Změna měřítka vodorovné osy (osy kategorií) v grafu

Protože vodorovná Osa (osa kategorií) zobrazuje místo číselných intervalů textové popisky, existuje méně možností změny měřítka než u svislé osy (osy hodnot). Můžete však změnit požadovaný počet zobrazených kategorií mezi značkami, pořadí zobrazení kategorií a místo průniku obou os.

 1. V grafu klepněte na vodorovnou osu (osu kategorií), kterou chcete změnit, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klepněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klepněte na položku Vodorovná osa (kategorie).

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klepněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. Klepněte na položku Možnosti osy, pokud není vybrána, a poté proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  Důležité : Následující možnosti měřítka jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána vodorovná osa (osa kategorií). Pro svislou osu (osu hodnot) poskytuje karta Možnosti osy jiné možnosti.

  1. Chcete-li změnit interval mezi značkami, zadejte do textového pole Interval mezi značkami požadované číslo.

   Poznámka : Zadané číslo určuje počet kategorií zobrazených mezi značkami.

  2. Chcete-li změnit interval mezi popisky osy, klepněte v části Intervaly mezi popisky na přepínač Zadejte jednotku intervalu a poté do textového pole zadejte požadované číslo.

   Tip : Zadáním hodnoty 1 zobrazíte popisek pro každou kategorii, zadáním hodnoty 2 pro každou druhou kategorii, zadáním hodnoty 3 pro každou třetí, atd.

  3. Chcete-li změnit umístění popisků osy, zadejte do textového pole Vzdálenost popisku od osy požadované číslo.

   Tip : Zadáním nižšího čísla umístíte popisky blíže k ose. Zadáním vyššího čísla nastavíte mezi popiskem a osou větší vzdálenost.

  4. Chcete-li obrátit pořadí kategorií, zaškrtněte políčko Kategorie v obráceném pořadí.

  5. Chcete-li změnit typ osy na osu textu nebo osu data, klepněte v přepínači Typ osy na možnost Osa textu nebo Osa data. Text a datové body jsou na ose textu rovnoměrně rozloženy. Osa data zobrazuje data chronologicky v určitých intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo let, a to, i když data na listu nejsou seřazena nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

   Poznámka : Výchozí možnost Automaticky vybrat podle dat určuje typ osy podle nejpravděpodobnějšího typu dat.

  6. Chcete-li změnit umístění značek a popisků osy, vyberte požadovanou možnost v rozevíracích seznamech Hlavní značky, Vedlejší značkyPopisky osy.

  7. Chcete-li změnit místo, kde svislá osa (osa hodnot) protíná vodorovnou osu (osu kategorií), klepněte v přepínači Svislá osa protíná na možnost V čísle kategorie a zadejte do textového pole požadované číslo nebo klepnutím na možnost V maximální kategorii určete, že svislá osa (osa hodnot) protne vodorovnou osu (osu kategorií) za poslední kategorií na ose x.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×