Změna nastavení měny v projektu

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak na kartu Zobrazení.

 2. Do pole Symbol zadejte požadovaný symbol měny.

 3. V rozevíracím seznamu Umístění vyberte požadované umístění symbolu měny.

 4. V poli Desetinná místa nastavte počet číslic, která se mají zobrazovat za desetinnou čárkou.

  Poznámky : 

  • V každém projektu lze používat pouze jednu měnu. Budete-li chtít sloučit projekty s různým nastavením měny do jednoho souboru projektu, musíte nejprve ve všech projektech změnit nastavení na společnou měnu a příslušným způsobem upravit hodnoty nákladů.

  • Změna nastavení měny se týká pouze aktuálního projektu. V novém projektu bude automaticky použito výchozí nastavení měny ze systému Windows. Chcete-li v systému Windows Vista změnit výchozí nastavení měny, postupujte takto: Otevřete Ovládací panely a klepněte na kategorii Hodiny, jazyk a oblast a potom na panel Místní a jazykové nastavení. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klepněte na kartu Formáty a potom na tlačítko Vlastní nastavení tohoto formátu. V dialogovém okně Vlastní místní nastavení klepněte na kartu Měna. V rozevíracím poli Symbol měny zadejte nebo vyberte symbol měny.

   Chcete-li změnit výchozí nastavení měny v systému Windows XP, poklepejte v Ovládacích panelech na panel Místní a jazykové nastavení. Na kartě Místní nastavení klepněte na tlačítko Vlastní nastavení. Klepněte na kartu Měna. V rozevíracím poli Symbol měny zadejte nebo vyberte symbol měny.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×