Změna nebo odebrání motivu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Motiv kombinuje Barvy motivu a Písma motivu. Motiv obsahují všechny dokumenty. Výchozí je motiv Office, který má jednoduché pozadí a omezené barvy.

Změna aktuálního motivu na jiný

 1. Na kartě Domů klikněte v části Motivy na Motivy a potom klikněte na požadovaný motiv.

  Karta Domů, skupina Motivy

  Tip : Motivy fungují společně se styly. Pokud si chcete prohlédnout změny motivu, ujistěte se, že jste pro nadpisy a základní text použili styly.

Změna barev, písem nebo pozadí pro změnu vzhledu motivu

Použití jiné sady barev v dokumentu

Barvy motivu pomáhají zajistit, aby různé prvky v dokumentu byly sladěné, a přispívají k jednotnému vzhledu. Motivy používají různé barvy pro různé prvky v dokumentu, třeba písma, barevné výplně v tabulkách, grafy, obrazce nebo čáry. Motivy jsou efektivnější, když je text naformátovaný použitím stylů. Další informace o tom, jak použít styl, najdete v tématu Použití, změna, vytvoření nebo odstranění stylu.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na Rozložení při publikaci.

 2. Na kartě Domů klikněte v části Motivy na Barvy a potom klikněte na požadovanou barvu motivu.

  Publishing Layout View Home tab, Themes group

Změna písma v celém dokumentu

Pokud chcete změnit písma v celém dokumentu, existuje jednodušší způsob, než je než výběr veškerého textu a změna písma. Písma pro všechny nadpisy a základní text můžete změnit v jednom kroku.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na Rozložení při publikaci.

 2. Na kartě Motivy klikněte v části Možnosti motivu na Písma a potom klikněte na požadovanou paletu písem.

  Publishing Layout View Home tab, Themes group

Změna barvy pozadí dokumentu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte v části Pozadí stránky na Barva a potom klikněte na požadovanou barvu.

  Tip : Pokud chcete zajistit koordinaci s ostatními prvky motivu, jako jsou písma, SmartArt a barvy grafu, vyberte barvu motivu.

Použití obrázku jako pozadí dokumentu

Obrázek, třeba logo, který se použije jako pozadí, se taky označuje termínem vodoznak.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte v části Pozadí stránky na Vodoznak a potom vyberte požadovanou barvu.

 3. Klikněte na Obrázek.

 4. Klikněte na Vybrat obrázek a potom najděte obrázek, který chcete použít jako vodoznak.

 5. Vyberte požadované možnosti.

  Tipy : 

  • Pokud vodoznak z obrázku znesnadňuje čtení textu, vyberte Zesvětlit a obrázek zesvětlete.

  • Ke změně velikosti vodoznaku z obrázku můžete použít místní nabídku Měřítko.

Doporučené postupy pro dosažení nejlepších výsledků

Motiv je kolekce konkrétních písem a barev. Pokud se některý z těchto prvků naformátuje ručně, toto formátování přepíše motiv. Pokud třeba váš dokument používá písmo Courier a ručně naformátujete část textu jako Tahoma, opětovné použití nebo změna motivu neovlivní text, který používá písmo Tahoma.

Pokud chcete pro ručně naformátované prvky obnovit nastavení motivu, přečtěte si další krok.

Nastavení textu, aby používal písmo motivu

Každý motiv má dvě sady písem, jednu pro nadpisy a druhou pro základní text. Pokud je váš text nadpisu, použijte písmo Nadpisy motivu. Jinak použijte písmo text motivu.

 1. Vyberte text, který chcete změnit na písmo motivu.

 2. Na kartě Domů klikněte v části Písmo na šipku vedle pole písma.

 3. Pokud chcete změnit text na písmo motivu, klikněte na písmo Nadpisy motivu nebo na písmo Text motivu.

  Značka zaškrtnutí označuje, že je písmo Nadpisy motivu nebo Text motivu vybrané.

  Místní nabídka písmo

Odebrání motivu

Ve Wordu musí všechny dokumenty obsahovat motiv. Proto se motiv ve skutečnosti nedá odebrat, ale můžete použít jiný motiv. Pokud vaším cílem je, aby se v dokumentu nezobrazovaly žádné barvy nebo jenom velmi málo (obyčejný vzhled), použijte výchozí motiv Office.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Na kartě Domů klikněte v části Motivy na Motivy a potom klikněte na motiv Office.

  Karta Domů, skupina Motivy

  Jestliže dokument ještě má obrázek nebo barvu pozadí, které chcete odebrat

  1. Klikněte na kartu Rozložení.

  2. V části Pozadí stránky použijte jeden z následujících postupu:

  Co chcete odebrat

  Akce

  Obrázek

  Klikněte na Vodoznak a potom klikněte na Bez vodoznaku.

  Barva pozadí

  Klikněte na Barva a potom klikněte na Bez výplně.

Viz taky

Rozdíly mezi šablonami, motivy a styly Wordu

PowerPoint

Motiv kombinuje jedno nebo několik rozložení snímků, kterých jsou sladěné Barvy motivu, odpovídající pozadí, Písma motivu a Efekty motivu. Všechny prezentace PowerPointu mají motiv. Výchozí je bílý motiv. Motiv můžete vybrat ještě před zahájením práce na nové prezentaci nebo ho můžete v průběhu práce použít pro všechny snímky nebo jejich skupinu.

Změna aktuálního motivu na jiný

 1. Na kartě Motivy klikněte v části Motivy na požadovaný motiv.

  Karta Motivy, skupina Motivy

  Pokud chcete zobrazit víc motivů, přesuňte ukazatel na motiv a potom klikněte na Šipka Více .

Změna barev, písem nebo pozadí pro změnu vzhledu motivu

Změna barevné palety

Změnou barevné palety můžete úplně změnit vzhled prezentace. Barevná paleta ovlivňuje barvy obrazců, textu, objektů SmartArt, pozadí a prvků pro návrh. Změny jsou víc vidět, když jako první použijete motiv, který není bílý ani černý.

 • Na kartě Motivy klikněte v části Možnosti motivu na Barvy a potom klikněte na požadovanou barevnou paletu.

  Themes tab, Theme Options group

Změna písma v celé prezentaci

Pokud chcete změnit písma v celé prezentaci, existuje jednodušší způsob, než je než výběr veškerého textu na každém snímku a změna písma. Písma pro všechny nadpisy a základní text prezentace můžete změnit v jednom kroku.

 • Na kartě Motivy klikněte v části Možnosti motivu na Písma a potom klikněte na požadovanou paletu písem.

  Themes tab, Theme Options group

Změna pozadí pro všechny snímky

 1. Na kartě Motivy klikněte v části Možnosti motivu na Pozadí.

  Themes tab, Theme Options group

 2. Klikněte na požadovaný styl pozadí.

  Poznámky : 

  • Další možnosti pozadí zobrazíte kliknutím na Formát pozadí.

  • Pokud chcete odebrat pozadí, na kartě Motivy v části Možnosti motivu klikněte na Pozadí a potom klikněte na bílé pozadí.

Použití obrázku jako pozadí snímku

 1. Na kartě Motivy klikněte v části Možnosti motivu na Pozadí.

  Themes tab, Theme Options group

 2. V místní nabídce klikněte na Formát pozadí.

 3. Na bočním panelu klikněte na Výplň a potom klikněte na kartu Obrázková nebo texturová výplň.

 4. Klikněte na Zvolit obrázek, najděte obrázek, který chcete použít jako pozadí, a potom klikněte na Vložit.

  Tip : Pokud chcete, aby byl obrázek vybledlejší a líp sloužil jako obrázek pozadí, přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Pokud chcete použít menší verzi obrázku jako opakující se obrázek na pozadí, zaškrtněte políčko Vedle sebe.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

Pokud chcete použít změny na

Klikněte na

Aktuální snímek

Použít

Všechny snímky

Použít u všech

Doporučené postupy pro dosažení nejlepších výsledků

Motiv je kolekce, ve které jsou konkrétní písma, barvy a Rozložení snímku. Pokud se některý z těchto prvků naformátuje ručně, toto formátování přepíše motiv. Pokud třeba vaše prezentace používá písmo Courier a ručně naformátujete část textu jako Tahoma, opětovné použití nebo změna motivu neovlivní text, který používá písmo Tahoma.

Pokud chcete pro ručně naformátované prvky obnovit nastavení motivu, přečtěte si další krok.

Nastavení textu, aby používal písmo motivu

Každý motiv má dvě sady písem, jednu pro nadpisy a druhou pro základní text. Pokud je váš text nadpisu, použijte písmo Nadpisy motivu. Jinak použijte písmo text motivu.

 1. Vyberte text, který chcete změnit na písmo motivu.

  Tip : Můžete podržet klávesu SHIFT a vybrat víc než jedno textové pole nebo objekt, který obsahuje text. Pokud vám nejde vybrat objekt nebo text na snímku, upravte předlohu snímků.

 2. Na kartě Domů klikněte v části Písmo na šipku vedle pole písma.

 3. Pokud chcete změnit text na písmo motivu, klikněte na písmo Nadpisy motivu nebo na písmo Text motivu.

  Značka zaškrtnutí označuje, že je písmo Nadpisy motivu nebo Text motivu vybrané.

  Místní nabídka písmo

Obnovení rozložení motivů

Pokud použijete motiv a některé snímky se nezmění a neobsahují rozložení motivu, je pravděpodobné, že rozložení byla upravená ručně. Pokud třeba přesunete nadpis na jiné místo na snímku nebo změníte polohu tabulky, mají tyto položky ručně formátované rozložení, které se při změně motivu nezmění.

 1. Klikněte na položku, u které chcete obnovit rozložení motivu, třeba na přemístěný nadpis.

 2. Na kartě Domů klikněte v části Snímky na Rozložení a potom klikněte na Reset Layout to Default Settings (Obnovit rozložení na výchozí nastavení).

  Home tab, Slides group

Změna motivu u vybraných snímků

Někdy prezentace obsahuje jeden nebo dva snímky, kterým některé motivy nevyhovují. Pokud máte třeba graf nebo vývojový diagram, který zabírá většinu snímku, je možné, že nebudete chtít, aby prvky pro návrh nebo barvy pozadí zabíraly místo nebo odváděly pozornost od zbytku snímku.

 1. Podržte PŘÍKAZ a v navigačním podokně klikněte na snímky, u kterých chcete změnit motiv.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Snímky   Karta Snímky a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy , nebo ikony Snímky   Karta Snímky a Osnova  Karta Osnova .

 2. Na kartě Motivy nastavte v části Motivy ukazatel na požadovaný motiv, podržte klávesu CONTROL a potom klikněte na Použít u vybraných snímků.

  Karta Motivy, skupina Motivy

  Pokud chcete zobrazit víc motivů, přesuňte ukazatel na motiv a potom klikněte na Šipka Více .

  Tip : Pokud chcete vytvořit vzhled prázdného snímku, klikněte na bílý motiv.

Odebrání motivu

V PowerPointu musí všechny prezentace obsahovat motiv. Proto se motiv ve skutečnosti nedá odebrat, ale můžete použít jiný motiv. Pokud vaším cílem je, aby se v prezentaci nezobrazovaly žádné barvy nebo jenom velmi málo (obyčejný vzhled), použijte bílý motiv.

 1. Na kartě Motivy klikněte v části Motivy na Bílý.

  Karta Motivy, skupina Motivy

  Pokud chcete zobrazit víc motivů, přesuňte ukazatel na motiv a potom klikněte na Šipka Více .

Viz taky

Vytvoření a použití vlastního motivu

Rozdíly mezi šablonami, motivy a styly Wordu

Nastavení výchozího motivu pro prezentace

Excel

Motiv kombinuje Barvy motivu, Písma motivu a Efekty motivu. Motiv obsahují všechny dokumenty. Výchozí je motiv Office, který má jednoduché pozadí a omezené barvy.

Změna aktuálního motivu na jiný

 1. Na kartě Domů klikněte v části Motivy na Motivy a potom klikněte na požadovaný motiv.

  Excel Home tab, Themes group

Změna barev, písem nebo pozadí pro změnu vzhledu motivu

Použití jiné sady barev v sešitu

Barvy motivu pomáhají zajistit, aby různé prvky v dokumentu byly sladěné, a přispívají k jednotnému vzhledu. Motivy používají různé barvy pro různé prvky v sešitu, třeba barevné výplně v tabulkách, grafy, obrazce nebo čáry.

 • Na kartě Domů klikněte v části Motivy na Barvy a potom klikněte na požadovanou barvu motivu.

  Publishing Layout View Home tab, Themes group

Změna písma v celém sešitu

Pokud chcete změnit písma v celém dokumentu, existuje jednodušší způsob, než je než výběr veškerého textu a změna písma. Písma pro všechny nadpisy a základní text můžete změnit v jednom kroku.

 • Na kartě Motivy klikněte v části Možnosti motivu na Písma a potom klikněte na požadovanou paletu písem.

  Publishing Layout View Home tab, Themes group

Doporučené postupy pro dosažení nejlepších výsledků

Motiv je kolekce konkrétních písem a barev. Pokud se některý z těchto prvků naformátuje ručně, toto formátování přepíše motiv. Pokud třeba vaše tabulka používá písmo Calibri a ručně naformátujete část textu jako Courier, opětovné použití nebo změna motivu neovlivní text, který používá písmo Courier.

Pokud chcete pro ručně naformátované prvky obnovit nastavení motivu, přečtěte si další krok.

Nastavení textu, aby používal písmo motivu

Každý motiv má dvě sady písem, jednu pro nadpisy a druhou pro základní text. Pokud je váš text nadpisu, použijte písmo Nadpisy motivu. Jinak použijte písmo text motivu.

 1. Vyberte text, který chcete změnit na písmo motivu.

 2. Na kartě Domů klikněte v části Písmo na šipku vedle pole písma.

 3. Pokud chcete změnit text na písmo motivu, klikněte na písmo Nadpisy motivu nebo na písmo Text motivu.

  Značka zaškrtnutí označuje, že je písmo Nadpisy motivu nebo Text motivu vybrané.

  Místní nabídka písmo

Obnovení barev motivu u prvků grafu

Pokud použijete motiv a některé prvky grafu se nezmění a neobsahují barvy motivu, je pravděpodobné, že pro ně byly použité ruční formáty.

 1. Vyberte objekty grafu, pro které chcete obnovit barvy motivu.

 2. Na kartě Formát klikněte v části Styly prvků grafu na šipku vedle Výplň a potom klikněte na Automatická.

  Skupina styly prvků grafu

Obnovení barev motivu u obrázků SmartArt

Pokud použijete motiv a některé části obrázku SmartArt se nezmění a neobsahují barvy motivu, je pravděpodobné, že pro ně byly použité ruční formáty.

 1. Vyberte objekty, pro které chcete obnovit barvy motivu.

 2. Na kartě Formát klikněte v části Obnovit na Obnovit obrázek.

  Poznámka : Funkce Obnovit obrázek taky změní polohu obrazců tak, aby odpovídala původní konfiguraci.

  Karta SmartArt aplikace Excel, skupina Obnovit

Odebrání motivu

V Excelu musí všechny sešity obsahovat motiv. Proto se motiv ve skutečnosti nedá odebrat, ale můžete použít jiný motiv. Pokud vaším cílem je, aby se v dokumentu nezobrazovaly žádné barvy nebo jenom velmi málo (obyčejný vzhled), použijte výchozí motiv Office.

 1. Na kartě Domů klikněte v části Motivy na Motivy a potom klikněte na motiv Office.

  Excel Home tab, Themes group

Viz taky

Rozdíly mezi šablonami, motivy a styly Wordu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×