Změna nebo odstranění zástupného symbolu

Zástupné symboly můžete změnit pomocí změny jeho velikosti, změny jeho umístění nebo změnou písma, velikosti, velkých a malých písmen, barvy nebo mezer v obsaženém textu. Dále můžete zástupný symbol odstranit.

Důležité : Použijete-li rozložení snímku pro jeden nebo více snímků v prezentaci a poté toto rozložení upravíte přidáním, změnou nebo odstraněním zástupného symbolu, je třeba rozložení znovu použít na snímky tak, aby snímky zobrazovaly změnu v rozložení.

Změna zástupného symbolu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení předlohy na tlačítko Předloha snímků.

 2. V rozložení klikněte na zástupný symbol, který chcete změnit, a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit velikost zástupného symbolu, umístěte ukazatel myši na jeden z jeho Úchyt pro úpravu velikosti a po změně ukazatele myši na dvousměrnou šipku úchyt přetáhněte.

  • Chcete-li změnit umístění zástupného symbolu, umístěte ukazatel myši na jeden z jeho okrajů. Po změně ukazatele myši na čtyřsměrnou šipku přetáhněte zástupný symbol na nové umístění.

  • Chcete-li změnit písmo, velikost, velká a malá písmena, barvu nebo mezery v obsaženém textu, vyberte text a klikněte na kartě Domů ve skupině Písmo na požadovanou možnost.

  • Chcete-li seskupit objekty, například obrázky, obrazce, kliparty a grafy, vyberte první objekt, který chcete umístit ve skupině, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na další objekty, které chcete seskupit. Na kartě Kreslicí nástroje klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na tlačítko Formát a poté dvakrát na možnost Skupina.

   Poznámky : 

   • Můžete seskupovat objekty v zástupných symbolech objektů, nikoli však zástupných symbolech textových polí. Můžete však přidat obrazec Textové pole a seskupit jej s jinými objekty. Chcete-li tuto akci provést, klikněte na kartěVložení ve skupiněObrazce v části Základní obrazce na položku Textové pole.

   • Chcete-li zrušit seskupení objektů, vyberte seskupené objekty a na kartě Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát na tlačítko Skupina a poté na položku Oddělit.

 3. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Zavřít na tlačítko Zavřít předlohu.

 4. Důležité: Chcete-li dokončit změny zástupného symbolu, je třeba znovu použít rozložení na snímky, pro které změněné rozložení snímku platí. V seznamu miniatur snímků klikněte na snímek, pro který právě změněné rozložení platí.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Snímky na tlačítko Rozložení a poté klikněte na rozložení s právě změněnými zástupnými symboly.

Odstranění zástupného symbolu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení předlohy na tlačítko Předloha snímků.

 2. Klikněte na ohraničení zástupného symbolu, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

 3. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Zavřít na tlačítko Zavřít předlohu.

 4. Důležité: Chcete-li dokončit změny zástupného symbolu, je třeba znovu použít rozložení na snímek. V seznamu miniatur snímků klikněte na snímek, pro který platí rozložení, které již neobsahuje odstraněný zástupný symbol.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Snímky na tlačítko Rozložení a poté klikněte na rozložení, které již neobsahuje odstraněný zástupný symbol.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×