Změna nebo odebrání animačního efektu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co chcete udělat?

Změna časování animačního efektu

Změna nebo odebrání zvuku u animačního efektu

Odebrání jedné nebo více animačních efektů z prezentace

Použití animace u textu, obrázku nebo jiného objektu v Microsoft Office PowerPoint 2007, najdete tady:

Změna časování efektu animace

K dosažení profesionálního vzhledu a hladkého průběhu animace slouží celé řada voleb časování. Můžete nastavit volby pro doby spuštění (včetně zpoždění), rychlost, dobu trvání, opakování a automatické převinutí.

Nastavení voleb doby spuštění

 1. Klepněte na text nebo objekt obsahující animaci, u které chcete určit volby spuštění.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupině Animace na tlačítko Vlastní animace.

 3. V seznamu Vlastní animace klepněte pravým tlačítkem myši na efekt animace a poté proveďte jenu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se animační efekt spustil po kliknutí na snímek, vyberte možnost Začátek: Při kliknutí.

  • Chcete animační efekt spustil současně s předchozím efektem v seznamu (aby jedno kliknutí spustilo dvě animačních efektů), vyberte možnost Začátek: S předchozím.

  • Chcete-li, aby se animační efekt spustil bezprostředně po dokončení předchozího efektu v seznamu (aby nebylo nutné spouštět další animační efekt opětovným kliknutím), vyberte možnost Začátek: Po předchozím.

   Jedná-li se o první efekt animace na snímku, bude označena číslem 0 a spustí se, jakmile se snímek zobrazí v prezentaci.

  • Pokud chcete přehrát nebo opakujte vlastní animace, které se vztahují na daný objekt, vyberte časování a na kartě časování vyberte požadovanou možnost v seznamu Opakovat.

Nastavení zpoždění nebo jiné volby časování

 1. Klepněte na text nebo objekt obsahují efekt animace, u kterého chcete nastavit zpoždění nebo jinou volbu časování.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupině Animace na tlačítko Vlastní animace.

 3. V seznamu Vlastní animace klikněte pravým tlačítkem myši animačního efektu, vyberte časování, klikněte na kartu časování a potom proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit zpoždění mezi koncem jednoho efektu animace a spuštěním nového efektu animace, zadejte číselnou hodnotu do pole Zpoždění.

  • Pokud chcete nastavit rychlost přehrávání nového efektu animace, vyberte některou z možností v seznamu Rychlost.

  • Chcete-li efekt animace opakovat, vyberte některou z voleb v seznamu Opakovat.

  • Pokud chcete, aby se efekt animace po přehrání vrátil k původnímu vzhledu a umístění, zaškrtněte políčko Převinout zpět po přehrání. Například po přehrání efektu odlétnutí se daná položka zobrazí na snímku na svém původním místě.

Začátek stránky

Změna nebo odebrání zvuku u animačního efektu

 1. Na kartě animace ve skupině animace klikněte na Vlastní animace.

 2. Klikněte na text nebo objekt obsahující zvuk, který chcete změnit nebo odstranit.

 3. V seznamu Vlastní animace klikněte pravým tlačítkem myši přidružené animačního efektu a potom klikněte na Možnosti efektu.

 4. Na kartě efekt zvolte ve skupinovém rámečku vylepšení klikněte na šipku vedle Zvuk a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li změnit zvuk, klikněte na nový zvukový efekt.

  • Zvukový efekt odebrat, klikněte na [Zvuk bez].

Začátek stránky

Odebrání jedné nebo více animačních efektů z prezentace

 1. Na kartě animace ve skupině animace klikněte na Vlastní animace.

 2. V okně snímku klikněte na text nebo objekt s jeden nebo více animačních efektů u které chcete odebrat.

 3. V seznamu Vlastní animace klikněte na animačního efektu a potom klikněte na Odebrat. Chcete-li vybrat více animační efekt použitý jeden výskyt textu nebo objektu, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na každý animační efekt, který chcete odebrat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×