Změna písma nebo jeho velikosti v aplikaci Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Písmo nebo velikost písma vybraných buněk či oblastí v listu lze změnit. Rovněž je možné změnit výchozí písmo a jeho velikost používané v nových sešitech.

V tomto článku

Změna typu a velikosti písma v sešitu

Změna výchozího písma a jeho velikosti v nových sešitech

Změna písma nebo jeho velikosti v listu

 1. Vyberte buňku, oblast buněk, text nebo znaky, které chcete formátovat.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Tip : Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Písmo následující akce:

  • Pokud chcete změnit písmo, klikněte na písmo, které chcete v poli písmo Pole písma .

  • Pokud chcete změnit velikost písma, klepněte na požadovanou velikost v rozevíracím seznamu Velikost písma Pole velikost písma nebo klepněte na tlačítko Zvětšit písmo Obrázek tlačítka nebo na tlačítko Zmenšit písmo Obrázek tlačítka , dokud se v poli Velikost písma nezobrazí požadovaná hodnota.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

Poznámka : 

 • Možnosti Kapitálky a Všechna velká nejsou v aplikaci Microsoft Office Excel k dispozici. Podobného efektu dosáhnete volbou písma, které obsahuje pouze velká písmena, nebo stisknutím klávesy CAPS LOCK a volbou písma malé velikosti.

 • Pokud nejsou některá data zadaná do buňky viditelná a chcete je zobrazit bez nastavení odlišné velikosti písma, můžete text v buňce zalomit. Pokud není vidět jen malý kousek dat, můžete text přizpůsobit tak, aby se do buňky vešel.

  Zobrazení veškerého textu v buňce

  1. Vyberte buňku obsahující text, který je viditelný pouze zčásti.

  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Chcete-li text zalomit, klepněte na tlačítko Zalamovat text Button image ve skupině Zarovnání na kartě Domů.

   • Chcete-li zmenšit text tak, aby se vešel do buňky, klepněte na Spouštěč dialogového okna Obrázek tlačítka vedle popisku Zarovnání na kartě Domů a zaškrtněte políčko Přizpůsobit buňce v části Nastavení textu.

    Excel Ribbon Image

Začátek stránky

Změna výchozího písma nebo jeho velikosti pro nové sešity

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Oblíbené v části Při vytváření nových sešitů proveďte následující kroky:

  1. V rozevíracím seznamu Použít písmo klepněte na písmo, které chcete použít.

  2. Do pole Velikost písma zadejte velikost, kterou chcete použít.

Poznámka : Abyste mohli začít používat nové výchozí písmo a velikost písma, po restartování aplikace Excel. Nové výchozí písmo a velikost písma se používá pouze v nových sešitů vytvoření po restartování aplikace Excel; stávající sešity nemá vliv. Pokud chcete použít nové výchozí písmo, můžete přesunout listy ze stávajícího sešitu do nového sešitu. Další informace najdete v tématu přesunutí nebo zkopírování listu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×