Změna stavu ve Skypu pro firmy (Lync)

Stav vaší přítomnosti se nastavuje podle kalendáře Microsoft Outlooku nebo vašich aktivit v aplikaci Skype pro firmy (Lync). Pokud třeba máte v Outlooku momentálně naplánovanou schůzku, zobrazí se v aplikaci Skype pro firmy (Lync) váš stav jako Na schůzce. Když máte v aplikaci Skype pro firmy (Lync) zvukové nebo audiovizuální volání, váš indikátor přítomnosti se bude zobrazovat červeně jako Zaneprázdněn a stav se aktualizuje na Telefonuje. Svůj stav ale můžete taky nastavit ručně a tím určit, jestli chcete, aby vás lidi kontaktovali, a jakým způsobem. Vaše přítomnost může taky zahrnovat osobní poznámku, která se objeví ve vašem seznamu kontaktů a na kartě kontaktu. Lidi tak budou mít lepší informace o tom, co se chystáte dělat.

Změna stavu

  • V hlavním okně aplikace Skype pro firmy (Lync) klikněte na šipku rozevírací nabídky stavů, kterou najdete pod svým jménem, a pak na stav, který chcete, aby ostatní viděli.

Snímek obrazovky se změnou stavu v rozevírací nabídce s částí seznamu

Pokud chcete místo nastaveného stavu obnovit původní stav a v aplikaci Skype pro firmy (Lync) ho automaticky aktualizovat, klikněte na stavovou nabídku a pak na Obnovit stav.

Výběr odpovídajícího stavu

Nastavte si odpovídající stav. V níže uvedené tabulce najdete popis každého stavu, který jiní lidé u vás můžou vidět, co který stav znamená a které z nich můžete sami nastavovat.

Stav

Popis

Jak se tenhle stav nastavuje

K dispozici Online

Jste online a uživatelé vás můžou kontaktovat.

Skype pro firmy (Lync) tento stav nastaví, když zjistí, že používáte počítač. Můžete ho ale nastavit i sami, pokud chcete, aby ostatní uživatelé viděli, že jste v kanceláři, i když zrovna nepracujete na počítači.

Zaneprázdněn Zaneprázdněn

Máte práci a nechcete, aby vás ostatní rušili.

Skype pro firmy (Lync) tento stav nastaví, když máte podle svého Outlook Kalendáře schůzku. Můžete ho vybrat taky sami kliknutím na šipku rozevíracího seznamu. Když sami ručně vyberete Zaneprázdněn(a), Skype pro firmy (Lync) po 24 hodinách automaticky obnoví váš stav v Outlook Kalendáři, jestli jste to neudělali předtím sami.

Zaneprázdněn Telefonuje

Právě se v aplikaci Skype pro firmy (Lync) účastníte hovoru (mezi dvěma stranami) a nechcete, aby vás někdo vyrušoval.

Skype pro firmy (Lync) tento stav nastaví, když zjistí, že se účastníte hovoru v aplikaci Skype pro firmy (Lync).

Zaneprázdněn Na schůzce

Jste na schůzce a nechcete, aby vás někdo vyrušoval.

Skype pro firmy (Lync) tento stav nastaví, když zjistí, že se účastníte online schůzky v aplikaci Skype pro firmy (Lync) nebo když podle kalendáře v Outlooku zjistí, že máte právě být na schůzce.

Zaneprázdněn Konferenční hovor

Právě se v aplikaci Skype pro firmy (Lync) účastníte konferenčního hovoru (schůzky v aplikaci Skype pro firmy (Lync) se zvukem) a nechcete být rušeni.

Skype pro firmy (Lync) tento stav nastaví, když zjistí, že se účastníte konferenčního hovoru v aplikaci Skype pro firmy (Lync).

Nerušit Prezentace

Máte prezentaci a nechcete být rušení.

Skype pro firmy (Lync) tento stav nastaví, když zjistí, že sdílíte obrazovku nebo promítáte.

Nerušit Nerušit

Nechcete, aby vás někdo vyrušoval, a chcete, aby se vám zobrazovala upozornění na konverzaci odesílaná jen lidmi z vaší pracovní skupiny.

Tento stav můžete vybrat sami kliknutím na šipku rozevíracího seznamu. Po 24 hodinách Skype pro firmy (Lync) automaticky obnoví váš stav v Outlook Kalendáři, jestli jste to neudělali předtím sami.

Pryč Přijdu hned

Na krátkou chvíli si potřebujete odběhnout od počítače.

Tenhle stav vyberete sami kliknutím na šipku rozevíracího seznamu.

Pryč Neaktivní/pryč

Jste přihlášení k Lyncu, ale váš počítač už nějakou chvíli nic nedělá, nebo jste na počítači nepracovali po stanovený počet minut (který jste sami určili).

Když na počítači nebudete pět minut nic dělat, Skype pro firmy (Lync) nastaví váš stav na Neaktivní. Po dalších pěti minutách ve stavu Neaktivní změní váš stav na Pryč (tyto výchozí hodnoty můžete změnit tak, že kliknete na tlačítko Možnosti Ikona Možnosti , na Stav a potom na šipku vedle položky Zobrazit stav Neaktivní, pokud je stav nečinnosti následující počet minut nebo Zobrazit stav Pryč, pokud je stav Neaktivní následující počet minut). Tento stav můžete taky sami vybrat pomocí šipky rozevírací nabídky.

Pryč Mimo kancelář

Nejste v práci a není možné vás kontaktovat.

Tenhle stav vyberete sami kliknutím na šipku rozevíracího seznamu.

Offline Offline

Nejste přihlášení. Stav Offline se zobrazí taky uživatelům, pro které jste zobrazování vašeho stavu zablokovali.

Skype pro firmy (Lync) tento stav nastaví, když se odhlásíte z počítače.

Neznámý Neznámý

Váš stav je neznámý.

Tento stav se může zobrazit kontaktům, které používají jiný program pro zasílání rychlých zpráv než Skype pro firmy (Lync).

Poznámka :  Když v Outlooku zapnete oznámení o nepřítomnosti v kanceláři, poznámka, kterou jste napsali v Outlooku, se zobrazí taky v aplikaci Skype pro firmy (Lync) a vedle vašeho stavu v dolní části oblasti pro zobrazení fotky se zobrazí červená hvězdička (*).

Přidání nebo odebrání osobní poznámky

Stavy jsou v aplikaci Skype pro firmy (Lync) přednastavené, což znamená, že nemůžete vytvářet nové, zvolit jiné barvy nebo změnit další detaily, které se jich týkají. Pokud ale chcete svým kontaktům prozradit víc podrobností o tom, kde zrovna jste a co děláte, můžete nahoře v hlavním okně aplikace Skype pro firmy (Lync) napsat osobní poznámku, třeba Pracuji z domu. Tato poznámka se zobrazí na vaší kartě kontaktu. Poznámku můžete měnit tak často, jak chcete.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit osobní poznámku, klikněte v hlavním okně aplikace Skype pro firmy (Lync) na pole zprávy nad svým jménem a zadejte osobní zprávu, například Pracuji z domu nebo Snažím se stihnout termín, nechoďte prosím osobně, pošlete rychlou zprávu.

  • Pokud chcete osobní poznámku odebrat, vymažte ji, aby byla prázdná. V poli se zobrazí výchozí zpráva „Co je dnes nového?“.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení o nepřítomnosti v kanceláři

Pokud je váš účet aplikace Skype pro firmy (Lync) synchronizovaný s kalendářem Outlooku, vaše oznámení o nepřítomnosti v kanceláři se zobrazí jako osobní poznámka v aplikaci Skype pro firmy (Lync) pokaždé, když ho v Outlooku zapnete. Takže když budete třeba na dovolené, vytvoříte si v Outlooku svoje oznámení o nepřítomnosti v kanceláři, které znamená, že jste na dovolené (a všechny další informace – třeba kalendářní data a jestli budete kontrolovat e-mail). Toto oznámení se pak vloží do vaší karty kontaktu a ostatních seznamů kontaktů, které se zobrazují vašim kontaktům v aplikaci Skype pro firmy (Lync).

Důležité : Až se vrátíte z dovolené, nezapomeňte si oznámení o nepřítomnosti vypnout. K tomu potřebujete otevřít Outlook. Poznámku nemůžete odstranit přímo z aplikace Skype pro firmy (Lync).

Zapnutí oznámení v Outlooku

  • V Outlooku klikněte na kartu Soubor, klikněte na tlačítko Automatické odpovědi, klikněte na Odeslat automatické odpovědi, napište zprávu v nepřítomnosti a naplánujte její zobrazení.

Vypnutí oznámení v Outlooku a odebrání zprávy ze zobrazení v aplikaci Skype pro firmy (Lync)

  • V Outlooku klikněte na kartu Soubor a potom na panelu Automatické odpovědi klikněte na Vypnout. (Poznámka může ze zobrazení v aplikaci Skype pro firmy (Lync) zmizet i až za třicet minut.)

Synchronizace účtů v aplikaci Skype pro firmy (Lync) a Outlooku

  • Klikněte na tlačítko Možnosti v hlavním okně aplikace Skype pro firmy (Lync).

  • Klikněte na Osobní.

  • Zaškrtněte políčko Aktualizovat stav na základě informací kalendáře.

  • Pokud chcete synchronizovat účet aplikací Skype pro firmy (Lync) a Outlook, zaškrtněte políčko Zobrazit informace funkce Mimo kancelář kontaktům, pro které mám nastaven vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina, Pracovní skupina a Kolegové. (Pokud je nechcete mít synchronizované, zaškrtnutí políčka zrušte.)

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×