Změna písma

Písma můžete měnit na jednom snímku nebo v celé prezentaci. A pokud chcete používat písma, která nejsou dostupná v PowerPointu, najdete informace v tématu Použití dekorativních písem od jiných dodavatelů.

Změna písma na jednom snímku

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li změnit písmo jednoho odstavce nebo fráze, vyberte text, který chcete změnit.

    • Když chcete změnit písmo pro všechen text v zástupném symbolu, vyberte buďto všechen tento text nebo klikněte na zástupný symbol.

  2. Na kartě Domů ve skupině Písmo vyberte v seznamu Písmo požadované písmo.

Změna písma v celé prezentaci

Pokud používáte jednu předlohu snímků a změníte na ní písmo, zobrazí se nové písmo v celé prezentaci.

Pokud používáte víc předloh snímků (například pokud ve své prezentaci použijete víc šablon), musíte změnit řez písma u každé předlohy snímků.

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení předlohy na tlačítko Předloha snímků.

  2. V levém podokně, které obsahuje předlohy snímků a rozložení, klikněte na miniaturu předlohy snímků nebo rozložení s písmem, které chcete změnit.

  3. V předloze snímků nebo v rozložení klikněte na nadpis nebo úroveň textu, u které chcete použít nový řez písma.

  4. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Pozadí na tlačítko Písma a potom vyberte písmo ze seznamu.

Opakujte kroky 1 až 4 pro všechna další písma, která chcete změnit. Chcete-li se vrátit k úpravě snímků, klikněte na kartě Předloha snímků ve skupině Zavřít na tlačítko Zavřít předlohu.

Použít na: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk