Změna typu obsahu webu

Co chcete udělat?

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Změna pořadí sloupců pro typ obsahu webu

Typ obsahu webu popisuje atributy dokumentu, složky nebo položky seznamu. Každý typ obsahu webu může určovat následující atributy:

 • sada vlastností,

 • formuláře k úpravě vlastností a k jejich zobrazení,

 • pracovní postupy, které chcete zpřístupnit pro dokument nebo položku seznamu,

 • šablona dokumentu, která se má používat.

Členové skupiny Vlastníci webu Název webu serveru SharePoint mohou měnit typy obsahu pro web. Ve výchozím nastavení jsou změnami aktualizovány také všechny typy obsahu, které dědí vlastnosti z měněného typu obsahu.

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Poznámka : Šablony dokumentů lze přidružit pouze k typům obsahu dokumentů, nikoli ke složkám, seznamům nebo diskusním vývěskám.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

  V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 2. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz na typ obsahu webu, který chcete nakonfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 4. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

  Zobrazí se stránka Rozšířené nastavení typu obsahu webu.

 5. V části Šablona dokumentu zadejte adresu URL existující šablony dokumentů nebo uložte novou šablonu dokumentů. V následující tabulce jsou uvedeny typy adres URL, které můžete používat. Příklady jsou založeny na složce prostředků typu obsahu webu (tj. složka obsahující soubory pro typy obsahů webů). Cesta k této složce je http://contoso/_cts/Název_typu_obsahu/ a název šablony dokumentů je název_dokumentu.doc.

  Poznámka : Složka prostředků existuje na kořenové úrovni každého webu SharePoint v podobě _cts/název_typu_obsahu (kde název_typu_obsahu je název typu obsahu webu).

Název adresy URL

Příklad

Relativní adresa serveru

/_cts/název_typu_obsahu/název_dokumentu.doc

Absolutní

http://contoso/_cts/název_typu_obsahu/název_dokumentu.doc

Relativní adresa složky prostředků

název_dokumentu.doc

Relativní adresa webu

~/web/Název_knihovny/název_dokumentu.doc

 1. V části Jen pro čtení zvolte, zda chcete, aby bylo možné tento typ obsahu upravovat nebo aby byl jen pro čtení.

 2. V části Aktualizovat weby a seznamy zadejte, zda budou typy obsahu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu, aktualizovány provedenými změnami.

  Pokud vyberete možnost Ano, budou se provedené změny dědit u typů obsahu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu (říkám se jim také podřízené typy obsahu).

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Poznámka : Aby bylo možné pracovní postup přidat k typu obsahu webu, je nutné ho nasadit do kolekce webů. Pokud není pracovní postup, který chcete přidat, k dispozici, obraťte se na správce serveru.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

  V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 2. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz na typ obsahu webu, který chcete nakonfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 4. V části Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  Zobrazí se stránka Změnit nastavení pracovního postupu.

 5. Klepněte na možnost Přidat pracovní postup.

 6. Na stránce Přidat pracovní postup vyberte šablonu pracovního postupu, kterou chcete přidat, a požadované nastavení pro pracovní postup.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má přidávaný pracovní postup stránku Přizpůsobit pracovní postup, přejděte klepnutím na tlačítko Další na stránku Přizpůsobit pracovní postup, zvolte požadované nastavení a klepněte na tlačítko OK.

  • Pokud přidávaný pracovní postup nemá stránku Přizpůsobit pracovní postup, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Podle tohoto postupu přidáte k typu obsahu webu sloupec, který je již definován na vašem webu nebo jeho nadřazeném webu.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

  V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 2. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz na typ obsahu webu, který chcete nakonfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 4. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Zobrazí se stránka Přidat sloupce k typu obsahu webu.

 5. V části Vybrat sloupce vyberte skupinu, podle které chcete filtrovat seznam Vybrat sloupce.

  Následující tabulka popisuje skupiny a typy sloupců, které tyto skupiny obsahují, dostupné ve výchozím nastavení.

Výběr

Výsledné zobrazení

Všechny skupiny

Všechny sloupce, které jsou k dispozici v jakékoli skupině.

Základní sloupce

Sloupce, které jsou užitečné v řadě typů seznamů nebo knihoven.

Základní sloupce kalendáře a kontaktů

Sloupce, které jsou užitečné v seznamech kontaktů a kalendářů. Tyto sloupce se obvykle používají k synchronizaci metadat z programů klienta pro kontakty a kalendář kompatibilních se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Základní sloupce dokumentu

Standardní sloupce dokumentu ze sady Dublin Core Metadata Set.

Základní sloupce problémů a úkolů

Sloupce, které jsou užitečné v seznamech problémů a úkolů. Tyto sloupce se obvykle používají k synchronizaci metadat z programů klienta pro úkoly a problémy kompatibilních se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Rozšířené sloupce

Sada sloupců pro zvláštní účely.

 1. V seznamu Sloupce k dispozici vyberte sloupec, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

  Tip : Chcete-li rychle přidat více typů sloupců, můžete stisknout klávesu CTRL a klepnout na každý dostupný sloupec, který chcete přidat.

 2. V části Aktualizovat seznamy a šablony zadejte, zda budou podřízené typy obsahu webu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu webu, aktualizovány o provedené změny.

 3. Po přidání požadovaných sloupců klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Podle tohoto postupu definujete nový sloupec a přidáte ho k typu obsahu webu. Nový sloupec, který vytvoříte, bude k dispozici na webu, na kterém byl vytvořen, a také na všech jeho podřízených webech. Vytvořený nový sloupec můžete přidat k dalším typům obsahu a také k seznamům a knihovnám. Pokud chcete, aby váš nový sloupec nemohli používat ostatní uživatelé, můžete ho skrýt, a to tak, že ho přidáte do nové skupiny s názvem _Skryté.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

  V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 2. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz na typ obsahu webu, který chcete nakonfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 4. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat z nového sloupce webu.

  Zobrazí se stránka Nový sloupec webu.

 5. V části Název a typ zadejte název nového typu sloupce a potom vyberte typ informací, které lze do tohoto sloupce uložit.

  Tip : U názvů sloupců se nerozlišují malá a velká písmena. Pokud je například u kolekce webů již definován sloupec s názvem „Popis“, nelze vytvořit nový sloupec s názvem „popis“.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu nebo zadejte název nové skupiny, do které se má nový sloupec uložit.

 7. V části Další nastavení sloupců zadejte jakékoli další požadované nastavení sloupců. Můžete například zadat popis sloupce, určit, zda jsou informace pro daný sloupec povinné, maximální počet znaků, které lze do daného sloupce uložit, nebo výchozí hodnotu pro sloupec.

 8. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou podřízené typy obsahu webu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu webu, aktualizovány o provedené změny.

 9. Po přidání požadovaných sloupců klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců pro typ obsahu webu

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

  V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

  Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 2. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz na typ obsahu webu, který chcete nakonfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 4. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 5. Pomocí rozevíracích seznamů ve sloupci Pozice shora můžete změnit pořadí sloupců požadovaným způsobem.

 6. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou podřízené typy obsahu webu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu webu, aktualizovány o provedené změny.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×