Změna nebo odebrání závislostí úkolů (propojení)

Poté, co jsou ÚkolPropojení a vytvoří se Závislosti mezi úkoly je možné tyto závislosti podle potřeby snadno měnit nebo odstranit.

Co chcete udělat?

Změna typu vazby závislosti úkolů

Propojení s jiným úkolem

Odebrání všech závislostí pro daný úkol

Odebrání určité závislosti úkolů

Změna typu vazby závislosti úkolů

Ve výchozím nastavení je mezi úkoly v aplikaci Project vytvořeno propojení pomocí závislosti typu Dokončení-Zahájení. Typ závislosti lze však snadno změnit na kartě Upřesnit v dialogovém okně Informace o úkolu. Chcete-li otevřít dialogové okno Informace o úkolu, poklepejte na název úkolu, jehož typ vazby chcete změnit.

Poznámka : Poklepání na propojení s vnějším úkolem otevře projekt obsahující tento úkol, pokud je tento projekt dostupný. Úkoly s vnějším propojením se v seznamu úkolů zobrazují tmavší. Chcete-li upravit typ vazby pro vnější úkol, poklepejte na úkol s vnějším propojením. Otevře se projekt, který daný úkol obsahuje. Poté postupujte následujícím způsobem. Příklad: Pokud jste propojili úkol A z projektu Z s úkolem 1 z projektu 5, můžete upravit typ vazby v informacích o úkolu 1.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. Poklepejte na čáru vazby, kterou chcete změnit.

  Poklepejte na čáru vazby

Popisek 1

Chcete-li změnit typ vazby, poklepejte sem.

 1. Chcete-li změnit typ závislosti úkolů, vyberte jiný typ ze seznamu Typ.

Začátek stránky

Propojení s jiným úkolem

Máte-li úkol, který je propojený s nesprávným úkolem, můžete toto propojení snadno upravit, aby vyjadřovalo správnou závislost.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V seznamu úkolů klepněte na úkol, jehož propojení chcete změnit.

 3. Klepněte na tlačítko Informace o úkolu Obrázek tlačítka .

 4. Na kartě Předchůdci ve sloupci Název úkolu klepněte na úkol, který nemá být propojen a poté vyberte ze seznamu úkol, který bude vyjadřovat správnou závislost

 5. Ve sloupcích Typ a Prodleva upravte typ vazby, prodlevu nebo předstih.

  Tip : Chcete-li zadat předstih, zadejte do sloupce Prodleva zápornou hodnotu, například –2 představuje dva dny předstihu.

Začátek stránky

Odebrání všech závislostí pro daný úkol

Pokud daný úkol ztratil závislost na všech ostatních úkolech, je možné odebrat všechny jeho závislosti najednou.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte úkoly, jejichž propojení chcete zrušit.

  Chcete-li vybrat více úkolů, které nejsou řazeny za sebou, stiskněte klávesu CTRL a klepněte na každý úkol zvlášť. Chcete-li vybrat úkoly řazené za sebou, klepněte na první požadovaný úkol, stiskněte klávesu SHIFT, klepněte na poslední úkol, který chcete ze seznamu zvolit.

 3. Klepněte na tlačítko Odstranit vazbu mezi úkoly Vzhled tlačítka .

  Plán úkolů je upraven na základě propojení ostatních úkolů nebo na základě Omezení.

Poznámka : Odebráním vazby úkolu odeberete závislost mezi dvěma úkoly, která je znázorněna čárou vazby mezi nimi. Pokud chcete změnit hierarchickou strukturu úkolu nebo dílčího úkolu jako části struktury osnovy projektu, je třeba namísto odebrání vazby úkolu zmenšit jeho odsazení.

Začátek stránky

Odebrání určité závislosti úkolů

Pokud je úkol propojen s několika úkoly a je třeba odebrat jen některá propojení, v dialogovém okně Informace o úkolu můžete vybrat úkoly, mezi kterými chcete propojení odebrat.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V seznamu úkolů klepněte na úkol, jehož závislost chcete odebrat.

 3. Klepněte na tlačítko Informace o úkolu Obrázek tlačítka .

 4. Na kartě Předchůdci klepněte na závislost, kterou chcete odebrat, a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×