Změna možnosti zobrazení dat v zobrazení Kalendář

Zobrazení Kalendář obsahuje několik možností zobrazení, které umožňují zobrazit úkoly pro konkrétní týdny nebo měsíce, použít různé styly záhlaví a vystínovat pracovní a nepracovní dny.

Co chcete udělat?

Změna zobrazených dat

Změna názvů nadpisů

Změna formátování a stínování v datových polích

Změna zobrazených dat

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Kalendář a potom podle následujících kroků zobrazte různá data:

 • Chcete-li zobrazit pěti nebo sedmidenní týden, klepněte v nabídce Formát na příkaz Časová osa. Na kartě Nadpisy týdne klepněte v části Zobrazení na možnost 7 dnů nebo 5 dnů.

 • Pokud chcete zobrazit současně pouze jeden měsíc, klepněte na možnost Měsíc. Tlačítky pro pohyb nalevo od nadpisu měsíce se vždy posunete o jeden měsíc.

 • Pokud chcete zobrazit současně pouze jeden týden, klepněte na možnost Týden. Tlačítky pro pohyb nalevo od nadpisu týdne se vždy posunete o jeden týden.

 • Chcete-li zobrazit konkrétní počet týdnů nebo konkrétní data, klepněte na možnost Vlastní. V dialogovém okně Lupa klepněte na možnost Počet týdnů a potom zadejte počet týdnů, které chcete v odpovídajícím poli zobrazit. Také můžete klepnout na možnost Od a zadat počáteční a koncové datum časového období, které chcete zobrazit v polích Od a Do.

Tip : Aplikace Microsoft Office Project 2007 obsahuje v zobrazení Kalendář podokno náhledu, kde můžete zobrazit, kam aktuálně zobrazená data spadají v rámci tří měsíců obklopujících první zobrazené datum. Toto tříměsíční podokno náhledu můžete zapnout a vypnout klepnutím na příkaz Časová osa v nabídce Formát. Na kartě Nadpisy týdne zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit podokno měsíců.

Začátek stránky

Změna názvů nadpisů

Názvy záhlaví jsou textové položky, které jsou zobrazeny v horní části jednotlivých měsíců, týdnů nebo dnů v kalendáři.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Kalendář.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Časová osa.

 3. Na kartě Nadpisy týdne vyberte ze seznamů Nadpisy měsíců, Nadpisy dnů a Nadpisy týdnů formátování, které chcete použít pro měsíce, dny a týdny.

 4. V části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazovat počáteční a koncová data nadpisů měsíců a zobrazte počáteční a koncový měsíc zobrazeného kalendáře.

  Jestliže jsou zobrazeny například čtyři týdny a první týden začíná na konci června, zobrazí se po zaškrtnutí políčka Zobrazovat počáteční a koncová data nadpisů měsíců jako nadpis měsíce Červen - Červenec.

Začátek stránky

Změna formátování a stínování v datových polích

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Kalendář.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Časová osa.

 3. Na kartě Datová políčka vyberte v části Horní řádek ze seznamů Vlevo a Vpravo názvy dat, které chcete zobrazit v levém a pravém horním rohu datového políčka.

  Tip : Pokud existují další plánované úkoly, které je možné zobrazit v poli kalendářního data, vyberte ze seznamu Vlevo nebo Vpravo vyberte položku Indikátor přetečení a zobrazte šipku.

 4. V části Horní řádek vyberte ze seznamu Vzorek a Barva možnosti stínování horní části jednotlivých datových políček.

 5. V části Dolní řádek vyberte ze seznamu Vlevo a Vpravo názvy dat, které chcete zobrazit v levém a pravém dolním rohu jednotlivých datových políček.

 6. V části Dolní řádek vyberte ze seznamu Vzorek a Barva možnosti stínování dolní části jednotlivých datových políček.

 7. Na kartě Stínování dat vyberte ze seznamu Zobrazit pracovní čas pro kalendář, který chcete zobrazit.

 8. Chcete-li v kalendáři vystínovat výjimky dat, vyberte v seznamu Typ výjimky typ výjimky, kterou chcete vystínovat, a potom vyberte možnosti stínování ze seznamů Vzorek a Barva.

  Pokud je například ve vaší organizaci slaven 1. květen jako svátek a v základním kalendáři je tento den uveden jako výjimka, můžete v seznamu Typ výjimky vybrat položku Nepracovní dny základního kalendáře a potom vyberte možnosti stínování. Den 1. května bude v zobrazení Kalendář vystínován.

  Tip : Pro rozlišení výjimek, které se týkají celé organizace nebo zdroje, můžete vybrat různé možnosti stínování základního kalendáře a kalendáře zdroje.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×