Změna měřítka výkresu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Obsahují-li uživatelem vytvářené výkresy objekty, které jsou ve skutečnosti větší než tištěné stránky, například kancelářský nábytek, je nutné výkres vytvářet podle měřítka. Měřítko určuje, jaká vzdálenost na stránce odpovídá skutečné vzdálenosti a naopak. Dva centimetry na stránce rozložení kanceláře odpovídají například jednomu metru ve skutečnosti (na výkresu s americkými jednotkami může jeden palec odpovídat například jedné stopě).

Měřítko můžete změnit v jakémkoli výkresu. Některé šablony, například šablona Rozložení kanceláře, mají při otevření již měřítko nastaveno. Tyto výkresy se nazývají výkresy s měřítkem.

Jiné šablony, například šablona Základní vývojový diagram, se otevírají s měřítkem výkresu 1:1. V měřítku 1:1 odpovídá jeden centimetr na vytištěné stránce jednomu centimetru ve skutečnosti. Tyto výkresy se nazývají výkresy bez měřítka. Používají se při vytváření abstraktních výkresů, které neznázorňují objekty ve skutečné velikosti.

Měřítka výkresu se někdy vyjadřují pouhým poměrem bez udání měrných jednotek. Například měřítko rozložení kanceláře může být vyjádřeno poměrem 1:50, což je totéž jako 2 cm = 1 m, pokud měříte v centimetrech a v metrech.

Čím je měřítko menší, tím větší oblast může výkres znázorňovat:

  • V měřítku například 1:100 (v metrických jednotkách) lze na jedné stránce vytvořit výkres celé podlahy.

  • V měřítku 1:10 (v metrických jednotkách) se můžete zaměřit na jednu pracovní kóji.

Jakmile zvolíte měřítko výkresu, nastaví aplikace Microsoft Office Visio automaticky měrné jednotky a jednotky stránky.

Měrné jednotky.     Představují skutečné rozměry a vzdálenosti. V rozvržení kanceláře s měřítkem výkresu 2 cm = 1 m (1:50) jsou měrnou jednotkou metry.

Jednotky stránky.     Představují rozměry a vzdálenosti na vytištěné stránce. V rozvržení kanceláře s měřítkem výkresu 2 cm = 1 m (1:50) jsou jednotkou stránky centimetry.

Obrazce jsou určeny k práci v šabloně, jejíž jsou součástí. Obrazce plánu budovy je například vhodné používat ve výkresech s měřítkem, zatímco obrazce vývojových diagramů jsou určeny pro výkresy bez měřítka.

Při přetažení obrazce na stránku výkresu se změní velikost obrazce podle měřítka výkresu. V případě, že je měřítko mnohem větší nebo mnohem menší než měřítko stránky výkresu, velikost obrazce se nezmění. Je vhodné použít jiný obrazec určený k práci na výkresu s měřítkem.

Změna měřítka výkresu

  1. Zobrazte stránku, pro niž chcete změnit měřítko výkresu.

    Na každé stránce výkresu lze nastavit jiné měřítko výkresu.

  2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a pak klepněte na kartu Měřítko výkresu.

  3. Klikněte na Předdefinované měřítko a klikněte na předdefinované architektonické, metrické nebo technickým rozsahu. nebo klikněte na Vlastní měřítko a zadejte vlastní měřítko.

  4. Chcete-li změnit měrné jednotky (například metry nebo stopy), klepněte na kartu Vlastnosti stránky a v seznamu Měrné jednotky klepněte na požadované jednotky.

  5. Klepnutím na tlačítko Použít uložte provedené změny a aktualizujte stránku výkresu.

    Chcete-li na stránkách pozadí nastavit stejné měřítko výkresu, zobrazte stránky pozadí a proveďte kroky 1 až 5.

    Ve výkresu se zobrazí nové nastavení. Obrazce se možná zobrazí větší nebo menší, ale jejich skutečné rozměry se nezmění. Na pravítkách se zobrazí nové měrné jednotky.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×