Změna názvu nebo obsahu položky seznamu na kartě Automatické opravy

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Automatické opravy.

  2. Název položky funkce Automatické opravy změníte tak, že klepnete na požadovanou položku seznamu a na tlačítko Odebrat. Do textového pole Nahradit zadáte nový název a potom klepnete na tlačítko Přidat do seznamu.

    Chcete-li změnit položku funkce Automatické opravy, klepněte na ni v seznamu. Napište položku znovu do textového pole Čím, případně ji upravte a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×