Změna měřítka vodorovné osy (osy kategorií) v grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vodorovné ose (kategorie) Osa, nazývaný také osy x, grafu zobrazí textové popisky místo číselných intervalů a poskytuje že méně možnosti měřítka než jsou k dispozici pro svislé osy (hodnoty), nazývaný také s osou y, grafu.

Můžete však definovat následující možnosti osy:

 • Interval mezi značkami a popisky

 • Umístění popisků

 • Pořadí zobrazení kategorií

 • Typ osy (osa kalendářních dat nebo s textem)

 • Umístění značek

 • Místo, kde vodorovná osa kříží svislou osu

Změna měřítka jiných OS v grafu, najdete v tématu Změna měřítka svislé osy (hodnoty) v grafu nebo Změna měřítka hloubková osa (řad) v grafu.

 1. V grafu klikněte na vodorovnou osu kategorií, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na položku Vodorovná osa (kategorie).

   Obrázek pásu karet

 2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V dialogovém okně Formát osy proveďte v části Možnosti osy jednu či více následujících akcí:

  Důležité:    Následující možnosti měřítka jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je vybrána osa kategorií.

  1. Chcete-li změnit interval mezi značkami, zadejte do textového pole Interval mezi značkami požadované číslo.

   Poznámka:    Zadané číslo určuje počet kategorií zobrazených mezi značkami.

  2. Chcete-li změnit interval mezi popisky osy, klikněte v části Intervaly mezi popisky na přepínač Zadejte jednotku intervalu a poté do textového pole zadejte požadované číslo.

   Tip:    Zadáním hodnoty 1 zobrazíte popisek pro každou kategorii, zadáním hodnoty 2 pro každou druhou kategorii, zadáním hodnoty 3 pro každou třetí, atd.

  3. Chcete-li změnit umístění popisků osy, zadejte do textového pole Vzdálenost popisku od osy požadované číslo.

   Tip:    Zadáním nižšího čísla umístíte popisky blíže k ose. Zadáním vyššího čísla nastavíte mezi popiskem a osou větší vzdálenost.

  4. Chcete-li obrátit pořadí kategorií, zaškrtněte políčko Kategorie v obráceném pořadí.

  5. Chcete-li změnit typ osy na osu textu nebo osu kalendářních dat, klikněte v části Typ osy na přepínač Osa textu nebo Osa data. Textové a datové body jsou na ose textu rovnoměrně rozloženy. Osa kalendářních dat zobrazuje data chronologicky v určitých intervalech nebo po základních jednotkách určených například počtem dní, měsíců nebo let, a to, i když data na listu nejsou seřazena nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

   Poznámka:    Výchozí možnost Automaticky vybrat podle dat určuje typ osy podle nejpravděpodobnějšího typu dat.

  6. Chcete-li změnit umístění značek a popisků osy, vyberte libovolnou z požadovaných možností v rozevíracích seznamech Hlavní značky, Vedlejší značkyPopisky osy.

  7. Chcete-li změnit místo, kde svislá osa (osa hodnot) protíná vodorovnou osu (osu kategorií), klikněte v přepínači Svislá osa protíná na možnost V čísle kategorie a zadejte do textového pole požadované číslo nebo kliknutím na možnost V maximální kategorii určete, že svislá osa (osa hodnot) protne vodorovnou osu (osu kategorií) za poslední kategorií na ose x.

Tipy    

 • Po změně měřítka osu, můžete také změnit způsob formátování osy. Další informace najdete v tématu Změna zobrazení os grafu.

 • Změna měřítka nezmění šířku překrytí řad nebo mezer mezi řadami. Chcete-li změnit šířku překrytí řad nebo mezer mezi řadami, klikněte pravým tlačítkem myši na datovou řadu a poté klikněte na možnost Formát datové řady. V části Možnosti řady zadejte požadované nastavení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×