna nastavení panelu Informace o dokumentu

Přidání zásady správy informací

Správa převodů dokumentů

Typ obsahu webu popisuje atributy dokumentu, složky nebo položky seznamu. Každý typ obsahu webu může určovat tyto atributy:

 • sadu vlastností,

 • formuláře určené k úpravám a zobrazení vlastností,

 • pracovní postupy, které mají být pro dokument nebo položku seznamu k dispozici,

 • požadovanou šablonu dokumentů.

Členové skupiny SharePoint vlastníků webu Název webu mohou u tohoto webu měnit typy obsahu. Ve výchozím nastavení platí, že se tyto změny promítnou do všech typů obsahu, které jsou podřízenými typy změněného typu obsahu.

Přidružení šablony dokumentů k typu obsahu webu

Poznámka : Šablony dokumentů mohou být přidruženy pouze k typům obsahu dokument, nikoli ke složkám, seznamům nebo diskusním vývěskám.

 1. Přejděte na web, kde je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 3. V části Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz odpovídající typu obsahu webu, který chcete konfigurovat.

 5. V části Nastavení klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.

 6. V části Šablona dokumentu zadejte adresu URL existující šablony dokumentů nebo uložte novou šablonu dokumentů. Následující tabulka obsahuje typy adres URL, které můžete použít. Příklady jsou založeny na složce prostředků typů obsahu webu (tedy na složce, která obsahuje soubory typů obsahu webu), která je http://contoso/_cts/NázevTypuObsahu/, a na šabloně dokumentů, která je názevdokumentu.doc.

  Poznámka : Složka prostředků ve tvaru _cts/NázevTypuObsahu (kde NázevTypuObsahu je název typu obsahu webu) existuje na kořenové úrovni v každém webu.

Adresa URL

Příklad

Relativní vzhledem k serveru

/_cts/NázevTypuObsahu/názevdokumentu.doc

Absolutní

http://contoso/_cts/NázevTypuObsahu/názevdokumentu.doc

Relativní vzhledem ke složce prostředků

názevdokumentu.doc

Relativní vzhledem k webu

~/web/NázevKnihovny/názevdokumentu.doc

 1. V části Jen pro čtení vyberte, zda bude možné tento typ obsahu měnit nebo zda má být pouze pro čtení.

 2. V části Aktualizovat weby a seznamy určete, zda se mají změny provedené v tomto typu obsahu přenést do podřízených typů.

  Pokud vyberete možnost Ano, přenesou se změny z tohoto typu obsahu do podřízených typů (typů, které dědí atributy z tohoto typu obsahu).

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu, budou moci koncoví uživatelé spouštět tento pracovní postup u všech instancí tohoto typu obsahu obsažených v seznamech a knihovnách. Pracovní postupy lze přidávat ke všem typům obsahu včetně skrytých a vlastních typů. Při přidání typu obsahu k seznamu nebo knihovně se do tohoto seznamu či knihovny zkopírují také všechny jeho přidružené pracovní postupy a přidruží se k položkám seznamu či knihovny.

Produkt Office SharePoint Server 2007 zahrnuje celou řadu šablon pracovních postupů, které jsou určeny pro obchodní procesy. Tři pracovní postupy jsou automaticky přidruženy k typu obsahu dokument – pro schvalování, shromažďování názorů a pro podpisování kolekcí. Správci systému mohou vytvářet vlastní pracovní postupy.

Poznámka : Abyste mohli pracovní postup přidat k typu obsahu webu, musí být tento postup nejprve nainstalován do kolekce webů. Pokud není požadovaný pracovní postup k dispozici, obraťte se na správce serveru.

 1. Přejděte na web, kde je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 3. V části Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu a vyberte typ obsahu, ke kterému chcete přidat pracovní postup.

 4. Na stránce Typ obsahu webu klepněte v části Nastavení na tlačítko Nastavení pracovního postupu.

 5. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na tlačítko Přidat pracovní postup.

 6. Na stránce Přidat pracovní postup vyberte požadovanou šablonu pracovního postupu a zadejte název, který bude označovat pracovní postup pro typ obsahu.

  Tento název se zobrazí uživatelům při spuštění pracovního postupu a při zobrazení stavu pracovního postupu. Proto je vhodné použít krátký název, který popisuje obchodní proces.

 7. Chcete-li konfigurovat nastavení pracovního postupu, postupujte podle pokynů v tématu Změna nastavení pracovního postupu pro typ obsahu webu.

 8. Pokud přidávaný pracovní postup obsahuje stránku Přizpůsobit pracovní postup, přejděte na tuto stránku klepnutím na tlačítko Další, vyberte požadované možnosti nastavení a pak klepněte na tlačítko OK.

  Pokud přidávaný pracovní postup stránku Přizpůsobit pracovní postup nezahrnuje, klepněte na tlačítko OK.

Odebrání pracovního postupu z typu obsahu

Při odebrání pracovního postupu z typu obsahu budou ukončeny všechny probíhající instance pracovního postupu a budou odstraněny jejich historie a úkoly. Můžete také povolit dokončení probíhajících instancí pracovního postupu a zabránit spuštění nových instancí.

Odstraníte-li přidružení pracovního postupu u typu obsahu, jehož nastavení dědí jiné (podřízené) typy obsahu, bude pracovní postup odstraněn z těchto podřízených typů obsahu a také budou okamžitě ukončeny všechny probíhající instance pracovního postupu z tohoto přidružení včetně jejich historie a úkolů.

 1. Podle kroků 1 až 4 uvedených výše otevřete stránku Změnit nastavení pracovního postupu.

 2. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na tlačítko Odebrat pracovní postup.

 3. Na stránce Odebrat pracovní postupy najděte pracovní postup, který chcete odebrat, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat pracovní postup a ukončit všechny jeho probíhající instance, klepněte vedle pracovního postupu na možnost Odebrat.

  • Chcete-li povolit dokončení probíhajících instancí pracovního postupu a zakázat nové instance, klepněte vedle pracovního postupu na možnost Žádné nové instance.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  V dialogovém okně s dotazem, zda mají být změny provedeny u všech typů obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat pracovní postup z tohoto typu obsahu, nikoli však z typů, které dědí jeho atributy (z podřízených typů obsahu), klepněte na tlačítko Storno. Pracovní postup bude v podřízených typech obsahu nadále k dispozici.

  • Chcete-li odebrat toto přidružení pracovního postupu ze všech podřízených typů obsahu a odstranit všechny probíhající pracovní postupy, které jsou založeny na tomto přidružení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK. Tato operace může určitou dobu trvat – v závislosti na velikosti kolekce webů a na počtu spuštěných pracovních postupů.

Začátek stránky

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Tímto postupem můžete k typu obsahu webu přidat sloupec, který je již definován na daném webu nebo na jeho nadřazeném webu.

 1. Přejděte na web, kde je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 3. V části Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na typ obsahu webu, který chcete konfigurovat.

 5. Na stránce Typ obsahu webu klepněte v části Sloupce na možnost Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Zobrazí se stránka Přidat sloupce k typu obsahu webu.

 6. V části Vybrat sloupce vyberte skupinu, na jejímž základě chcete provést filtraci seznamu Vybrat sloupce.

  V následující tabulce jsou popsány skupiny a typy sloupců v nich obsažené, které jsou standardně k dispozici.

Provedený výběr

Výsledné zobrazení

Všechny skupiny

Všechny sloupce ze všech skupin.

Základní sloupce

Sloupce, které jsou užitečné v mnoha typech seznamů a knihoven.

Základní sloupce kalendáře a kontaktů

Sloupce, které jsou užitečné v seznamech kontaktů a kalendářů. Tyto sloupce obvykle slouží k synchronizaci metadat z klientských aplikací pro správu kontaktů a kalendářů, jako je aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Základní sloupce dokumentu

Standardní sloupce dokumentů ze Základní sady metadat v Dublinu. Mnoho z těchto sloupců patří do sady základních vlastností aplikací Microsoft Office.

Základní sloupce problémů a úkolů

Sloupce, které jsou užitečné v seznamech úkolů a problémů. Tyto sloupce obvykle slouží k synchronizaci metadat z klientských aplikací pro správu úkolů a problémů, jako je aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Rozšířené sloupce

Sada sloupců určených ke zvláštním účelům.

 1. V seznamu Sloupce k dispozici vyberte sloupec, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

  Tip : Chcete-li rychle přidat více sloupců, podržte při klepnutí na každý požadovaný sloupec stisknutou klávesu CTRL.

 2. V části Aktualizovat seznamy a šablony určete, zda se mají změny provedené v tomto typu obsahu obsahu přenést do podřízených typů.

 3. Až dokončíte přidávání požadovaných sloupců, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Tímto postupem můžete definovat nový sloupec a přidat ho k typu obsahu webu. Tento nově vytvořený sloupec bude k dispozici na webu, kde byl vytvořen, a na jeho podřízených webech. Po vytvoření nového sloupce je možné jej přidávat k dalším typům obsahu a také k seznamům a knihovnám. Nechcete-li, aby mohli nový sloupec používat jiní uživatelé, můžete jej skrýt tím, že jej přidáte do nové skupiny nazvané _Skryté.

 1. Přejděte na web, kde je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 3. V části Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na typ obsahu webu, který chcete konfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat z nového sloupce webu.

 6. Na stránce Nový sloupec zadejte v části Název a typ název nového sloupce a vyberte typ informací, které bude možné v tomto sloupci ukládat.

  Tip : V názvech sloupců se nerozlišují malá a velká písmena. Pokud je v kolekci webů například definován sloupec s názvem Popis, nelze vytvořit nový sloupec s názvem popis.

 7. V části Skupina vyberte existující skupinu nebo zadejte název nové skupiny, ve které má být tento nový sloupec uložen.

 8. V části Další nastavení sloupců lze zadat případná další nastavení sloupce. Můžete zde například zadat popis sloupce, určit, zda jsou informace v tomto sloupci povinné, určit maximální počet znaků, které mohou být v tomto sloupci uloženy, a výchozí hodnotu sloupce.

 9. V části Aktualizovat seznamy a šablony určete, zda se mají změny provedené v tomto typu obsahu obsahu přenést do podřízených typů.

 10. Až dokončíte přidávání požadovaných sloupců, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců u typu obsahu webu

 1. Přejděte na web, kde je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 3. V části Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz odpovídající typu obsahu webu, který chcete konfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 6. Pomocí rozevíracích seznamů ve sloupci Pozice shora lze změnit uspořádání sloupců požadovaným způsobem.

 7. V části Aktualizovat seznamy a šablony určete, zda se mají změny provedené v tomto typu obsahu obsahu přenést do podřízených typů.

Začátek stránky

Změna nastavení panelu Informace o dokumentu

Panel Informace o dokumentu umožňuje koncovým uživatelům zobrazit a měnit vlastnosti typu obsahu přímo v dokumentu sady Office 2007. Obsahuje-li například typ obsahu dokumentu pro danou kolekci webů sloupec Stav, mohou uživatelé zobrazit vlastnost Stav na panelu Informace o dokumentu a změnit stav Koncept na stav Konečný. Po uložení dokumentu zpět na server se tato změna promítne do sloupce Stav.

Panel Informace o dokumentu je formulář aplikace Microsoft Office InfoPath, který se automaticky vytvoří v dokumentu sady Office 2007 a který odráží upravitelné vlastnosti dokumentu na serveru. Během konfigurace typu obsahu lze generovat formulář aplikace InfoPath na základě vlastností typu obsahu. Formulář lze upravit a nasadit jako každý jiný formulář aplikace InfoPath. Na upravený formulář se pak odvolává dokument. Koncoví uživatelé mohou snadno zobrazit a upravit vlastnosti dokumentu pomocí panelu Informace o dokumentu, který se zobrazí v horní části dokumentu sady Office.

 1. Na domovské stránce kolekce webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Galerie na možnost Typy obsahu webu.

 3. Vyberte typ obsahu, ke kterému je přidružen panel Informace o dokumentu, a pak na stránce Typ obsahu klepněte na možnost Nastavení panelu Informace o dokumentu.

 4. Na stránce Nastavení panelu Informace o dokumentu určete, kterou šablonu chcete pro panel Informace o dokumentu použít.

  • Pokud šablona dosud neexistuje, můžete klepnout na tlačítko Vytvořit novou vlastní šablonu a vytvořit vlastní šablonu v aplikaci InfoPath.

  • Chcete-li použít existující vlastní šablonu, můžete klepnout na tlačítko Procházet a vyhledat ji nebo můžete zadat její sdílené umístění například pomocí cesty UNC. Tato cesta bude uložena v dokumentu a při otevření dokumentu bude použita k zobrazení panelu Informace o dokumentu.

  • Chcete-li nadále používat výchozí šablonu, která se vytvoří automaticky, nebo se k ní vrátit, vyberte možnost Používat výchozí šablonu pro aplikace sady Microsoft Office.

   Výchozí šablona pro aplikace sady Microsoft Office zobrazí sloupce, které byly pro vybraný typ obsahu definovány.

 5. V části Vždy zobrazovat zaškrtněte políčko ovládající zobrazení panelu Informace o dokumentu u každého dokumentu, který je vytvořen s tímto typem obsahu.

  Toto nastavení zajišťuje, aby se panel Informace o dokumentu zobrazil při otevření existujícího dokumentu s tímto typem obsahu a také při jeho prvním uložení. Ve výchozím nastavení se panel Informace o dokumentu zobrazí při každém vytvoření nového dokumentu v rámci kolekce webů a rovněž při přejmenování dokumentu a jeho uložení do stejného umístění.

 6. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny panelu Informace o dokumentu.

Začátek stránky

Přidání zásady správy informací

Přidáte-li k typu obsahu zásadu správy informací, lze snadno přidružit funkce zásady k více seznamům a knihovnám. K typu obsahu je možné přidat existující zásadu správy informací nebo lze vytvořit jedinečnou zásadu, která je specifická pro konkrétní typ obsahu.

Poznámka : Rovněž lze přidat zásadu správy informací k typu obsahu, který je specifický pro seznamy. Důsledkem je, že zásada bude platit pouze pro položky v daném seznamu, které používají příslušný typ obsahu.

 1. Na domovské stránce kolekce webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Galerie na možnost Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu vyberte typ obsahu, ke kterému chcete přidat zásadu.

 4. Na stránce Typ obsahu webu klepněte v části Nastavení na tlačítko Nastavení zásad správy informací.

 5. Na stránce Nastavení zásad správy informací určete, kterou zásadu chcete použít:

  • Chcete-li u typu obsahu použít existující zásadu, vyberte možnost Použít zásadu kolekce webů, vyberte v seznamu název zásady a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li pro typ obsahu vytvořit jedinečnou zásadu, postupujte takto:

   1. Vyberte možnost Definovat zásadu a pak klepněte na tlačítko OK.

   2. Na stránce Upravit zásadu zadejte název a popis zásady a napište stručné prohlášení, které bude uživatelům vysvětlovat, k čemu daná zásada slouží. Toto prohlášení může obsahovat maximálně 512 znaků.

   3. K nastavení funkcí, které mají být přidruženy k této zásadě, využijte informace obsažené v tématu Konfigurace funkcí zásad správy informací.

Začátek stránky

Správa převodů dokumentů

Správci webů mohou povolit převody dokumentů, aby mohli koncoví uživatelé převádět dokumenty z jednoho typu souboru do jiného formátu. Správci webů mohou konfigurovat typy obsahu tak, aby v nich byla uložena nastavení, jež definují, které převaděče jsou k dispozici a jak tyto převaděče u dokumentů daného typu obsahu fungují. Celá řada převaděčů dokumentů je součástí produktu Office SharePoint Server 2007 a organizace může vytvářet další vlastní převaděče. Pokud je v Centrální správě povolen převod dokumentů, jsou převaděče při výchozím nastavení dostupné pro všechny typy obsahu webu, které lze používat v knihovnách dokumentů. Patří k nim následující typy obsahu:

 • typy obsahu dokument, například typy Základní stránka, Dokument, Formulář a Obrázek,

 • typy obsahu rozložení stránky, například typy Stránka článku, Stránka přesměrování a Úvodní stránka.

Převaděče, které byly povoleny, se koncovým uživatelům nabídnou, jestliže vyberou dokument daného typu obsahu a v místní nabídce klepnou na příkaz Převést dokument. V seznamu se zobrazí pouze převaděče specifické pro typ souboru dokumentu (například DOCX).

Pokud pro určitý typ souboru, například XML, existuje více převaděčů, může být výhodné upravit seznam převaděčů tak, aby se uživatelům zobrazily pouze převaděče odpovídající dokumentům tohoto typu obsahu. Také lze měnit konfigurační možnosti převaděčů. Nastane-li některá z těchto situací, můžete provést změny převaděčů dokumentů následujícím postupem.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Galerie na možnost Typy obsahu webu.

 3. Vyberte typ obsahu dokumentů, u kterého chcete spravovat převody dokumentů, a pak na stránce Typ obsahu dokumentu klepněte na možnost Spravovat převod dokumentů pro tento typ obsahu.

  Poznámka : Převaděče dokumentů jsou k dispozici pouze pro typy obsahu dokumentů.

 4. Zrušte zaškrtnutí políček u všech převaděčů, které se nemají zobrazit koncovým uživatelům. Ujistěte se, zda jsou vybrány všechny požadované převaděče, a klepněte na tlačítko Použít.

 5. Pokud je u požadovaného převaděče zobrazena možnost Konfigurovat, můžete na ni klepnout a definovat nové nastavení převodu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×