Změna nastavení e-mailového účtu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nastavení e-mailového účtu aktualizují při změně Internet service poskytovatele Internetových služeb heslo se změní, e-mailového serveru nebo nastavení zabezpečení, nebo když budete chtít upravit nastavení, například způsob zobrazení vašeho jména jiným lidem.

Položky, které můžete změnit, se liší podle typu účtu. Pokud například používáte účet Exchange, může způsob zobrazení vašeho jména jiným lidem změnit jenom správce serveru Exchange.

Co chcete udělat?

Změnit nastavení účtu Microsoft Exchange

Změnit nastavení účtu POP3 nebo IMAP

Změna nastavení účtu Microsoft Exchange

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Vyberte účet serveru Exchange a klepněte na tlačítko Změnit.

  • Ve výchozím nastavení se informace o účtu Exchange zadávají automaticky na základě síťových přihlašovacích údajů Microsoft Windows.

 4. Pokud chcete zapnout nebo vypnout režim Cached Exchange, zaškrtněte políčko Použít režim Cached Exchange nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  Další informace o režimu serveru Exchange s mezipamětí

  Režim Cached Exchange nabízí lepší možnosti při používání účtu Exchange. V tomhle režimu je kopie poštovní schránky uložená v počítači. Tahle kopie umožňuje rychlý přístup k datům a je často aktualizovaná ze serveru, na kterém běží Microsoft Exchange.

  Pokud režim serveru Exchange s mezipamětí není možné zapnout, může být příčinou jedna nebo více následujících skutečností:

  • Ve vašem profilu aplikace Microsoft Outlook neexistuje e-mailový účet Exchange:    Tato funkce vyžaduje, aby profil Outlooku obsahoval účet Exchange.

  • Tuto funkci zakázal správce serveru Exchange:    Správci serveru Exchange můžou tuto funkci v Outlooku vypnout. Další informace získáte od správce serveru Exchange.

  • Je nainstalovaná Terminálová služba:    Režim Cached Exchange není dostupný u počítačů, na kterých běží Windows Server a je nainstalovaná Terminálová služba.

 5. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 6. Lze změnit následující nastavení:

  • Na kartě Obecné ve skupinovém rámečku Účet serveru Exchange zadejte název, který vám pomůže účet identifikovat, například Můj pracovní e-mail.

  • Na kartě Obecné ve skupinovém rámečku Při spuštění určete, jak má být při spuštění aplikace Outlook určen stav připojení.

  • Na kartě Upřesnit můžete zadat další poštovní schránky na serveru Exchange, které mají být otevřeny. To lze využít, pokud vám někdo jiný umožnil přístup ke svým složkám na serveru Exchange, nebo udělil oprávnění pro přístup delegáta.

  • Pokud chcete zmenšit velikost Offline datový soubor Outlooku (OST), klikněte na kartě Upřesnit na Nastavení datového souboru aplikace Outlook a potom na Komprimovat.

  • Nastavení zabezpečení lze změnit na kartě Zabezpečení. Toto nastavení neměňte, pokud k tomu nedostanete pokyn od správce serveru Exchange.

  • Pokud se nacházíte mimo síť své organizace, umožňuje funkce Outlook vždy a všude připojení Outlooku k serveru Exchange z libovolného umístění v Internetu bez použití připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN). Pokud chcete funkci Outlook vždy a všude zapnout, zaškrtněte v části Outlook vždy a všude na kartě Připojení políčko Připojit se k serveru Microsoft Exchange pomocí protokolu HTTP a pak klikněte na Nastavení proxy serveru Exchange. Tuto funkci musí povolit správce serveru Exchange, který taky zadá nastavení proxy serveru.

Začátek stránky

Změna nastavení účtu POP3 nebo IMAP

V tomto oddílu

Změna hesla e-mailového účtu

Změna e-mailové adresy

Změna e-mailového serveru

Změna způsobu zobrazení vašeho jména jiným uživatelům

Další nastavení

Změna hesla e-mailového účtu

Jestliže chcete změnit heslo používané pro přístup k poštovnímu serveru, postupujte podle pokynů poskytovatele internetových služeb nebo správce pošty. Po změně hesla pro poštovní server změňte heslo uložené v nastavení účtu Outlooku.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailový účet, u kterého chcete změnit heslo, a potom klikněte na Změnit.

 4. Do pole Heslo ve skupinovém rámečku Přihlašovací informace zadejte heslo, které vám sdělil poskytovatel služeb Internetu nebo správce pošty, případně heslo, které jste vytvořili.

 5. Pokud nechcete, aby se výzva k zadání hesla e-mailového účtu zobrazovala pokaždé, když odešlete nebo dostanete zprávu, zaškrtněte políčko Zapamatovat heslo.

  Poznámka : Jestliže zaškrtnete políčko Zapamatovat heslo, bude mít přístup k vašemu účtu každý, kdo má přístup k vašemu počítači.

Změna e-mailové adresy

Čas od času se může změnit název e-mailové domény. Třeba adresa pavel@vinnysklipekuhroznu.com by se mohla změnit na pavel@vinarnauhroznu.com.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailový účet, u kterého chcete aktualizovat e-mailovou adresu, a potom klikněte na Změnit.

 4. V části Informace o uživateli zadejte do pole E-mailová adresa úplnou e-mailovou adresu, kterou vám přidělil správce pošty nebo poskytovatel internetových služeb. Musí zahrnovat uživatelské jméno, symbol @ a název domény. Platná e-mailová adresa je třeba pavel@vinarnauhroznu.com.

 5. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 6. Pokud jste už zadali e-mailovou adresu do pole E-mailová adresa pro odpověď v části Další informace o uživateli na kartě Obecné, ověřte, jestli je tato adresa stále správná. Pokud ponecháte pole E-mailová adresa pro odpověď prázdné, je pro odpovědi na váš e-mail použita adresa zadaná v kroku 4.

Změna e-mailového serveru

Někdy se může změnit adresa serveru, ke kterému se připojujete při přijímání a odesílání e-mailů.

Například poskytovatele internetových služeb s upozorněním, že odchozí nebo poštovního serveru SMTP je změňte z outgoing.example.com na smtp.example.com. Aktualizovat nastavení serveru v nastavení účtu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nastavení účtu a potom na Nastavení účtu.
  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Na kartě E-mail klikněte na e-mailový účet, který musíte změnit, a potom klikněte na Změnit.

 4. V části Informace o serveru zadejte do pole server příchozí pošty úplný název serveru, na které vám sdělil poskytovatel internetových služeb nebo pošta správce. Často jde hromadné. a za ním uveďte název domény, například mail.example.com.

 5. V části Informace o serveru zadejte do pole server pro odchozí poštu úplný název serveru, na které vám sdělil poskytovatel internetových služeb nebo pošta správce. Často jde smtp. a za ním uveďte název domény, například smtp.example.com.

Změna způsobu zobrazení vašeho jména jiným lidem

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Na kartě Informace klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailový účet, u kterého chcete aktualizovat zobrazované jméno, a potom klikněte na Změnit.

 4. Ve skupinovém rámečku Informace o uživateli zadejte do pole Jméno své jméno tak, jak má být zobrazeno ostatním uživatelům.

Další nastavení

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Vyberte účet, u kterého chcete změnit nastavení.

 4. Po klepnutí na tlačítko Další nastavení lze změnit následující možnosti:

  • Na kartě Obecné zadejte v části Poštovní účet název, podle kterého účet snadno identifikujete, třeba Domácí pošta.

  • Při používání e-mailového účtu IMAP můžete určit, kdy mají být položky odstraněné. V části Možnosti vyprázdnění zaškrtněte políčko Vyprázdnit položky při přepínání složek v online režimu nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Na kartě Složky můžete zvolit, zda budou e-maily odeslané z tohoto účtu ukládány.

  • Na kartě Odchozí server můžete určit, jestli server SMTP odchozí pošty vyžaduje ověření. To se vyžaduje téměř vždycky, když poskytovatel internetových služeb umožňuje odesílání e-mailových zpráv prostřednictvím vašeho e-mailového účtu, pokud nejste přímo připojení k síti tohoto poskytovatele. Tuhle možnost musíte obvykle použít, pokud třeba chcete odeslat e-mailovou zprávu z vašeho domácího e-mailového účtu poskytovatele, ale nejste doma a jste připojeni k síti v práci.

  • Na kartě Připojení můžete konfigurovat způsob, jakým se Outlook připojuje k poštovnímu serveru.

  • Pokud vás poskytovatel internetových služeb nebo správce pošty požádá o změnu čísel portů nebo způsobu šifrování, který používá poštovní server, můžete změnu provést na kartě Upřesnit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×