Změna možností pro zobrazení přehledu výkonnostních metrik

Můžete konfigurovat možnosti zobrazení v přehledu výkonnostních metrik, které mění způsob, jakým Monitorovací server PerformancePoint zobrazí přehled výkonnostních metrik uživatelům.

Chcete-li změnit možnosti zobrazení pro přehled výkonnostních metrik, proveďte následující kroky v nástroji Návrhář řídicích panelů PerformancePoint:

 1. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik.

 2. Na kartě Server nebo Pracovní prostor poklepejte na přehled výkonnostních metrik, který chcete změnit.

 3. Klepněte na kartu Editor v pracovním prostoru a vyberte jakýkoli sloupec nebo buňku.

 4. Klepněte na kartu Upravit. V části Editor přehledu výkonnostních metrik klepněte na možnost Možnosti zobrazení.

 5. V dialogovém okně Možnosti zobrazení zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí jednotlivých možností zobrazení.

    Viz popis Možností zobrazení

  V následující tabulce jsou uvedeny dostupných možností zobrazení přehledu výkonnostních metrik.

  Možnost zobrazení

  Popis

  Označovat prázdné buňky

  Určuje, jak zobrazit prázdné buňky. Může se v nich například zobrazovat hodnota 0 nebo pouze -.

  Označovat chyby v buňkách

  Určuje, jak zobrazit, pokud v buňce dojde k chybě.

  Povolit poznámky

  Zobrazí nebo skryje komentáře pro datové buňky v přehledu výkonnostních metrik. Toto zaškrtávací políčko je nutné zaškrtnout, aby bylo možné přidat komentáře do datové buňky pomocí části Komentář na kartě Upravit.

  Povolit zobrazení podrobností

  Povolí nebo zakáže místní nabídku Zobrazit podrobnosti pro datové hodnoty služby SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) zobrazené v přehledu výkonnostních metrik. To umožňuje uživateli zobrazit podrobnosti služby SSAS na úrovni transakce pro datovou hodnotu přehledu výkonnostních metrik.

  Poznámka : Tato možnost nemá žádný vliv na datové hodnoty z jiných zdrojů dat.

  Zobrazit záhlaví Skutečné hodnoty a Cílové hodnoty

  Zobrazí nebo skryje záhlaví sloupců Skutečné a Cílové hodnoty.

  Zobrazit možnosti rozbalení řádků (+/-)

  Zobrazit nebo skryje tlačítka rozbalení a sbalení v přehledu výkonnostních metrik. Tato tlačítka umožňují uživateli přehledu výkonnostních metrik rozbalení nebo sbalení řádků v přehledu výkonnostních metrik.

  Zobrazit čáry mřížky

  Zobrazí nebo skryje mřížku tabulky v přehledu výkonnostních metrik.

  Zobrazit úplný text v popiscích

  Zobrazí nebo skryje veškerý text v Popiscích.

  Povolit zalomení textu v popiscích

  Povolí nebo zakáže zalomení textu v Popiscích.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Co chcete dále udělat?

Zobrazit souhrnné informace o přehledech výkonnostních metrik

Zobrazit všechny kroky požadované pro vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Zobrazit postup pro vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí průvodce

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×