Změna písma

Písmo můžete změnit na jediném snímku, ale i v celé prezentaci. Kromě toho můžete i změnit písmo nadpisu a písmo textu v motivu použitém v prezentaci.

Změna písma na jednom snímku

 1. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete změnit písmo jednoho odstavce nebo fráze, vyberte text, který chcete změnit.

  • Pokud chcete změnit písmo u veškerého textu v Zástupné symboly, vyberte veškerý text v zástupném symbolu nebo na zástupný symbol klikněte.

 2. Na kartě Domů ve skupině Písmo vyberte v seznamu Písmo požadované písmo.

Změna písma v celé prezentaci

Pokud používáte jednu Předloha snímků a změníte v ní písmo, zobrazí se nové písmo v celé prezentaci. Pokud ale používáte více předloh snímků (v prezentaci třeba máte více Šablona návrhu), je potřeba změnit styl písma v jednotlivých předlohách.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení předlohy na Předloha snímků.

 2. V levém podokně, které obsahuje předlohy snímků a Rozložení, klikněte na miniaturu předlohy snímků nebo rozložení obsahující písmo, které chcete změnit.

 3. V předloze snímků nebo v rozložení klikněte na nadpis nebo úroveň textu, u které chcete použít nový styl písma.

  Tip : Vytvořením vlastního textu výzvy v předloze snímků na rozložení můžete také změnit výchozí text, který se zobrazí jako zástupný symbol.

 4. Na kartě Předloha snímku ve skupině Upravit motiv klikněte na Písmo a vyberte ze seznamu požadované písmo.

Opakujte kroky 1 až 4 pro všechna ostatní písma, která chcete změnit. Pokud se chcete vrátit k úpravě snímků, klikněte na kartě Předloha snímků ve skupině Zavřít na Zavřít předlohu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×