Změna písma

Písmo můžete měnit na jednom snímku nebo v celé prezentaci.

Změna písma na jednom snímku

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li změnit písmo jednoho odstavce nebo fráze, vyberte text, který chcete změnit.

    • Chcete-li změnit písmo u veškerého textu v Zástupné symboly, vyberte veškerý text v zástupném symbolu nebo na zástupný symbol klikněte.

  2. Na kartě Domů ve skupině Písmo vyberte v seznamu Písmo požadované písmo.

Změna písma v celé prezentaci

Pokud používáte jednu předlohu snímků a změníte písmo na předloze snímků, zobrazí se nové písmo v celé prezentaci.

Pokud používáte více předloh snímků (například pokud ve své prezentaci použijete více Šablona návrhu), musíte změnit řez písma u každé předlohy snímků.

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení předlohy na tlačítko Předloha snímků.

  2. V levém podokně, které obsahuje předlohy snímků a Rozložení, klikněte na miniaturu předlohy snímků nebo rozložení obsahující písmo, které chcete změnit.

  3. V předloze snímků nebo v rozložení klikněte na nadpis nebo úroveň textu, u které chcete použít nový řez písma.

  1. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Pozadí na tlačítko Písma a potom vyberte písmo ze seznamu.

Opakujte kroky 1 až 4 pro všechna další písma, která chcete změnit. Chcete-li se vrátit k úpravě snímků, klikněte na kartě Předloha snímků ve skupině Zavřít na tlačítko Zavřít předlohu.

Použít na: PowerPoint 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk