Změna nastavení pracovního postupu pro typ obsahu webu

Výchozí pracovní postupy, které obsahují serverové aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007, mají nastavení společná pro všechny pracovní postupy a nastavení specifická pro jednotlivé pracovní postupy. V tomto článku je popsáno, jak lze nakonfigurovat nastavení, která jsou společná pro všechny pracovní postupy.

Co chcete udělat?

Otevření stránky Změnit pracovní postup

Zadání seznamu úkolů

Zadání seznamu historie

Nastavení možností spuštění pracovního postupu

Aktualizace typů obsahu seznamu a webu

Otevření stránky Změnit pracovní postup

Pomocí následujícího postupu můžete otevřít stránku, na které lze provést změny nastavení pracovního postupu. Všechny následující procedury jsou zahájeny na stránce Změnit pracovní postup.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Galerie na možnost Typy obsahu webu.

 3. Vyberte typ obsahu, se kterým je pracovní postup spojen, a klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

 4. Vyberte pracovní postup, který chcete upravit, a potom k provedení požadovaných změn použijte informace uvedené v následujícím textu.

Začátek stránky

Zadání seznamu úkolů

V rámci jednotlivých pracovních postupů jsou úkoly umožňující dokončení pracovního postupu přiřazeny osobám, skupinám nebo současně osobám i skupinám. Například v pracovním postupu schválení je jednotlivcům nebo skupinám přiřazen úkol schválení položek do určitého data. Ve výchozím nastavení jsou všechny úkoly uloženy v seznamu úkolů, kde můžete zobrazit stav úkolu nebo další vlastnosti. Uložení úkolů pracovních postupů ve výchozím seznamu úkolů usnadňuje správu velkého počtu úkolů na jednom místě a synchronizaci úkolů s aplikací Microsoft Office Outlook.

V některých situacích můžete zvážit vytvoření samostatného seznamu úkolů pracovního postupu:

 • Z důvodu bezpečnosti a ochrany osobních údajů je v některých případech vhodné vytvořit samostatný seznam úkolů odděleně od hlavního seznamu úkolů. V případě úkolů, které obsahují citlivá nebo důvěrná data můžete vytvořit seznam se speciálním názvem.

 • Pokud používáte velký počet pracovních úkolů nebo pracovní postupy obsahují mnoho úkolů, můžete pro jednotlivé pracovní postupu udržovat samostatné seznamy úkolů a zajistit tak optimální výkon. Seznamy úkolů a historie by měly mít méně než 2 000 položek, aby bylo zajištěno, že není neovlivněn výkon webu.

 • Otevřete stránku Změnit pracovní postup.

 • V části Seznam úkolů ponechejte zobrazení výchozího seznamu úkolů nebo zadejte název seznamu úkolů, který není součástí hlavního seznamu.

  Pokud jste již vytvořili více seznamů úkolů, jsou tyto seznamy k dispozici v poli Zadejte název seznamu úkolů.

  Poznámka : V případě probíhajících pracovních úkolů se při pokusu o změnu příslušného seznamu úkolů zobrazí varování.

Začátek stránky

Zadání seznamu historie

Stejně jako v případě seznamu úkolů můžete vytvořit samostatný seznam historie pro případy, kdy se do polí komentářů nebo popisu zadávají důvěrná data. Samostatný seznam historie je také užitečný, pokud se v pracovních postupech generují tisíce položek. V těchto situacích je vhodné historie pracovních postupů oddělit.

 1. Otevřete stránku Změnit pracovní postup.

 2. V části Historie ponechejte zobrazený výchozí seznam historie nebo zadejte název samostatného seznamu historie pro tento pracovní postup.

Začátek stránky

Nastavení možností spuštění pracovního postupu

Možnosti v části Možnosti spuštění umožňují určit způsob zahájení pracovního postupu. Výchozí nastavení je Umožnit ruční spuštění tohoto pracovního postupu ověřeným uživatelem s oprávněním. Tato možnost umožňuje uživatelům spustit pracovní postup výběrem položky Pracovní postupy z nabídky, která se zobrazí, pokud uživatel klepne na instanci typu obsahu. Pokud uživatel klepne na položku Pracovní postupy, otevře se stránka Pracovní postupy a uživatel může vybrat pracovní postup v části Spustit nový pracovní postup.

Pro pracovní postupy, které je nutné spustit za účelem vynucení zásady nebo z jiných důvodů, pro které je pracovní postup povinný, jsou k dispozici dvě možnosti automatického spuštění:

 1. Otevřete stránku Změnit pracovní postup.

 2. Vyberte úroveň oprávnění omezující pracovní postup na určité skupiny oprávnění:

  • Výchozí úroveň oprávnění je Upravit položky. Není možné provádět změny šablon pracovních postupů, které jsou dodány v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007, protože tyto šablony vyžadují úroveň oprávnění Upravit položky nebo vyšší. U těchto šablon nelze nastavit nižší úroveň oprávnění.

  • Pokud chcete nastavit další omezení pro spuštění pracovního postupu, zaškrtněte políčko Spravovat seznamy.

 3. Můžete také vybrat možnost automatického spuštění.

  • Jestliže chcete pracovní postup spustit automaticky při každém vytvoření nové položky v seznamu nebo v knihovně bez ohledu na to, zda uživatel spouští pracovní postup ručně, zaškrtněte políčko Spustit tento pracovní postup při vytvoření nové položky. Můžete například spustit pracovní postup při vytvoření nové položky tohoto typu obsahu v knihovně nebo v seznamu.

  • V případě pracovních postupů, které chcete spustit automaticky při změně položky, zaškrtněte políčko Spustit tento pracovní postup při změně položky. Například v pracovním postupu zásady pro uchovávání dokumentů může být při změně položky nutné změnit datum konce platnosti.

   Poznámka : Tyto dvě možnosti automatického spuštění mohou existovat společně s výchozím nastavením, což uživateli umožňuje ruční spuštění pracovního postupu.

Začátek stránky

Aktualizace typů obsahu seznamu a webu

Na stránce Změnit pracovní postup můžete v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadat, zda chcete, aby všechny typy obsahu, které přebírají nastavení pro tento typ obsahu, také využívaly daný pracovní postup.

 1. Otevřete stránku Změnit pracovní postup.

 2. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu klepněte na tlačítko Ano, tím zadáte, že všechny typy obsahu vytvořené na základě tohoto typu obsahu budou přebírat tato nastavení pracovního postupu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×