Změna pořadí zobrazování kategorií, hodnot nebo datových řad

Jestliže se v grafu, u kterého chcete změnit pořadí zobrazování, objeví Osa, můžete rychle obrátit pořadí, ve kterém se budou kategorie nebo hodnoty na těchto osách zobrazovat. V prostorových grafech, které mají hloubkovou osu, můžete navíc obrátit pořadí zobrazení datových řad tak, aby velké prostorové Datová značka nepřekážely menším.

Můžete také změnit pořadí, ve kterém se v grafu jednotlivé datové řady zobrazují.

Co chcete udělat?

Obrácení pořadí zobrazování kategorií nebo hodnot v grafu

Obrácení pořadí zobrazování datových řad v prostorovém grafu

Změna pořadí zobrazování datových řad v grafu

Obrácení pořadí zobrazování kategorií nebo hodnot v grafu

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit pořadí zobrazování kategorií, klepněte na vodorovnou osu (kategorie).

  • Chcete-li změnit pořadí zobrazování hodnot, klepněte na svislou osu (hodnoty).

  • K výběru požadované osy ze seznamu prvků grafu lze rovněž použít následující postup:

   1. Klepněte na graf.

    Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

   2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klepněte na prvek grafu, který chcete použít.

    Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V kategorii Možnosti osy proveďte některou z následujících akcí:

  • U kategorií zaškrtněte políčko Kategorie v obráceném pořadí.

  • U hodnot zaškrtněte políčko Hodnoty v obráceném pořadí.

Poznámka : Pořadí zobrazování hodnot nelze změnit v paprskovém grafu.

Začátek stránky

Obrácení pořadí zobrazování datových řad v prostorovém grafu

Pořadí zobrazování datových řad můžete změnit tak, aby velké prostorové Datová značka nepřekážely menším.

Prostorový graf zobrazený v opačném pořadí

Prostorové grafy s datovými řadami zobrazenými v opačném pořadí

 1. V grafu klepněte na hloubkovou osu nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klepněte na prvek grafu, který chcete použít.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V kategorii Možnosti osy v části Možnosti osy zaškrtněte políčko Řady v obráceném pořadí.

Začátek stránky

Změna pořadí zobrazování datových řad v grafu

 1. Klepněte na graf, ve kterém chcete změnit pořadí zobrazování datových řad.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na položku Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Výběr zdroje dat klepněte v poli Položky legendy (řady) na datovou řadu, pro kterou chcete změnit pořadí.

 4. Klepnutím na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů přesuňte datovou řadu na požadovanou pozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×