Změna nebo odebrání datového připojení

Datovým připojením se rozumí spojení mezi formulářem aplikace Microsoft Office InfoPath a externím zdrojem dat, jako je databáze, webová služba, soubor XML, knihovna nebo seznam služby Microsoft Windows SharePoint Services. Datová připojení se používají pro vyhledávání a odesílání dat. Změní-li se externí zdroje dat pro šablonu formuláře, pravděpodobně bude nutné změnit nebo odebrat odpovídající datová připojení z šablony formuláře.

V tomto článku

Než začnete

Změna datového připojení

Odebrání datového připojení

Než začnete

Změna nebo odebrání datového připojení šablony formuláře ovlivní ovládací prvky a datové zdroje u všech stávajících nebo nových formulářů, které jsou založené na této šabloně formuláře. Když změníte datové připojení, aplikace InfoPath vytvoří nový datový zdroj, který vychází ze způsobu uložení dat v novém, externím, datovém zdroji. Pokud tento nový datový zdroj uchovává data úplně stejně jako původní datový zdroj, neuvidíte v šabloně formuláře žádné změny týkající se datového zdroje. Všechny ovládací prvky v šabloně formuláře zůstanou Vazba se stejnými poli datového zdroje. Pokud však jsou v novém datovém zdroji data uložena jinak, než tomu bylo ve starém, externím, datovém zdroji, aplikace InfoPath vytvoří nový datový zdroj obsahující nová pole a skupiny. Ovládací prvky v šabloně formuláře, které byly svázané s poli starého datového zdroje, už nebudou svázané s poli nového datového zdroje. Chcete-li nadále používat existující ovládací prvky, je třeba tyto prvky svázat s jinými poli nového datového zdroje.

Z šablony formuláře můžete odebrat pouze sekundární datová připojení; z šablony formuláře naopak není možné odebrat hlavní datová připojení. Odeberete-li sekundární datová připojení, aplikace InfoPath odstraní ze šablony formuláře odpovídající sekundární datové zdroje. Ovládací prvky, které byly přidružené k odstraněnému datovému zdroji, zůstanou i nadále v šabloně formuláře, ale nebudou již svázané s poli a skupinami zdroje dat. Chcete-li tyto ovládací prvky použít, je nutné provést některou z následujících akcí:

 • Svázání odpojených ovládacích prvků s poli nebo skupinami hlavního datového zdroje nebo jiného existujícího, sekundárního, datového zdroje.

 • Přidání do šablony formuláře nového sekundárního datového připojení a následné svázání odpojených ovládacích prvků s poli nebo skupinami tohoto nového zdroje dat.

 • Odebrání odpojených ovládacích prvků z šablony formuláře.

Poznámka : Změna nebo odebrání datového připojení z šablony formuláře může způsobit ztrátu dat ve všech existujících formulářích, které jsou založené na této šabloně. Když uživatel otevře existující formulář, aplikace InfoPath zkontroluje, zda se v publikovaném umístění nenachází novější verze šablony formuláře. Jestliže existuje novější verze, aplikace InfoPath zobrazí formulář pomocí novější verze šablony formuláře. Pokud uživatel zadal data do ovládacího prvku, který byl svázaný s polem ze starší verze šablony formuláře, a změnili jste nebo upravili datové připojení tak, že jste odebrali pole z datového zdroje, uživatel ztratí data uložená v odebraném poli.

Než změníte nebo odeberete datové připojení, zvažte důsledky pro ovládací prvky a zdroje dat v existujících formulářích založených na vaší šabloně formuláře. Poté, co změníte nebo odeberete datové připojení, otestujte provedené změny ještě předtím, než dovolíte uživatelům vyplnit formulář založený na upravené šabloně.

Začátek stránky

Změna datového připojení

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V seznamu Datová připojení pro šablonu formuláře klepněte na datové připojení, které chcete změnit.

 3. Klepněte na příkaz Změnit.

  Spustí se Průvodce datovým připojením, který vás povede změnou datového připojení. Další stránky tohoto průvodce závisí na typu datového připojení, které budete měnit.

 4. Postupujte podle pokynů uvedených v Průvodci datovým připojením.

  Poznámka : V části Viz také naleznete odkazy na další informace o používání Průvodce datovým připojením pro připojení formuláře ke konkrétnímu, externímu datovému zdroji.

 5. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Odebrání datového připojení

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V seznamu Datová připojení pro šablonu formuláře klepněte na datové připojení, které chcete odebrat.

 3. Klepněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámka : Je-li tlačítko Odebrat zakázané, znamená to, že jste vybrali hlavní datové připojení šablony formuláře. Hlavní datové připojení šablony formuláře není možné odebrat.

 4. V dialogovém okně Microsoft Office InfoPath klepněte na možnost Ano.

 5. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×