Změna nastavení odesílání a přijímání při práci offline

Skupiny pro odesílání a přijímání určují, které položky pošty jsou přijímány a odesílány a kdy. Řídí také aktualizace odebíraných informačních kanálů RSS a odběry internetových kalendářů.

Při práci offline budete pravděpodobně chtít zadat jiné nastavení. Budete například požadovat, aby se aplikace Outlook připojila za účelem odesílání a přijímání položek pouze jedenkrát za hodinu. Můžete také zadat, zda má být skupina pro odesílání a přijímání zahrnuta nebo vyloučena při stisknutí klávesy F9 (Odeslat a přijmout vše) během práce offline.

 1. Klikněte na kartu Odesílání a příjem.

 2. Ve skupině Odeslat a přijmout klikněte na tlačítko Skupiny pro odesílání a přijímání.

 3. Klikněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka:    Dialogové okno Skupiny pro odesílání a přijímání otevřete stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+S.

 4. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete změnit.

  Poznámka : Pokud jste nevytvořili vlastní skupiny pro odesílání a přijímání, vyberte skupinu Všechny účty.

Změna frekvence aktualizací offline

 1. V části Když je Outlook offline zaškrtněte políčko Naplánovat automatické odesílání a příjem vždy po ....

 2. Zadejte číslo od 1 do 1 440. Pokud chcete, aby odesílání a příjem probíhaly jednou denně, zadejte 1 440. (Den má 1 440 minut.)

 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9).

Změna zahrnutí skupiny pro odesílání a přijímání při stisknutí klávesy F9 během práce offline

 • Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×