Změna rozložení zobrazení dat

Pokud vytvoříte zobrazení dat v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007, jsou data ve výchozím nastavení nejčastěji zobrazena v rozložení Základní tabulka. Rozložení Zobrazení dat lze velmi rychle a snadno změnit pomocí předdefinovaného rozložení Zobrazení dat.

Například v rozložení Základní tabulka se zobrazuje sloupec pro každé pole a řádek pro každou položku v zobrazení dat. Výběrem stylu Opakovaný formulář (zarovnáno na střed) lze rychle změnit celé rozložení Zobrazení dat.

Rozložení Základní tabulka a Opakovaný formulář (zarovnáno na střed)

1. Rozložení Základní tabulka

2. Rozložení Opakovaný formulář (zarovnáno na střed)

Další informace o Zobrazeních dat naleznete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete změnit.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Tip : Můžete také klepnout na možnost Zobrazení dat, klepnutím na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazit seznam Běžné úkoly zobrazení dat a potom klepnout na možnost Změnit rozložení. Opětovným klepnutím na šipku seznam skryjete.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zobrazení dat vyberte v části Styly zobrazení HTML na kartě Rozložení požadovaný styl.

  Tip : Klepnutím na styl zobrazení zobrazíte jeho stručný popis.

  Pokud vyberete a použijete rozložení zobrazující méně polí než původní zobrazení dat, budou ostatní pole ze zobrazení dat odebrána. Pokud například vytvoříte zobrazení dat zobrazující čtyři pole a potom použijete rozložení zobrazující pouze jedno pole, budou ostatní tři pole ze zobrazení dat odebrána.

  Změníte-li rozložení, bude odebráno vlastní formátování nebo připojení webových částí zprostředkovatele.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×