Změna názvu tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po Vytvoření Excelové tabulkyse Excel vytvoří výchozí název tabulky (Tabulka1, tabulka2 a tak dál), ale můžete změnit název tabulky pro srozumitelnější. To je užitečné při použití strukturovaných odkazů ve vzorcích Excelové tabulky.

  1. Vyberte jakoukoli buňku v tabulce a zobrazte na pásu karet Nástroje tabulky.

  2. Na kartě Návrh zadejte požadovaný název do pole Název tabulky a stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování tabulky v poli Název tabulky

Pro názvy tabulek použijte následující pravidla:

  • Používejte platné znaky    Název vždycky začínejte písmenem, podtržítkem (_) nebo zpětným lomítkem (\). Zbývajícími znaky názvu můžou být písmena, čísla, tečky a podtržítka.

Jako název nemůžete použít „C“, „c“, „R“ nebo „r“, protože tato písmena jsou vyhrazená jako zkratky pro výběr sloupce nebo řádku aktivní buňky, pokud je zadáváte do pole Název nebo Přejít na.

  • Nepoužívejte odkazy na buňky    Názvy nemůžou být stejné jako odkaz na buňku, třeba Z$100 nebo R1C1.

  • K oddělení slov nepoužívejte mezery     V názvu nemůžete používat mezery. Názvy můžete zadávat bez mezer nebo můžete slova oddělit pomocí podtržítek (_) a teček (.). Třeba OddProdeje, Odd_Prodeje nebo Odd.prodeje.

  • Nepoužívejte víc než 255 znaků    Název tabulky může obsahovat maximálně 255 znaků.

Používejte jedinečné názvy tabulek    Duplicitní názvy nejsou povolené. Excel nerozlišuje malá a velká písmena v názvech, takže pokud zadáte „Prodej“ a už máte v sešitu jinou tabulku s názvem „PRODEJ“, zobrazí se vám výzva k zadání jedinečného názvu.

Další informace o tabulkách

Vytvoření Excelové tabulky na listu

Formátování Excelové tabulky

Filtrování dat v tabulce aplikace Excel

Používání vzorců v tabulkách aplikace Excel

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×