Změna rozložení nebo typu obrázku SmartArt

Při vytváření obrázku SmartArt lze v kategorii nebo typu obrázku SmartArt zvolit rozložení. Každý typ obsahuje několik rozložení. Například v typu Cyklus lze zvolit rozložení Koloběh 2.

V tomto článku:

Základní informace o změně rozložení a typů obrázků SmartArt

Změna rozložení obrázku SmartArt

Změna typu obrázku SmartArt

Základní informace o změně rozložení a typů obrázků SmartArt

Některá rozložení obrázků SmartArt obsahují neměnné množství tvarů. Například rozložení Vyvažovací šipky v typu Relace má za účel zobrazovat dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty, a proto pouze tyto dva tvary mohou obsahovat text.

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete vyjádřit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení, které obsahuje více než dva tvary pro text, například rozložení Jehlanový seznam. Je nutné mít na paměti, že změnou rozložení nebo typu obrázku SmartArt se může změnit i význam prezentované informace. Například rozložení obrázku SmartArt se šipkami vpravo, jako je Základní proces v typu Proces, má jiný význam než obrázek SmartArt se šipkou v kruhu, jak je tomu u obrázku Nepřetržitý koloběh v typu Cyklus.

Ve většině obrázků SmartArt lze přidávat i odstraňovat různé tvary a také měnit jejich polohy. Tvůrce prezentace by měl zvolit rozložení, jehož vzhled nejlépe vystihuje prezentované informace. Zarovnání a poloha tvarů se automaticky aktualizují během přidávání nebo odebírání tvarů nebo úprav textu. Všechny automatické úpravy se řídí počtem tvarů a množstvím textu v nich.

Pokud upravíte obrázek SmartArt a následně změníte jeho rozložení, není zaručen přenos některých těchto úprav do nového rozložení. Pokud však před uložením a zavřením rozpracovaného dokumentu sady Microsoft Office 2007 přepnete zpět do původního rozložení, zobrazí se všechny původní uživatelské úpravy znovu.

Některé úpravy nebudou přeneseny kvůli nevhodnému vzhledu v novém rozložení. V následující tabulce jsou uvedeny úpravy, které se přenášejí, a úpravy, které se nepřenášejí.

Přenášené vlastní úpravy

Nepřenášené vlastní úpravy

Barvy (včetně stylů čar a výplní)

Otočení tvarů

Styly (včetně stylů použitých pro jednotlivé tvary i pro celý obrázek SmartArt)

Překlopení tvarů

Efekty (například stíny, odrazy, zkosené hrany a záře)

Přemístění tvarů

Použité formátování textu

Změny velikosti tvarů

Změny geometrie tvarů (například z kruhu na čtverec)

Změny směru zprava doleva nebo zleva doprava

Začátek stránky

Změna rozložení obrázku SmartArt

  1. Klepněte na obrázek SmartArt, jehož rozložení chcete změnit.

  2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na požadované rozložení ve skupině Rozložení.

    Chcete-li zobrazit všechna dostupná rozložení jednoho typu, klepněte ve skupině Rozložení na tlačítko Více Obrázek tlačítka vedle náhledu rozložení. Chcete-li zobrazit všechny typy a jim odpovídající rozložení, klepněte na tlačítko Další rozložení.

Začátek stránky

Změna typu obrázku SmartArt

  1. Klepněte na obrázek SmartArt, jehož typ chcete změnit.

  2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh ve skupině Rozložení na tlačítko Více Obrázek tlačítka a potom na položku Další rozložení.

  3. Klepněte na požadovaný typ a rozložení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×