Změna malých a velkých písmen v textu

Předpokládejme, že chcete převést text z velkých písmen na malá písmena nebo z malých písmen na první velká písmena (například ve jménech), aby byl text lépe čitelný. Ke změně velikosti písmen textu slouží funkce VELKÁ, MALÁ nebo VELKÁ2, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestli kopírujete příklad v aplikaci Excel Online, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.
  Important: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 2. Stiskněte CTRL+C.

 3. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte CTRL+V. Jestli pracujete v aplikaci Excel Online, opakujte proces kopírování a vkládání pro každou buňku v příkladu.
  Important: Pokud chcete, aby příklad fungoval správně, je třeba ho zkopírovat do buňky A1 listu.

 5. Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit jak potřebujete.

1

2

3

4

5

6

A

B

Jméno

petra Chvojková

Vzorec

Popis (výsledek)

=VELKÁ(A2)

Změní všechna písmena na velká (PETRA CHVOJKOVÁ).

=MALÁ(A2)

Změní všechna písmena na malá (petra chvojková).

=VELKÁ2(A2)

Změní první písmena na velká (Petra Chvojková).

Poznámky : Obecně lze pomocí těchto funkcí změnit velikost písmen textu vždy pouze v jedné buňce. Chcete-li velikost písmen textu změnit v oblasti buněk, můžete tyto funkce použít v Maticový vzorec. Pokud například chcete převést text v buňkách A1:A3 na velká písmena, vyberete buňky B1:B3, zadáte vzorec =VELKÁ(A1:A3) a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER nastavíte tento vzorec jako maticový. Výsledky se zobrazí v buňkách B1:B3 s velkými písmeny.

Další informace najdete v článku Pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Podrobné informace o funkcích

Funkce VELKÁ:    převede text na velká písmena.

Syntaxe

VELKÁ(text)

Argument „text“ (v závorkách) odkazuje na text, který chcete převést na velká písmena. Funkce VELKÁ nemění v textu znaky, které nepatří mezi písmena.

Funkce MALÁ:    převede všechna velká písmena v textovém řetězci na malá písmena.

Syntaxe

MALÁ(text)

Argument „text“ (v závorkách) odkazuje na text, který chcete převést na malá písmena. Funkce MALÁ nemění v textu znaky, které nepatří mezi písmena.

Funkce VELKÁ2:    převede první písmeno textu a všechna další písmena, která následují bezprostředně za neabecedními znaky, na velká písmena. Všechna ostatní písmena se převedou na malá.

Syntaxe

VELKÁ2(text)

Argument „text“ (v závorkách) odkazuje na text uzavřený v uvozovkách, vzorec vracející text nebo na buňku obsahující text, který chcete tímto způsobem převést.

Další informace o použití těchto funkcí najdete v článcích Funkce VELKÁ, Funkce MALÁ a Funkce VELKÁ2.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×